Stáhněte si mobilní aplikaci google play Stáhněte si mobilní aplikaci app store
Přejít na:

Dovoz ze třetích zemí

13. 02. 2024
 

Dovoz – Mimořádná opatření týkající se nepovoleného geneticky modifikované rýže v produktech z rýže – prováděcí rozhodnutí Komise 2011/884/EU, v platném znění

1. Komodity

Prováděcí rozhodnutí Komise 2011/884/EU, v platném znění, se vztahuje na tyto potraviny a suroviny zasílané nebo pocházející z Číny:
 • rýže v plevách (neloupaná nebo surová) – KN 1006 10
 • loupaná rýže (rýže cargo nebo hnědá rýže) – KN 1006 20
 • poloomletá nebo celoomletá rýže, též leštěná nebo hlazená – KN 1006 30
 • zlomková rýže – KN 1006 40 00
 • rýžová mouka – KN 1102 90 50
 • krupice a krupička z rýže – KN 1103 19 50
 • pelety z rýže – KN 1103 20 50
 • zrna rýže ve vločkách – KN 1104 19 91
 • obilná zrna rozválcovaná nebo ve vločkách – KN 1104 19 99
 • rýžový škrob – KN 1108 19 10
 • přípravky pro dětskou výživu v balení pro drobný prodej – KN 1901 10 00
 • těstoviny nevařené, nenadívané, obsahující vejce – KN 1902 11 00
 • těstoviny nevařené, nenadívané, neobsahující vejce – KN 1902 19
 • těstoviny nadívané, též vařené nebo jinak upravené – KN 1902 20
 • ostatní těstoviny – KN 1902 30
 • výrobky z obilovin získané bobtnáním nebo pražením získané z rýže – KN 1904 10 30
 • přípravky typu müsli z nepražených obilných vloček – KN 1904 20 10
 • připravené potraviny získané z nepražených obilných vloček nebo ze směsí nepražených obilných vloček nebo nabobtnalých obilovin získaných z rýže – KN 1904 20 95
 • rýže předvařená nebo jinak upravená v podobě jinde nespecifikované nebo nezahrnuté – KN 1904 90 10
 • rýžový papír – KN ex 1905 90 20
 • sušenky – KN 1905 90 45
 • výrobky tlačené nebo pěnové, aromatizované nebo solené – KN 1905 90 55
 • pekařské výrobky jiné než perníky, sušenky, oplatky, suchary, atd., slazené – KN 1905 90 60
 • pekařské výrobky jiné než perníky, sušenky, oplatky, suchary, atd., ostatní – KN 1905 90 90
 • omáčky a přípravky pro omáčky, směsi koření a směsi přísad pro ochucení – KN 2103 90 90
 • otruby, vedlejší mlýnské produkty a jiné zbytky s obsahem škrobu do 35 % hm. – KN 2302 40 02
 • otruby, vedlejší mlýnské produkty a jiné zbytky, jiné než s obsahem škrobu do 35%hm. – KN 2302 40 08

2. Dovoz do EU

Zásilky lze do EU, resp. ČR, přivézt pouze prostřednictvím stanoviště hraniční kontroly, viz článek č. 3 na tomto webu.

3. Nahlášení zásilky předem

Dovozce předem oznámí příslušnému orgánu na stanovišti hraniční kontroly datum a čas fyzického příchodu zásilky, a to nejméně jeden pracovní den před očekávaným příjezdem zásilky. Podrobnosti pro oznamování zásilek s předstihem jsou uvedeny v nařízení (EU) 2019/1013.

Pro účely oznámení zásilky s předstihem, na základě ustanovení čl. 56 odst. 4 nařízení (EU) 2017/625, vyplní dovozce část I CHED-D v systému TRACES. Vlastní oznámení je provedeno předložením k rozhodnutí vyplněnou části I CHED-D v systému TRACES. Praktický postup pro vyplnění části I CHED-D v TRACES, včetně registrace do systému TRACES, je obsažena v manuálech přiložených k tomuto článku.

Oficiální vzor CHED-D a pokyny pro jeho vyplnění jsou stanoveny v čl. 40 odst. 1 písm. d) nařízení (EU) 2019/1715 (pokyny jsou uvedeny v části 1 přílohy II nařízení (EU) 2019/1715, vzor CHED-D pak v části 2 oddílu D přílohy II)..

4. Doklady, které musí zásilku doprovázet

Zásilku musí doprovázet:
- analytická zpráva pro každou partii – dle přílohy IV rozhodnutí 2011/884/EU, v platném znění
- osvědčení o zdravotní nezávadnosti – dle přílohy III rozhodnutí 2011/884/EU, v platném znění
Doklady musí být vyplněny, podepsány a ověřeny oprávněným zástupcem „Úřadu Čínské lidové republiky pro vstupní a výstupní inspekci a karanténu“ (Entry Exit Inspection and Quarantine Bureau – AQSIQ).
Pokud produkt neobsahuje rýži, dovozce přiloží k zásilce prohlášení, že daná zásilka neobsahuje rýži, nesestává z ní nebo z ní není vyrobena.
Analytická zpráva, osvědčení i prohlášení musí být vystaveny v úředním jazyce členského státu dovozu.
Kód uvedený v osvědčení o zdravotní nezávadnosti musí být uveden na každém pytli (nebo jiném druhu obalu).

5. Kontrola dokladů a fyzická kontrola, propuštění do volného oběhu

U všech zásilek musí být provedena kontrola dokladová.
Pokud je dokladová kontrola vyhovující, musí být u všech zásilek provedena kontrola totožnosti i kontrola fyzická (včetně odběru vzorků), a to na stanovišti hraniční kontroly místa vstupu do EU.
Výjimkou jsou jen zásilky, ke kterým dovozce doloží prohlášení, že zásilka neobsahuje rýži nebo produkty z rýže.
Výsledky provedených kontrol jsou zaznamenány do CHED-D inspektorátem SZPI.
Do volného oběhu lze propustit jen zásilky obsahující rýži nebo produkty z rýže, ke kterým jsou přiloženy patřičné doklady a u kterých byla provedena dokladová kontrola, kontrola totožnosti i kontrola fyzická s vyhovujícím výsledkem.
Další transport zásilky lze povolit až po provedení všech kontrol na stanovišti hraniční kontroly, do volného oběhu lze však zásilku propustit až po předložení vyhovujících výsledků kontrol zaznamenaných v CHED-D.

6. Dělení zásilek

Zásilky lze rozdělit až po skončení úředních kontrol. Každou část však musí doprovázet ověřené kopie osvědčení o zdravotní nezávadnosti a analytické zprávy a CHED-D.

7. Nevyhovující zásilky

Produkty, u kterých bylo zjištěno, že obsahují geneticky modifikovanou rýži, sestávají z ní nebo z ní jsou vyrobeny, nesmí být uvedeny na trh EU.
Zásilky, deklarované pod KN kódy uvedenými v příloze rozhodnutí 2011/884/EU, v platném znění, které obsahují rýži a nejsou doprovázeny příslušnými doklady nelze propustit do volného oběhu – zásilka musí být vrácena do země původu nebo zlikvidována.

8. Náklady na kontroly

Všechny náklady vzniklé v souvislosti s úřední kontrolou nese provozovatel potravinářského podniku.
 
 
 

Přílohy