Stáhněte si mobilní aplikaci google play Stáhněte si mobilní aplikaci app store
Přejít na:

Informace o projektu Potraviny na pranýři

14. 08. 2019
 

Základní informace

Projekt Státní zemědělské a potravinářské inspekce Potraviny na pranýři zahrnuje několik vzájemně propojených částí – webovou stránku, mobilní aplikaci, FacebookovýTwitterový profil a Instagramový profil.

Webová stránka je rozdělena do čtyř sekcí:

V sekci „Potraviny“ jsou zveřejňovány záznamy o nevyhovujících šaržích potravin, které jsou tříděny do tří kategorií podle míry závažnosti nevyhovění legislativním požadavkům – nebezpečné, falšované a nejakostní.

V sekci „Potraviny“ je u každé nevyhovující potraviny znázorněn symbol jablka v barevném poli – žlutá barva značí zařazení mezi nejakostní výrobky, oranžová mezi falšované a červená mezi nebezpečné. Dále pak název výrobku, zařazení do skupiny a podskupiny potravin, místo kontroly (kde byla kontrola provedena), země původu výrobku se symbolem vlaječky příslušné země a fotografie výrobku. Při kliknutí na výrobek se rozbalí další informace: v jakém parametru výrobek nevyhověl legislativním požadavkům s vysvětlující poznámkou pro spotřebitele, šarže, datum minimální trvanlivosti nebo datum spotřeby, informace o kontrolované osobě, výrobci/dovozci/distributorovi – pokud jsou známi, země původu a jsou zde zobrazeny fotografie výrobku.

V sekci „Provozovny“ jsou zveřejňovány provozovny nebo části provozoven, které SZPI uzavřela (uložila zákaz užívání prostor) z důvodu závažného porušení hygienických předpisů. Mezi častá porušení patří výrazně zanedbaný úklid, plísně a nečistoty na stěnách a podlahách, poškození stěn, hromadění odpadů, absence přístupu k tekoucí vodě či tekoucí teplé vodě, výskyt škůdců, myšího trusu. Záznamy o uzavřených provozovnách jsou doplněny fotografiemi. Pokud kontrolovaná osoba zajistí nápravu zjištěných nedostatků a zákaz je uvolněn, je u provozovny na webu doplněna informace o jejím znovuotevření či znovuotevření její části.

Třetí sekce „Rizikové webové stránky“ varuje spotřebitele před nákupem výrobků z webových stránek, na kterých jsou nabízeny potraviny v rozporu s právními předpisy a které jsou cíleny na českého spotřebitele (informace na těchto webech jsou v českém jazyce, prodej výrobků je realizován v českých korunách, doručování zboží je možné do ČR), přičemž jejich provozovatelé sídlí mimo území ČR a obvykle i mimo území EU, případně vůbec nelze provozovatele takových stránek identifikovat.

Čtvrtou sekcí je sekce „Tematické kontroly“, v níž jsou uvedeny výsledky kontrolních akcí, které byly zaměřeny na určitou konkrétní problematiku trhu. Jsou zde uvedeny všechny šarže potravin, které byly v rámci kontrolní akce zkontrolovány, a to i ty, které vyhověly právním předpisům.

Web Potraviny na pranýři byl spuštěn 10. července 2012. Jeho primárním účelem je informování spotřebitelů o výsledcích úředních kontrol potravin. Cílem je zlepšit situaci spotřebitele jako koncového článku na trhu s potravinami.

Při spuštění webové stránky se na první stránce objeví logo Potraviny na pranýři a dlaždicové seznamy obsahující nejnovější záznamy nevyhovujících potravin, uzavřených provozoven, rizikových webových stránek a tematických kontrol.

Vyhledávání na webu

Web umožňuje několik způsobů vyhledávání – přímým zadáním výrazu do vyhledávacího pole na hlavní stránce, které prohledává celý web, nebo zadání výrazu do vyhledávacího pole v jednotlivých sekcích a rozšířené vyhledávání v jednotlivých sekcích.

V rozšířeném hledání v sekci „Potraviny“ je možné třídit výrobky např. podle země původu, kontrolované osoby, výrobce apod. Rovněž je možné třídit výrobky podle skupin a podskupin potravin. Web umožňuje třídit vzorky i kliknutím na konkrétní informaci (např. na kontrolovanou osobu) u jednotlivých výrobků. Lze tak zobrazit například seznam výrobků od jednoho výrobce nebo od jedné kontrolované osoby, které jsou na webu zveřejněny. Vyhledávat lze i podle GPS souřadnic nebo PSČ. Rozšířené vyhledávání naleznete zde.

  • Vyhledávání podle PSČ místa kontroly – stačí zadat část PSČ a systém vyhledá místa kontrol odpovídající zadanému PSČ.
  • Potřebujete zjistit, kde se Vašem okolí zjistily nevyhovující potraviny? Zadejte vyhledávání podle adresy nebo GPS souřadnic a velikost oblasti. Výsledkem vyhledávání bude mapa se zvýrazněnými místy kontroly, kde byl zjištěn nevyhovující výrobek.

V rozšířeném hledání v sekci „Provozovny“ je možné vyhledávat např. podle kontrolou zjištěné skutečnosti, typu provozovny, stavu uzavření či data uzavření nebo uvolnění zákazu.

Zasílání novinek e-mailem - newsletter

Tlačítko "Novinky" slouží k přihlášení k odběru aktualit z webu – na registrované emaily jsou pravidelně zasílány informace o nově zveřejněných nevyhovujících potravinách, uzavřených provozovnách, rizikových webových stránkách a tiskových zprávách SZPI.

Newsletter je možné odebírat v české nebo anglické verzi.

Přihlásit se k odběru novinek z webu můžete zde.

Podání podnětu

Pokud spotřebitel nalezne v tržní síti nevyhovující výrobek, může o této skutečnosti informovat příslušné orgány tzv. podat podnět ke kontrole. Aby příslušné dozorové orgány byly schopné provést kontrolu na základě podaných informací, musí tyto informace obsahovat následující: název výrobku, kde a kdy byl výrobek zakoupen a číslo šarže nebo datum minimální trvanlivosti nebo datum použitelnosti. Jakékoliv další informace o výrobku mohou přispět k lepší identifikovatelnosti tohoto výrobku.

Podnět ke kontrole můžete podat zde.

Podání podnětu je možné i z mobilní aplikace.

Archiv

Kontrolní zjištění zveřejněná na webu po dobu delší než půl roku jsou přesouvána do archivu, který je přístupný pomocí tlačítka archiv v pravém dolním rohu. Spotřebitel má možnost vyhledávat mezi aktuálními nebo archivními záznamy.

Archivace Národní knihovnou České republiky

Webové stránky Potraviny na pranýři jsou pravidelně archivovány Národní knihovnou České republiky.

Počítadlo

Ve spodní části stránek je zobrazeno číslo, které odpovídá počtu návštěv webu od jeho spuštění.