Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Dovoz ze třetích zemí

17. 06. 2019
 
 1. Dovoz potravin a surovin ze třetích zemí
 2. Seznam I SZPI
 3. Hlášení zásilek dopředu
 4. Zásilka je označena jako nevyhovující
 5. Právo na doplňující posudek
 6. Potraviny, jejichž dovoz je zakázán
 7. Nařízení Komise (ES) č. 669/2009 - zesílená úřední kontrola
 8. Nařízení Komise (EU) č. 884/2014 - zvláštní podmínky dovozu některých potravin ze třetích zemí v důsledku rizika kontaminace aflatoxiny
 9. Nařízení (EU) 2018/1660 – zvláštní podmínky dovozu v důsledku rizika kontaminace pesticidy (dříve nařízení (EU) č. 885/2014)
 10. Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/186 - podmínky pro dovoz potravin z vybraných třetích zemí z důvodu mikrobiologické kontaminace
 11. Nařízení Komise (EU) č. 2015/175 - guarová guma z Indie
 12. Nařízení Komise (EU) č. 2016/6 - dovoz potravin pocházejících nebo odesílaných z Japonska po havárii v jaderné elektrárně Fukušima
 13. Rozhodnutí Komise 2011/884/EU - GMO rýže z Číny
 14. Nařízení Komise (ES) č. 1635/2006 - houby z určitých třetích zemí po havárii v jaderné elektrárně Černobyl
 15. Nařízení Komise (EU) č. 211/2013 - požadavky na osvědčení pro dovoz klíčků a semen určených k produkci klíčků
 16. Kontrola jakostních parametrů při dovozu ze třetích zemí - víno
 17. Nařízení Komise (EU) č. 543/2011 - dovoz čerstvého ovoce a zeleniny
 18. Nařízení Komise (EU) č. 1333/2011 - dovoz zelených banánů
 19. Nařízení Komise (EU) č. 2015/949 - schválení předvývozních kontrol
 20. Potraviny a suroviny ošetřené ionizujícím zářením
 21. Dovoz - tzv. červený seznam

1. Komodity

Dle čl. 15 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 má Česká republika možnost stanovit si „rizikové“ komodity ze třetích zemí, které jsou kontrolovány při dovozu.
K 23. 4. 2018 bude z červeného seznamu odstraněna pšenice (bílá měkká) z USA.
KN-kód
Název komodity
Země původu
Nebezpečí
08012100
Para ořechy ve skořápce
Bolívie
aflatoxiny
08012200
Para ořechy bez skořápky
Bolívie
aflatoxiny
10019900 Pšenice (bílá měkká) USA GMO
17049065
Gumovité cukrovinky
Všechny třetí země
nepovolená aditiva(*)

(*) pro želé cukrovinky ve tvaru mini-pohárků („jelly mini-cups“) nelze použít barviva E400 alginová kyselina, E401 alginát sodný, E402 alginát draselný, E403 alginát amonný, E404 alginát vápenatý, E406 agar, E407 karagenan, E407a afinát řasy Euchema (guma Euchema), E410 karubin, E412 guma guar, E413 tragant, E414 arabská guma, E415 xanthan, E417guma tara, E418 guma gellan, E440pektiny,

    pro všechny želé cukrovinky včetně „mini-cups“ nelze použít přídatnou látku E 425 konjac

2. Dovoz do EU

Zásilky lze do EU, resp. ČR přivézt přes kterýkoli CÚ na území ČR.

3. Doklady, které musí zásilku doprovázet

Nejsou stanoveny žádné zvláštní doklady, které při dovozu musí dovozce předkládat.

4. Kontrola dokladů a fyzická kontrola

O příchodu zásilky uvedených komodit informuje CÚ příslušný I SZPI, který vyhodnotí, zda u zásilky bude proveden odběr vzorků. U zásilek existuje podezření na nedodržení a dle čl. 18 nařízení 882/2004 má být zásilka držena pod úředním dohledem až do doby, kdy jsou k dispozici výsledky úředních kontrol. Zásilky jsou uvolňovány do volného oběhu až v okamžiku, kdy SZPI celnímu úřadu potvrdí, že ze zásilky nebudou odebírány vzorky nebo až budou k dispozici vyhovující výsledky analýz.

5. Nevyhovující zásilky

Pokud budou výsledky fyzické kontroly nevyhovující, zásilku nelze propustit do volného oběhu a dovozce musí s příslušným inspektorátem SZPI konzultovat, co lze se zásilkou udělat v mezích článků 19-21 nařízení 882/2004.

6. Náklady na kontroly

Protože jsou komodity „červeného seznamu“ vybírány dle analýzy rizika, existuje u nich podezření na nedodržení. Dle čl. 22 nařízení 882/2004 nese provozovatel potravinářského podniku odpovědný za zásilku nebo jeho zástupce náklady, které vznikly příslušnému orgánu mj. v souvislosti s kontrolami v případě podezření.

 
 
 

Přílohy