Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Informační povinnost pro výrobce a dovozce tabákových výrobků

17. 10. 2017
 

Dle zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a vyhlášky č. 261/2016 Sb., o tabákových výrobcích musí výrobce a dovozce splnit oznamovací povinnost u tabákových výrobků, které uvádí na trh v ČR. Součástí oznámení jsou následující informace:

  • seznam všech složek a jejich množství použitých při výrobě tabákových výrobků v sestupném pořadí podle hmotnosti každé složky obsažené v tabákových výrobcích dle značky a typu tabákového výrobku
  • úrovně emisí dehtu, nikotinu a oxidu uhelnatého cigaret
  • informace o jiných emisních úrovních, jsou-li dostupné
  • údaje týkající se objemů prodeje tabákových výrobků podle značky a typu, a to v kusech nebo kilogramech
  • u cigaret a tabáku k ručnímu balení cigaret technický dokument, v němž je uveden obecný popis použitých přísad a jejich vlastností

Další podrobnosti stanovuje § 21 vyhlášky č. 261/2016 Sb., o tabákových výrobcích.

Požadované informace o tabákových výrobcích jsou předávány v elektronické podobě ve formátu stanoveném rozhodnutím Komise (EU) 2015/2186.

Pro tyto účely zřídila Evropská komise společnou elektronickou bránu EU-CEG (Common Entry Gate), prostřednictvím které výrobci a dovozci předkládají požadované informace.

Před tím, než výrobce nebo dovozce poprvé předloží informace členským státům v souladu s rozhodnutím Komise 2015/2186, musí požádat o identifikační číslo (ID předkladatele) vytvořené provozovatelem společné vstupní brány. Tento Zadavatel ID by měl být použit pro všechna následná podání a při veškeré další korespondenci týkající se podání.

Byla spuštěna webová stránka s informacemi o tomto procesu. Předkládání informací prostřednictvím EU-CEG a informace o způsobu jakým požádat o přidělení ID jsou dostupné na http://ec.europa.eu/health/euceg/.

Předkladatelé jsou povinni vyplnit registrační formulář, který je dostupný ke stažení na  

http://ec.europa.eu/health/euceg/docs/submitterid_registrationform_en.pdf.

Součástí formuláře jsou instrukce pro jeho vyplnění a odeslání.

Způsob provedení informační povinnosti při uvádění tabákových výrobků na trh je uveden ve vyhlášce č. 261/2016 Sb., o tabákových výrobcích. Informace o složkách a jejich množství použitých při výrobě tabákových výrobků včetně informací o úrovních emisí dehtu, nikotinu a oxidu uhelnatého u tabákových výrobků uvedených na trh před dnem nabytí účinnosti vyhlášky musely být poskytnuty nejpozději do 20. listopadu 2016.  Informace týkající se objemů tabákových výrobků podle značky a typu, a to v kusech nebo kilogramech se oznamují vždy do 31. ledna kalendářního roku a vztahují se k předcházejícímu roku.

SZPI informace poskytnuté výrobci a dovozci tabákových výrobků zveřejní na svých internetových stránkách s výjimkou těch, které budou výrobcem nebo dovozcem označeny jako obchodní tajemství.

 

Přílohy