Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Informování podnikatelů o uvádění čerstvého ovoce a zeleniny, konzumních brambor a hub na trh

01. 09. 2022
 

Uvádění čerstvého ovoce a zeleniny a konzumních brambor na trh nebo vývoz těchto produktů musí podnikatel oznámit dle § 3a zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích na SZPI nejpozději v den zahájení uvádění na trh nebo v den vývozu. Sděleny musí být také jakékoli změny týkající se tohoto oznámení.

Pro uvádění volně rostoucích jedlých hub na trh nebo k dalšímu zpracování pro potravinářské účely musí podle § 3 odst. 8 zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích mít provozovatel potravinářského podniku osvědčení prokazující znalost hub. Toto osvědčení vydávají krajské hygienické stanice na základě úspěšného složení zkoušky ze znalosti hub. Na trh lze uvádět pouze takové produkty, které splňují požadavky příslušných platných právních předpisů a za podmínek jimi stanovených.

Jakostní požadavky na čerstvé ovoce a zeleninu jsou stanoveny v nařízení (EU) č. 543/2011, které bylo přijato na základě nařízení (EU) č. 1308/2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty.. Podrobné požadavky, kde jsou vymezeny třídy jakosti, podmínky balení a požadavky na označování, se týkají pouze vybraných druhů ovoce a zeleniny, na které se vztahují požadavky tzv. zvláštních obchodních norem (10 druhů ovoce a zeleniny).

Ostatní druhy čerstvého ovoce a zeleniny musí odpovídat parametrům všeobecné obchodní normy.

Dané povinnosti platí bez výjimky všechny provozovatele potravinářských podniků, včetně prodejců jak v kamenných obchodech, tak v tržnicích i na stáncích např. podél silnic.