Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Povinně zveřejňované údaje dle článku 85 odst. 2 nařízení (EU) 2017/625, o úředních kontrolách

14. 12. 2019
 

Aktualizováno: 16. 1. 2023

Každý příslušný orgán zpřístupní veřejnosti informace uvedené v odstavci 1 článku 85 nařízení (EU) 2017/625 pro jednotlivá referenční období a náklady vzniklé příslušnému orgánu, k jejichž pokrytí má být uhrazen poplatek nebo platba v souladu s čl. 79 odst. 1 písm. a) a odst. 2 a s článkem 80.

SZPI v rámci úředních kontrol a jiných úředních činností vybírá poplatky a platby ve výši stanovené v souladu s: 

 • vyhláškou č. 227/2008 Sb., kterou se stanoví výše paušální částky nákladů dodatečné kontroly, nákladů vynaložených na ověření souladu se specifikacemi a nákladů vzniklých příslušným orgánům v souvislosti se vstupem nebo dovozem potravin a surovin ze třetích zemí (vyhláška o paušálních nákladech).
 • vyhláškou § 14 vyhlášky č. 88/2017 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o vinohradnictví a vinařství.
 • vyhláškou č. 132/2015 Sb. o sazebníku náhrad nákladů za rozbory prováděné laboratořemi Státní zemědělské a potravinářské inspekce pro účely kontroly.
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

Veškeré náhrady, náklady, poplatky a platby vybírané SZPI jsou příjmem státního rozpočtu.

SZPI vybírá poplatky a platby na základě:

 • zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, § 16 odst. 11, 12, 13, 14
 • zákona č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství, § 17a odst. 2, § 19 odst. 4, § 26 odst. 2 a § 26a
 • zákona č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci, § 3 odst. 3, § 3 odst. 6, § 3 odst. 7, § 5b odst. 5, § 5b odst. 6, § 6 odst. 2, § 6 odst. 3
 • zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, § 38

Jedná se o tyto poplatky a platby:

Typ kontroly Zákonné zmocnění k účtování nákladů Ustanovení upravující náhradu nákladů Účtovaná částka
náklady laboratorního rozboru potravin

146/2002 Sb.

§ 3 odst. 7
§ 2 vyhlášky č. 132/2015 Sb. dle konkrétního laboratorního rozboru
náklady dodatečné kontroly

110/1997 Sb.

§ 16 odst. 11
§ 2 vyhlášky č. 227/2008 Sb. 500 Kč/započatá hodina/inspektor
náklady na ověření souladu se specifikací

110/1997 Sb.

§ 16 odst. 12
§ 2 vyhlášky č. 227/2008 Sb. 500 Kč/započatá hodina/inspektor
 • pro účel zapsání specifikace/změny specifikace/návrh na zrušení specifikace CHZO/CHOP/ZTS

146/2002 Sb.

§ 3 odst. 3 písm. d) a m)
§ 2 vyhlášky č. 227/2008 Sb.; případně položka č. 92 písm. b), d), f) sazebníku náhrad poplatků dle zákona č. 634/2004 Sb. 500 Kč/započatá hodina/inspektor; případně 1 000 Kč
 • náklady na ověření souladu se specifikací CHZO/CHOP spojené s vydáním dokladu o zjištěných skutečnostech

146/2002 Sb.

§ 3 odst. 3 písm. c)
§ 2 vyhlášky č. 227/2008 Sb.; případně položka č. 92 písm. b), d), f) sazebníku náhrad poplatků dle zákona č. 634/2004 Sb. 500 Kč/započatá hodina/inspektor; případně 1 000 Kč
 • náklady na ověření souladu se specifikací CHZO/CHOP

146/2002 Sb.

§ 3 odst. 3 písm. cc)
§ 2 vyhlášky č. 227/2008 Sb. 500 Kč/započatá hodina/inspektor
náklady na ověření souladu se specifikací CHZO/CHOP u vín

321/2004 Sb.

§ 26a
§ 19 odst. 4 písm. d)
§ 14 vyhlášky č. 88/2017 Sb. 500 Kč/započatá hodina/inspektor
náklady na zatřídění vína

321/2004 Sb.

§ 26 odst. 2
položka 77 písm. a), b), c) sazebníku náhrad poplatků dle zákona č. 634/2004 Sb. písm. a) – 250 Kč
písm. b) – 300 Kč
písm. c) – 500 Kč
náklady na kontrolu dovozu

110/1997 Sb.

§ 16 odst. 13 a odst. 14
§ 2 vyhlášky č. 227/2008 Sb. 500 Kč/započatá hodina/inspektor
náklady na kontrolní nákup

146/2002 Sb.

§ 3 odst. 6
§ 3 odst. 6 zákona č. 146/2002 Sb. dle skutečných nákladů za kontrolní nákup
náklady na uskladnění zajištěných věcí, které byly následně zabrány nebo propadly

146/2002 Sb.

§ 5b odst. 5
- dle skutečné částky
náklady na provedení zničení nebo znehodnocení zemědělských výrobků, potravin nebo výrobků z révy vinné

146/2002 Sb.

§ 5b odst. 6
- dle skutečné částky
náklady na zničení propadlých nebo zabraných věcí

146/2002 Sb.

§ 6 odst. 2
- dle skutečné částky
náklady na vydání rozhodnutí o schválení ozařovny

146/2002 Sb.

§ 6 odst. 3
položka č. 92 písm. i) sazebníku náhrad poplatků dle zákona č. 634/2004 Sb. 1 000 Kč
náklady na certifikaci potravin

146/2002 Sb.

§ 3 odst. 3 písm. c)
položka 92 písm. d) sazebníku náhrad poplatků dle zákona č. 634/2004 Sb. 1 000 Kč
náklady na certifikaci ovoce, zeleniny a brambor

146/2002 Sb.

§ 3 odst. 3 písm. e)
položka 92 písm. d) sazebníku náhrad poplatků dle zákona č. 634/2004 Sb. 1 000 Kč
náklady na certifikaci vína bez CHZO/CHOP

321/2004 Sb.

§ 17a odst. 2
§ 14 vyhlášky č. 88/2017 Sb. 500 Kč/započatá hodina/inspektor
pořízení kopie z úředního spisu

500/2004 Sb.

§ 38 odst. 4
položka 3 písm. a) sazebníku náhrad poplatků dle zákona č. 634/2004 Sb. 15 Kč/první stránku a 5 Kč/každou další i započatou stránku, je-li pořizována na kopírovacím stroji nebo na tiskárně počítače, 40 Kč na technickém nosiči dat