Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Inspekce kontrolovala med prodávaný v českých obchodech

30. 10. 2003
 
med.jpg Státní zemědělská a potravinářská inspekce kontrolovala medy českých i zahraničních výrobců, které jsou v současné době na českém trhu. Inspektoři SZPI odebrali v obchodech vzorky různých medů tuzemské i zahraniční provenience. V laboratořích pak byly tyto vzorky analyzovány jednak z hlediska dodržování předepsaných kritérií na jakost medu, jednak na přítomnost nepovolených reziduí antibiotik. Vzhledem k celosvětovému problému, kterým je falšování medu, byl zjišťován také obsah sirupů na bázi škrobu, sacharózy, cukrové třtiny a kukuřice, kterými se medy nejčastěji nahrazují.

Ze 23 odebraných a analyzovaných vzorků medů nevyhovělo celkem 11, což je téměř 48%. V 5 vzorcích byla prokázána přítomnost nepovolených množství reziduí antibiotik – tetracyklinu, chloramfenikolu nebo streptomycinu, jeden vzorek obsahoval rezidua sulfonamidů. V těchto případech nejsou takové potraviny kvalifikovány jako zdravotně nezávadné, a proto inspekce zakázala jejich uvádění do oběhu.

Další vzorky nevyhověly jakostním požadavkům, které stanovuje příslušná vyhláška, nejčastěji v případě nadlimitního obsahu hydroxymetylfurfuralu (HMF), který je ukazatelem „čerstvosti“ medu anebo jeho přehřátí v průběhu výroby. V čerstvém medu by neměl být HMF prakticky vůbec obsažen, během skladování v důsledku vyšších teplot pak jeho množství v medu stoupá a pokud překročí hodnotu rovnající se 40 mg/kg, kvalita medu již není odpovídající.

Další 4 vzorky byly označeny nesprávným druhem medu - květový med byl na etiketě označen jako smíšený nebo lesní med. Během této kontroly nebylo prokázáno falšování medů.

Ve všech případech inspekce uložila opatření k nápravě zjištěných nedostatků nebo zákaz dalšího uvádění výrobků do oběhu. Všechny výsledky byly předány k došetření Státní veterinární správě, která je kompetentní kontrolovat výrobce nebo dovozce medu.

Vzhledem k poměrně závažným výsledkům bude SZPI kontrole medů na českém trhu věnovat i v budoucnu značnou pozornost.

Všechny výsledky této kontroly jsou zveřejněny na webových stránkách inspekce www.szpi.


Zpracoval: RNDr. Daniela Kolejková - 55344 CSc. - Státní zemědělská a potravinářská inspekce