Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Dovoz ze třetích zemí

21. 02. 2023
 

Dovoz čerstvého ovoce a zeleniny ze třetích zemí – nařízení Komise (EU) č. 543/2011

1. Komodity

Komodity, pro které jsou stanoveny obchodní normy ES pro jakost:
 • Okurky salátové - 0707 00 05 (2)
 • Rajčata čerstvá nebo chlazená – 0702 00 00 (1)
 • Cibule ostatní čerstvá,chlazená, ne:sazečka a sušená cibule – 0703 10 19 (2)
 • Pór a jiná česnekovitá zelenina čerstvý,chlazený,ne:cibule,česnek – 0703 90 00 (2)
 • Česnek čerstvý, chlazený, ne: sušený česnek – 0703 20 00 (2)
 • Salát hlávkový čerstvý, chlazený - 0705 11 00(1)
 • Salát ostatní čerstvý,chlazený - 0705 19 00 (1)
 • Mrkev (ne:tuřín,vodnice) čerstvá, chlazená - 0706 10 00 (2)
 • Sladká paprika sladká - 0709 60 10 (1)
 • Cukety- 0709 90 90 (2)
 • Jablka čerstvá ostatní - 0808 10 80 (1)
 • Oříšky lískové nevyloupané čerstvé (ne: sušené) - 0802 21 00 (2)
 • Ořechy vlašské nevyloupané čerstvé (ne:sušené) - 0802 31 00 (2)
 • Pomeranče sladké, čestvé - 0805 10 20 (1)
 • Pomeranče ostatní - 0805 10 80(1)
 • Mandarinky klementinky - 0805 20 10(1)
 • Mandarinky monreale a satsuma - 0805 20 30(1)
 • Mandarinky a wilkingy - 0805 20 50(1)
 • Mandarinky tanžerinky - 0805 20 70(1)
 • Mandarinky a podobné citrusové hybridy ostatní - 0805 20 90(1)
 • Citrony (Citrus limon,Citrus limonum) – 0805 50 10(1)
 • Hrozny stolní čerstvé - 0806 10 10(1)
 • Melouny vodní čerstvé - 0807 11 00 (2)
 • Hrušky čerstvé ostatní - 0808 20 50(1)
 • Nektarinky čerstvé - 0809 30 10 (1)
 • Broskve ostatní čerstvé ostatní, ne:nektarinky - 0809 30 90 (1)
 • Švestky čerstvé - 0809 40 05 (2)
 • Jahody čerstvé - 0810 10 00(1)
 • Kiwi čerstvé – 0810 50 00(1)
Pozn:    
1) produkty se zvláštní obchodní normou, kontrola přímo určena nařízením Komise 543/2011 v platném znění
2) produkty se všeobecnou obchodní normou, kontrola na základě analýzy rizika dle nařízení Komise 543/2011 v platném znění

2. Dovoz do EU

Zásilky lze do EU, resp. ČR přivézt přes kterýkoli CÚ na území ČR.

3. Doklady, které mohou zásilku doprovázet

Při dovozu výše uvedených komodit může dovozce předložit certifikát o kontrole shody s obchodními normami, který byl vystaven schváleným orgánem třetí země.

4. Kontrola dokladů a fyzická kontrola

Provádí se kontrola shody s obchodními normami, na základě analýzy rizika může však být od kontroly shody upuštěno. Tato možnost vyplývá z nařízení (EU) č. 543/2011.
Pokud zásilku doprovází certifikát o kontrole shody s obchodními normami vydaným schváleným kontrolním orgánem třetí země, provádí SZPI při dovozu pouze namátkové kontroly shody.

5. Hrazení nákladů

U zásilek, které nejsou vybaveny platným certifikátem o shodě s obchodními normami vystaveným uznaným orgánem třetí země, vystavuje certifikát o shodě SZPI. Vystavení certifikátu podléhá správním poplatku.

 
 
 

Přílohy