Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Dovoz ze třetích zemí

12. 01. 2023
 

Osvobození od kontroly dodržování norem jakosti pro banány

Pro dovoz zelených banánů platí zvláštní režim dle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 1333/2011, kterým se stanoví obchodní normy pro banány, pravidla pro dodržování těchto norem a požadavky na oznamování v odvětví banánů (do 10. 1. 2012 platí Nařízení (ES) č. 2898/95 o kontrole dodržování norem jakosti pro zelené banány). Pokud SZPI vystaví osvědčení o osvobození od kontroly dovozu zelených banánů ze třetích zemí a rovněž v případech, kdy je zásilka doprovázena certifikátem o jakosti, který byl vydán kompetentní inspekční službou v jiném členském státě, není při dovozu v místech vstupu na území ČR prováděna kontrola shody za účelem vydání certifikátu.

Obchodníci – dovozci, kteří požádají o udělení osvědčení o osvobození od kontroly dovozu zelených banánů ze třetích zemí, musí splňovat podmínky uvedené v Nařízení Komise (ES) č.2898/1995 v platném znění, resp. od ledna 2012 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 1333/2011:

a)   mít zaměstnance se zkušenostmi s normami jakosti a s kontrolou překladišť
b)   zaznamenávat operace, které provádějí
c)   poskytovat záruky, že jakost banánů, které uvádějí na trh, je v souladu s normami EU.

Osvědčení o osvobození se poskytuje pro produkty vyložené v členském státě, který osvobození poskytl, a to na dobu maximálně 3 let.

 
 
 

Přílohy