Stáhněte si mobilní aplikaci google play Stáhněte si mobilní aplikaci app store
Přejít na:

Dovoz ze třetích zemí

13. 02. 2024
 

Provozovatel dovážející potraviny z třetích zemí má právo na druhé odborné stanovisko, jež dle čl. 35 odst. 1 nařízení (EU) 2017/625 opravňuje provozovatele požádat o dokumentární přezkum vzorků, analýzy, testů nebo diagnostiky. Pokud odběr vzorku pro druhé odborné stanovisko není možný, a přesto dovozce/deklarant o odběr vzorku pro druhé odborné stanovisko požádá, inspektor o důvodech nemožnosti odběru vzorku pro druhé odborné stanovisko dovozce/deklaranta informuje a tyto skutečnosti zaznamená do Záznamu o odběru vzorku.

Odběr vzorků pro druhé odborné stanovisko

Požádá-li dovozce nebo jeho zástupce o vzorek pro druhé odborné stanovisko, inspektorát SZPI zajistí odběr nebo přípravu vzorku pro druhé odborné stanovisko, pokud jsou splněny okolnosti uvedené v čl. 35 odst. 2 nařízení (EU) 2017/625. Vzorek pro druhé odborné stanovisko se ponechá dovozci nebo jeho zástupci.

V případě, že je vzorek pro druhé odborné stanovisko připravován v souladu s požadavky platných právních předpisů ze zhomogenizovaného vzorku, informuje inspektor SZPI dovozce nebo jeho zástupce o způsobu převzetí vzorku pro druhé odborné stanovisko. Seznámení dovozce nebo jeho zástupce s podmínkami stanovenými pro převzetí vzorku pro druhé odborné stanovisko je potvrzeno podpisem formuláře. Vzorek pro druhé odborné stanovisko předá pracovník laboratoře I SZPI dovozci nebo jeho zástupci, který je zplnomocněn k převzetí vzorku. Při převzetí vzorku pro druhé odborné stanovisko se ověřuje totožnost přebírající osoby. O převzetí vzorku pro druhé odborné stanovisko je vyhotoven předávací protokol.

SZPI uchovává vzorek pro druhé odborné stanovisko způsobem stanoveným platnými právními předpisy po stanovenou lhůtu. Po uplynutí této lhůty přistoupí SZPI k likvidaci vzorku pro druhé odborné stanovisko.

Výsledek analýzy vzorku pro druhé odborné stanovisko lze uplatňovat pouze v případě, že jsou splněny níže uvedené podmínky:

  • Laboratoř, ve které byl vzorek analyzován, musí být akreditovaná dle standardu EN ISO/IEC 17025 (Obecné požadavky na odbornou způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří).
  • Metoda použitá k analýze vzorku je akreditovaná.
  • Rozbor a vyhodnocení jsou provedeny řádným způsobem.
 
 
 

Přílohy