Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Dovoz ze třetích zemí

12. 01. 2023
 

Dovoz – Potraviny a suroviny ošetřené ionizujícím zářením

1. Komodity

Všechny potraviny a suroviny ošetřené ionizujícím zářením. Ozáření musí být provedeno ve schválené ozařovně – seznam schválených ozařoven ve třetích zemích byl publikován v Úředním věstníku v rozhodnutí Komise 2002/840/ES, v platném znění za podmínek uvedených ve vyhl. č. 133/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

2. Dovoz do EU

Zásilky lze do EU, resp. ČR přivézt přes kterýkoli CÚ na území ČR.

3. Doklady, které musí zásilku doprovázet

Podle ustanovení § 4 odst. 7 písm. c) zákona o potravinách musí být potraviny a suroviny ozářené ionizujícím zářením dovážené ze třetích zemí do ES doprovázeny dokumentací s údaji o názvu a adrese ozařovny a dalšími údaji podle § 4 odst. 2 zákona o potravinách, tj.
  • způsob ozáření potraviny
  • druh a množství ozářené potraviny;
  • označení šarže;
  • objednavatel ošetření ozářením;
  • příjemce ošetřených potravin;
  • datum ozáření;
  • obalové materiály použité při ozařování;
  • údaje pro kontrolu procesu ozařování, podrobné údaje o provedené dozimetrické kontrole použité dávky záření, detaily zahrnující limitní, nejnižší a nejvyšší absorbovanou dávku záření a jeho povahu
  • odkaz na validační měření
  • údaj o zvláštních podmínkách při ozáření

4. Kontrola dokladů a fyzická kontrola

U každé zásilky musí proběhnout kontrola dokladů. Při příchodu zásilky na celní úřad je zásilka nahlášena na příslušný inspektorát SZPI, který provede kontrolu dokladů, případně vybere zásilku pro fyzickou kontrolu.
Pokud zásilku nedoprovází potřebné doklady, nelze ji propustit do volného oběhu.
 
 
 

Přílohy