Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Informace o projektu Potraviny na pranýři

01. 09. 2016
 

Základní informace

Projekt Potraviny na pranýři zahrnuje několik vzájemně propojených částí – webovou stránku, mobilní aplikaci, FacebookovýTwitterový profil a Instagramový profil.

Webová stránka je rozdělena do tří sekcí. V sekci „Potraviny“ jsou zveřejňovány záznamy o nevyhovujících šaržích potravin, které jsou tříděny do tří kategorií podle míry závažnosti nevyhovění legislativním požadavkům – nebezpečné, falšované a nejakostní. V sekci „Provozovny“ jsou zveřejňovány provozovny nebo části provozoven, které SZPI uzavřela (uložila zákaz užívání prostor) z důvodu závažného porušení hygienických předpisů. Třetí sekcí je sekce „Tematické kontroly“, v níž jsou uvedeny výsledky kontrolních akcí, které byly zaměřeny na určitou konkrétní problematiku trhu. Jsou zde uvedeny všechny šarže potravin, které byly v rámci kontrolní akce zkontrolovány, a to i ty, které vyhověly právním předpisům.

Web Potraviny na pranýři byl spuštěn 10. července 2012. Jeho účelem je informování spotřebitelů, a to nejen o nejakostních, falšovaných a nebezpečných potravinách zjištěných v rámci úředních kontrol prováděných SZPI. Cílem je zlepšit situaci spotřebitele jako koncového článku na trhu s potravinami.

Při spuštění webové stránky se na první stránce objeví logo Potraviny na pranýři a dlaždicové seznamy obsahující nejnovější záznamy nevyhovujících potravin, uzavřených provozoven či jejich částí a tematických kontrol.

U každé nevyhovující potraviny je znázorněn symbol jablka v barevném poli – žlutá barva značí zařazení mezi nejakostní výrobky, oranžová mezi falšované a červená mezi nebezpečné. Dále pak název výrobku, zařazení do skupiny a podskupiny potravin, místo kontroly (kde byla kontrola provedena), země původu výrobku se symbolem vlaječky příslušné země a fotografie výrobku.

Při kliknutí na výrobek se rozbalí další informace: v jakém parametru výrobek nevyhověl legislativním požadavkům s vysvětlující poznámkou pro spotřebitele, šarže, datum minimální trvanlivosti nebo datum spotřeby, informace o kontrolované osobě, výrobci/dovozci/distributorovi – pokud jsou známi, země původu a jsou zde zobrazeny fotografie výrobku.

Web umožňuje dva způsoby hledání – přímým zadáním výrazu do vyhledávacího pole nebo pomocí rozšířeného hledání.

V rozšířeném hledání v sekci „Potraviny“ je možné třídit výrobky např. podle země původu, kontrolované osoby, výrobce apod. Rovněž je možné třídit výrobky podle skupin a podskupin potravin. Web umožňuje třídit vzorky i kliknutím na konkrétní informaci (např. na kontrolovanou osobu) u jednotlivých výrobků. Lze tak zobrazit například seznam výrobků od jednoho výrobce nebo od jedné kontrolované osoby, které jsou na webu zveřejněny.

V rozšířeném hledání v sekci „Provozovny“ je možné vyhledávat např. podle kontrolou zjištěné skutečnosti, typu provozovny, stavu uzavření či data uzavření nebo uvolnění zákazu.

Potraviny na pranýři v roce 2012

Ke spuštění webu Potraviny na pranýři došlo 10. července 2012 ve 14:30 hod. během tiskové konference, které se zúčastnili mimo jiných i ministr zemědělství ing. Petr Bendl a ústřední ředitel SZPI ing. Jakub Šebesta.

Za prvních 24 hodin provozu těchto stránek bylo zaznamenáno přes 200 tisíc unikátních návštěvníků, kteří zobrazili téměř 4 miliony stránek a strávili zde v průměru 6:45 minut. Celkem bylo v roce 2012 registrováno přibližně 1,5 miliónu přístupů (870 tisíc unikátních návštěvníků), se zobrazením průměrně 13 stránek v rámci jednoho přístupu.

