Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Dovoz ze třetích zemí

12. 01. 2023
 

Dovoz – Víno – nařízení (EU) č. 1308/2013 (čl. 90 odst. 3) a nařízení Komise (ES) č. 555/2008

1. Komodity

KN 2009 61, 2009 69, 2204

2. Doklady

Dovozce má povinnost předložit v místě  vstupu:
  • Osvědčení vystavené ve třetí zemi, ze které výrobek pochází, příslušným subjektem, který je uveden na seznamu 6 (list 06) zveřejněném Komisí na adrese: http://ec.europa.eu/agriculture/markets/wine/lists/index_en.htm
  • Zprávu  o výsledku rozboru vypracovanou subjektem nebo útvarem pověřeným třetí zemí, ze které výrobek pochází

Osvědčení a zpráva o výsledku rozboru se vyplňují na samostatném formuláři VI 1 (Přílohy IX nařízení Komise (ES) č. 555/2008) nebo VI 2 (Příloha X nařízení Komise (ES) č. 555/2008).

3. Dokladová a fyzická kontrola

Pokud je zásilka vybavena potřebnými doklady, propouští ji CÚ do volného oběhu bez účasti SZPI.

Zásilku bez dokladů nelze propustit do volného oběhu.

 
 
 

Přílohy