Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Dovoz ze třetích zemí

12. 01. 2023
 

Na základě čl. 44 nařízení (EU) 2017/625, provádí SZPI kontroly dovozu níže uvedených komodit ze třetích zemí za podmínek stanovených dále v textu.

1. Komodity

KN-kód
Název komodity
Země původu
Nebezpečí
17049065
Gumovité cukrovinky
Všechny třetí země
nepovolená aditiva(*)

(*) pro želé cukrovinky ve tvaru mini-pohárků („jelly mini-cups“) nelze použít barviva E400 alginová kyselina, E401 alginát sodný, E402 alginát draselný, E403 alginát amonný, E404 alginát vápenatý, E406 agar, E407 karagenan, E407a afinát řasy Euchema (guma Euchema), E410 karubin, E412 guma guar, E413 tragant, E414 arabská guma, E415 xanthan, E417guma tara, E418 guma gellan, E440 pektiny,

    pro všechny želé cukrovinky včetně „mini-cups“ nelze použít přídatnou látku E 425 konjac

2. Dovoz do EU

Zásilky lze do EU, resp. ČR přivézt přes kterýkoli CÚ na území ČR.

3. Doklady, které musí zásilku doprovázet

Nejsou stanoveny žádné zvláštní doklady, které při dovozu musí dovozce předkládat.

4. Kontrola dokladů a fyzická kontrola

O příchodu zásilky uvedených komodit informuje CÚ příslušný I SZPI, který vyhodnotí, zda u zásilky bude proveden odběr vzorků. Existuje-li u zásilek podezření na nesoulad, bude zásilka zadržena pod úředním dohledem až do doby, kdy jsou k dispozici výsledky úředních kontrol, na základě ustanovení čl. 65 odst. 3 nařízení (EU) 2017/625. Zásilky jsou propuštěny do volného oběhu až v okamžiku, kdy SZPI celnímu úřadu potvrdí, že ze zásilky nebudou odebírány vzorky nebo až budou k dispozici vyhovující výsledky analýz.

5. Nevyhovující zásilky

Pokud budou výsledky fyzické kontroly nevyhovující, zásilku nelze propustit do volného oběhu. Osobě odpovědné za zásilku bude nařízeno splnění nápravného opatření dle čl. 66 odst 3 nařízení (EU) 2017/625.

6. Náklady na kontroly

Opatření v případě nesouladných zásilek se použijí na náklady osoby odpovědné za zásilku, dle čl. 66 odst. 7 nařízení (EU) 2017/625.

 
 
 

Přílohy