Celkem bylo na webu v roce 2012 zveřejněno 728 nevyhovujících vzorků potravin, z toho v kategorii nejakostních 138, falšovaných 172 a nebezpečných 418. Zemí původu byla u 60 % nevyhovujících potravin Česká republika, ze zahraničí pocházelo 30 % zveřejněných potravin, zbylých 10 % tvořily potraviny, u nichž nebyla země původu zjištěna.

Spuštění webu mezi spotřebiteli vyvolalo velký zájem, který byl znát zejména z velkého množství pozitivních ohlasů. Ohlasy nebyly pouze z České republiky, ale i ze zahraničí (např. Polsko, Slovensko, Itálie). Zájem byl zejména o odběr novinek formou newsletteru. Koncem roku 2012 bylo registrováno pro odběr novinek 13,5 tisíce emailových adres.

Web se stal výhercem sedmého ročníku ankety Křišťálová lupa 2012 – Cena českého internetu v kategorii veřejně prospěšná služba. Toto ocenění získávají nejoblíbenější a nejzajímavější projekty a služby českého Internetu v daném roce. V kategorii veřejně prospěšná služba vítěze určuje hlasování veřejnosti. Celkem hlasovalo přes 87 tisíc uživatelů internetu. Slavnostní vyhlášení proběhlo 28. 11. 2012 v pražském divadle Archa. Cenu za SZPI převzal ing. Jindřich Pokora, ředitel odboru kontroly, laboratoří a certifikace. Anketu pořádá každoročně server o českém internetu Lupa.cz, generálním partnerem je IBM.

Mapa světa se zvýrazněnými zeměmi, odkud se návštěvníci na web Potraviny na pranýři podívali:
 

Mapa světa.jpg

 

Zdroj: Google Analytics

 

Potraviny na pranýři v roce 2013

V roce 2013 prošel web řadou změn, jejichž cílem bylo zpřístupnit uživateli širší spektrum informací a umožnit mu snazší práci se záznamy. Byly přidány nové sekce – Archiv, Informace a Tematické kontroly. Na web byl umístěn kontaktní formulář „Připomínka k webu“, jehož prostřednictvím mají spotřebitelé možnost zasílat své dotazy nebo návrhy na zlepšení webu. Dále byl zpřístupněn RSS kanál. Byl také zatraktivněn design novinek zasílaných e-mailem, v nichž přibyly i nové informace. Samozřejmostí webu bylo jeho přizpůsobení zrakově znevýhodněným uživatelům.

Dne 10. 9. 2013 byla spuštěna mobilní aplikace Potraviny na pranýři.

Potraviny na pranýři v roce 2014

V polovině roku 2014 byl pro spotřebitele připraven nový design webových stránek, který je více intuitivní, modernější a mnohem přehlednější. Důraz není kladen jen na seznam nevyhovujících potravin, ale větší prostor je dán zejména Tematickým kontrolám, mapám a dalším informacím ze světa potravin.

Spotřebitelé jsou na webových stránkách upozorňování na rizikové webové stránky a výrobky prodávané přes internet.

Mobilní aplikace byla veřejností zvolena jako nejlepší aplikace v kategorii Aplikace pro lepší svět v anketě Mobilní aplikace roku 2014.

Významným krokem v roce 2014, bylo pro SZPI zaměření pozornosti k novým silným informačním platformám na internetu, kterými jsou sociální sítě. SZPI k 26. únoru 2014 spustila Facebookový profil Potraviny na pranýři. Dne 7. 7. 2014 byl spuštěn profil @NaPranyri na sociální síti Twitter.

Potraviny na pranýři v roce 2015

Novinkou roku 2015 byla sekce „Provozovny“, která byla spuštěna 1. 4. 2015. V sekci jsou zveřejňovány provozovny nebo části provozoven, které SZPI v rámci úřední kontroly uzavřela (uložila zákaz užívání prostor) z důvodu závažného porušení hygienických předpisů. Záznamy o uzavřených provozovnách jsou doplněny fotografiemi. Pokud kontrolovaná osoba zajistí nápravu zjištěných nedostatků a zákaz je uvolněn, je u provozovny na webu doplněna informace o jejím znovuotevření. Záznamy je možné zobrazit jako seznam, nebo pro lepší přehled na mapě ČR.

