Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Dovoz ze třetích zemí

17. 06. 2019
 
 1. Dovoz potravin a surovin ze třetích zemí
 2. Seznam I SZPI
 3. Hlášení zásilek dopředu
 4. Zásilka je označena jako nevyhovující
 5. Právo na doplňující posudek
 6. Potraviny, jejichž dovoz je zakázán
 7. Nařízení Komise (ES) č. 669/2009 - zesílená úřední kontrola
 8. Nařízení Komise (EU) č. 884/2014 - zvláštní podmínky dovozu některých potravin ze třetích zemí v důsledku rizika kontaminace aflatoxiny
 9. Nařízení (EU) 2018/1660 – zvláštní podmínky dovozu v důsledku rizika kontaminace pesticidy (dříve nařízení (EU) č. 885/2014)
 10. Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/186 - podmínky pro dovoz potravin z vybraných třetích zemí z důvodu mikrobiologické kontaminace
 11. Nařízení Komise (EU) č. 2015/175 - guarová guma z Indie
 12. Nařízení Komise (EU) č. 2016/6 - dovoz potravin pocházejících nebo odesílaných z Japonska po havárii v jaderné elektrárně Fukušima
 13. Rozhodnutí Komise 2011/884/EU - GMO rýže z Číny
 14. Nařízení Komise (ES) č. 1635/2006 - houby z určitých třetích zemí po havárii v jaderné elektrárně Černobyl
 15. Nařízení Komise (EU) č. 211/2013 - požadavky na osvědčení pro dovoz klíčků a semen určených k produkci klíčků
 16. Kontrola jakostních parametrů při dovozu ze třetích zemí - víno
 17. Nařízení Komise (EU) č. 543/2011 - dovoz čerstvého ovoce a zeleniny
 18. Nařízení Komise (EU) č. 1333/2011 - dovoz zelených banánů
 19. Nařízení Komise (EU) č. 2015/949 - schválení předvývozních kontrol
 20. Potraviny a suroviny ošetřené ionizujícím zářením
 21. Dovoz - tzv. červený seznam

Dovoz – Potraviny a suroviny ošetřené ionizujícím zářením

1. Komodity

Všechny potraviny a suroviny ošetřené ionizujícím zářením. Ozáření musí být provedeno ve schválené ozařovně – seznam schválených ozařoven ve třetích zemích byl publikován v Úředním věstníku v rozhodnutí Komise 2002/840/ES, v platném znění za podmínek uvedených ve vyhl. č. 133/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

2. Dovoz do EU

Zásilky lze do EU, resp. ČR přivézt přes kterýkoli CÚ na území ČR.

3. Doklady, které musí zásilku doprovázet

Podle ustanovení § 4 odst. 7 písm. c) zákona o potravinách musí být potraviny a suroviny ozářené ionizujícím zářením dovážené ze třetích zemí do ES doprovázeny dokumentací s údaji o názvu a adrese ozařovny a dalšími údaji podle § 4 odst. 2 zákona o potravinách, tj.
 • způsob ozáření potraviny
 • druh a množství ozářené potraviny;
 • označení šarže;
 • objednavatel ošetření ozářením;
 • příjemce ošetřených potravin;
 • datum ozáření;
 • obalové materiály použité při ozařování;
 • údaje pro kontrolu procesu ozařování, podrobné údaje o provedené dozimetrické kontrole použité dávky záření, detaily zahrnující limitní, nejnižší a nejvyšší absorbovanou dávku záření a jeho povahu
 • odkaz na validační měření
 • údaj o zvláštních podmínkách při ozáření

4. Kontrola dokladů a fyzická kontrola

U každé zásilky musí proběhnout kontrola dokladů. Při příchodu zásilky na celní úřad je zásilka nahlášena na příslušný inspektorát SZPI, který provede kontrolu dokladů, případně vybere zásilku pro fyzickou kontrolu.
Pokud zásilku nedoprovází potřebné doklady, nelze ji propustit do volného oběhu.
 
 
 

Přílohy