Stáhněte si mobilní aplikaci google play Stáhněte si mobilní aplikaci app store
Přejít na:

Informace o projektu Potraviny na pranýři

14. 08. 2019
 

Potraviny na pranýři v roce 2012

Ke spuštění webu Potraviny na pranýři došlo 10. července 2012 ve 14:30 hod. během tiskové konference, které se zúčastnili mimo jiných i ministr zemědělství ing. Petr Bendl a ústřední ředitel SZPI ing. Jakub Šebesta.

Za prvních 24 hodin provozu těchto stránek bylo zaznamenáno přes 200 tisíc unikátních návštěvníků, kteří zobrazili téměř 4 miliony stránek a strávili zde v průměru 6:45 minut. Celkem bylo v roce 2012 registrováno přibližně 1,5 miliónu přístupů (870 tisíc unikátních návštěvníků), se zobrazením průměrně 13 stránek v rámci jednoho přístupu.

Celkem bylo na webu v roce 2012 zveřejněno 728 nevyhovujících vzorků potravin, z toho v kategorii nejakostních 138, falšovaných 172 a nebezpečných 418. Zemí původu byla u 60 % nevyhovujících potravin Česká republika, ze zahraničí pocházelo 30 % zveřejněných potravin, zbylých 10 % tvořily potraviny, u nichž nebyla země původu zjištěna.

Spuštění webu mezi spotřebiteli vyvolalo velký zájem, který byl znát zejména z velkého množství pozitivních ohlasů. Ohlasy nebyly pouze z České republiky, ale i ze zahraničí (např. Polsko, Slovensko, Itálie). Zájem byl zejména o odběr novinek formou newsletteru. Koncem roku 2012 bylo registrováno pro odběr novinek 13,5 tisíce emailových adres.

Web se stal výhercem sedmého ročníku ankety Křišťálová lupa 2012 – Cena českého internetu v kategorii veřejně prospěšná služba. Toto ocenění získávají nejoblíbenější a nejzajímavější projekty a služby českého Internetu v daném roce. V kategorii veřejně prospěšná služba vítěze určuje hlasování veřejnosti. Celkem hlasovalo přes 87 tisíc uživatelů internetu. Slavnostní vyhlášení proběhlo 28. 11. 2012 v pražském divadle Archa. Cenu za SZPI převzal ing. Jindřich Pokora, ředitel odboru kontroly, laboratoří a certifikace. Anketu pořádá každoročně server o českém internetu Lupa.cz, generálním partnerem je IBM.

Mapa světa se zvýrazněnými zeměmi, odkud se návštěvníci na web Potraviny na pranýři podívali:
 

Mapa světa.jpg

 

Zdroj: Google Analytics

 

Potraviny na pranýři v roce 2013

V roce 2013 prošel web řadou změn, jejichž cílem bylo zpřístupnit uživateli širší spektrum informací a umožnit mu snazší práci se záznamy. Byly přidány nové sekce – Archiv, Informace a Tematické kontroly. Na web byl umístěn kontaktní formulář „Připomínka k webu“, jehož prostřednictvím mají spotřebitelé možnost zasílat své dotazy nebo návrhy na zlepšení webu. Dále byl zpřístupněn RSS kanál. Byl také zatraktivněn design novinek zasílaných e-mailem, v nichž přibyly i nové informace. Samozřejmostí webu bylo jeho přizpůsobení zrakově znevýhodněným uživatelům.

Dne 10. 9. 2013 byla spuštěna mobilní aplikace Potraviny na pranýři.

Potraviny na pranýři v roce 2014

V polovině roku 2014 byl pro spotřebitele připraven nový design webových stránek, který je více intuitivní, modernější a mnohem přehlednější. Důraz není kladen jen na seznam nevyhovujících potravin, ale větší prostor je dán zejména Tematickým kontrolám, mapám a dalším informacím ze světa potravin.

Spotřebitelé jsou na webových stránkách upozorňování na rizikové webové stránky a výrobky prodávané přes internet.

Mobilní aplikace byla veřejností zvolena jako nejlepší aplikace v kategorii Aplikace pro lepší svět v anketě Mobilní aplikace roku 2014.

Významným krokem v roce 2014, bylo pro SZPI zaměření pozornosti k novým silným informačním platformám na internetu, kterými jsou sociální sítě. SZPI k 26. únoru 2014 spustila Facebookový profil Potraviny na pranýři. Dne 7. 7. 2014 byl spuštěn profil @NaPranyri na sociální síti Twitter.

Potraviny na pranýři v roce 2015

Novinkou roku 2015 byla sekce „Provozovny“, která byla spuštěna 1. 4. 2015. V sekci jsou zveřejňovány provozovny nebo části provozoven, které SZPI v rámci úřední kontroly uzavřela (uložila zákaz užívání prostor) z důvodu závažného porušení hygienických předpisů. Záznamy o uzavřených provozovnách jsou doplněny fotografiemi. Pokud kontrolovaná osoba zajistí nápravu zjištěných nedostatků a zákaz je uvolněn, je u provozovny na webu doplněna informace o jejím znovuotevření. Záznamy je možné zobrazit jako seznam, nebo pro lepší přehled na mapě ČR.

Potraviny na pranýři v roce 2016

V listopadu 2016 se k projektu Potraviny na pranýři připojil další dozorový orgán – Státní veterinární správa (SVS). V sekci Potraviny jsou tedy zveřejňovány nevyhovující šarže potravin zjištěné úřední kontrolou dvou dozorových orgánů – SZPI a SVS.

U každého záznamu je uvedena informace, který dozorový orgán kontrolu provedl. V rozšířeném vyhledávání je možné třídit záznamy i podle dozorového orgánu.

Potraviny na pranýři v roce 2019

Dne 15. 5. 2019 byla spuštěna nová sekce Rizikové webové stránky. Při úředních kontrolách potravin (včetně doplňků stravy) na internetu se SZPI setkává s webovými stránkami, na kterých jsou nabízeny potraviny v rozporu s právními předpisy a které jsou cíleny na českého spotřebitele (informace na těchto webech jsou v českém jazyce, prodej výrobků je realizován v českých korunách, doručování zboží je možné do ČR), přičemž jejich provozovatelé sídlí mimo území ČR a obvykle i mimo území EU, případně vůbec nelze provozovatele takových stránek identifikovat. SZPI má v tomto případě velmi omezené možnosti a kontrolní pravomoci, jak prodej produktů v rozporu s právními předpisy u těchto e-shopů postihnout.

Úpravou prošla i mobilní aplikace, ve které je možné zobrazit i informace ze sekce Rizikové webové stránky.