Potraviny na pranýři v roce 2016

V listopadu 2016 se k projektu Potraviny na pranýři připojil další dozorový orgán – Státní veterinární správa (SVS). V sekci Potraviny jsou tedy zveřejňovány nevyhovující šarže potravin zjištěné úřední kontrolou dvou dozorových orgánů – SZPI a SVS.

U každého záznamu je uvedena informace, který dozorový orgán kontrolu provedl. V rozšířeném vyhledávání je možné třídit záznamy i podle dozorového orgánu.

Vyhledávání nevyhovujících potravin

Web umožňuje dva způsoby hledání:

  • přímým zadáním výrazu do vyhledávacího pole na úvodní stránce
  • nebo pomocí rozšířeného hledání.

V rozšířeném hledáníje možné hledat výrobky např. podle země původu, kontrolované osoby, výrobce, nevyhovujícího parametru apod. Rovněž je možné třídit výrobky podle skupin a podskupin potravin. Vyhledávat lze i podle GPS souřadnic nebo PSČ. Rozšířené hledání naleznete zde.

  • Vyhledávání podle PSČ místa kontroly – stačí zadat část PSČ a systém vyhledá místa kontrol odpovídající zadanému PSČ.
  • Potřebujete zjistit, kde se Vašem okolí zjistily nevyhovující potraviny? Zadejte vyhledávání podle adresy nebo GPS souřadnica velikost oblasti. Výsledkem vyhledávání bude mapa se zvýrazněnými místy kontroly, kde byl zjištěn nevyhovující výrobek.

Web umožňuje třídit vzorky i kliknutím na konkrétní informaci (např. na kontrolovanou osobu) u jednotlivých výrobků. Lze tak zobrazit například seznam výrobků od jednoho výrobce nebo od jedné kontrolované osoby, které jsou na webu zveřejněny.

Zasílání novinek emailem - newsletter

Tlačítko "Novinky" slouží k přihlášení k odběru aktualit z webu – na registrované emaily jsou zasílány informace o nově zveřejněných nevyhovujících potravinách a uzavřených provozovnách. Emaily s novinkami jsou zasílány jedenkrát denně, pokud jsou v daný den zveřejněny nové nevyhovující potraviny, uzavřené provozovny či jejich části nebo pokud byla vydána tisková zpráva SZPI.

Newsletter je možné odebírat v české nebo anglické verzi.

Přihlásit se k odběru novinek z webu můžete zde.

Podání podnětu

Pokud spotřebitel nalezne v tržní síti nevyhovující výrobek, může o této skutečnosti informovat příslušné orgány tzv. podat podnět ke kontrole. Aby příslušné dozorové orgány byly schopné provést kontrolu na základě podaných informací, musí tyto informace obsahovat následující: název výrobku, kde a kdy byl výrobek zakoupen a číslo šarže nebo datum minimální trvanlivosti nebo datum použitelnosti. Jakékoliv další informace o výrobku mohou přispět k lepší identifikovatelnosti tohoto výrobku.

Podnět ke kontrole můžete podat zde.

Podání podnětu je možné i z mobilní aplikace.

Archiv

Kontrolní zjištění zveřejněná na webu po dobu delší než půl roku jsou přesouvána do archivu, který je přístupný pomocí tlačítka archiv v pravém dolním rohu. Spotřebitel má možnost vyhledávat mezi aktuálními nebo archivními záznamy.

Archivace Národní knihovnou České republiky

Webové stránky Potraviny na pranýři jsou pravidelně archivovány Národní knihovnou České republiky.

Počítadlo

Ve spodní části stránek je zobrazeno číslo, které odpovídá počtu návštěv webu od jeho spuštění.