Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Dovoz ze třetích zemí

12. 01. 2023
 

Kontroly prováděné mimo stanoviště hraniční kontroly – kontrolní místa

Dle čl. 53 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) 2017/625 mohou příslušné orgány provádět kontroly totožnosti a fyzické kontroly zásilek spadajících do kategorií uvedených v čl. 47 odst. 1 uvedeného nařízení i na jiných kontrolních místech, než jsou stanoviště hraniční kontroly.

Provádění kontrol na kontrolních místech dle čl. 53 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) 2017/625 je rovněž umožněno pro komodity uvedené v příloze II nařízení (EU) 2019/1793, a to na základě čl. 7 odst. 3 tohoto nařízení.

Na základě výše uvedeného SZPI od 20. ledna 2020 stanoví následující kontrolní místo:

1.

2.

3.

6.

7.

Kontrolní místo

Kontaktní údaje

Kód TRACES

Kategorie a specifikace zboží

Dodatečné specifikace týkající se rozsahu určení

CÚ pro Středočeský kraj - Rudná, I SZPI Praha (CHED-D, aflatoxiny)

K Vypichu 1086, 252 19 Rudná

dovozzavinac.gifszpi.gov.cz

257 199 525, mobil: 605 229 645

257 199 538, mobil: 731 509 718

527 199 523, mobil: 731 509 528

SZPI-CP-001

PNAO

-HC (food)

-NT

Pouze komodity z přílohy II nařízení (EU) 2019/1793, u kterých je riziko kontaminace aflatoxiny.

Vysvětlivky:

PNAO = produkty jiného než živočišného původu

- HC (food) = potraviny jiného než živočišného původu, na které se vztahují podmínky nebo opatření uvedené v čl. 47 od. 1 písm. d), e) nebo f) nařízení 2017/625

NT = žádné požadavky na teplotu

Toto kontrolní místo je určeno pouze pro zásilky komodit, které jsou uvedeny v příloze II nařízení (EU) 2019/1793 z důvodu rizika kontaminace aflatoxiny. Pro dovoz jiných než těchto vymezených komodit není kontrolní místo uzpůsobeno a dovoz jiných komodit nebude přes toto kontrolní místo umožněn!

Příchod zásilek na kontrolní místo je třeba oznámit minimálně 1 pracovní den předem, a to vyplněním části I nového CHED-D, dle čl. 2 nařízení (EU) 2019/2123. Oznámení příchodu zásilky je nutno provést ještě předtím, než zásilka opustí stanoviště hraniční kontroly. Další podrobnosti jsou uvedeny v nařízení zmíněném v tomto odstavci.

Podrobnosti k oznamování zásilek a úřední kontrole zásilek uvedených kategorií zboží jsou uvedeny v článku https://www.szpi.gov.cz/clanek/dovoz-ze-tretich-zemi.aspx?q=Y2hudW09Nw%3d%3d a v manuálech uvedených v příloze.

 
 
 

Přílohy