Stáhněte si mobilní aplikaci google play Stáhněte si mobilní aplikaci app store
Přejít na:

Co znamená logo KLASA?

25. 04. 2016
 

Značku KLASA uváděnou na obalech potravin čeští spotřebitelé znají. Ne všichni ale tuší, co konkrétně toto logo vyjadřuje. Podívejme se tedy blíže na hlavní podmínky, za kterých toto logo může potravina získat.

KLASA_logo.PNG

Klasa neznamená, že je potravina česká?

Pro mnohé spotřebitele bývá překvapením, že označení KLASA se neváže na český původ potraviny. Aby obal výrobku mohl být tímto logem opatřen, není třeba, aby potravina pocházela od české firmy. Hlavní podmínkou pro získání tohoto označení je, aby výrobek alespoň jednou svou vlastností vykazoval výjimečné kvalitativní charakteristiky, byl jedinečný oproti ostatním podobným výrobkům na českém trhu.

V minulosti původ potraviny rozhodoval

Na počátku existence projektu, v letech 2003 až 2006, však bylo pro udělení značky KLASA podmínkou určité procento zastoupení tuzemských surovin ve výrobku.

I marketingová kampaň propagující v té době tento projekt upozorňovala na český původ takto oceněných výrobků.

V roce 2007 ale České republice vypršela výjimka v oblasti národní podpory, která jí byla udělena při vstupu do Evropské unie. Odkaz na tuzemský původ surovin se tak již při propagaci značky KLASA objevovat nemohl.

Podmínky pro udělování loga KLASA tak byly upraveny a projekt od té doby směřuje primárně k podpoře výrobků, které vykazují výjimečné kvalitativní charakteristiky. Aktuálně je tedy pro zisk označení KLASA rozhodující prvek kvality a nikoliv původ výrobku. Jedná se o stav vyhovující pravidlům financování daných propagačních aktivit v rámci EU.

A přece je česká

I přesto, pokud spotřebitel sáhne v prodejně po výrobku označeném logem KLASA, jedná se o produkt, který byl v České republice vyroben. U potencionálního oceněného výrobce musí provádět kontroly české dozorové orgány (Státní zemědělská a potravinářská inspekce, případně Státní veterinární správa). Tyto kontrolní instituce mají přístup pouze do výroben na území České republiky. Ocenění tudíž může získat v konečném důsledku pouze produkt, který je vyráběn v tuzemsku.

Produkty některých zahraničních firem mohou nést označení logem KLASA, avšak pouze za předpokladu, že samotná výroba probíhá v České republice. Stejně tak velké nadnárodní firmy mohou získat označení KLASA, pokud ve své vlastnické struktuře mají společnost, která potravinu u nás vyrábí a na český trh dodává.

Výrobek se separátem nemůže získat označení KLASA

Kromě výjimečných kvalitativních vlastností produktu rozhodují o získání označení KLASA i další kritéria. Podmínky jsou kupříkladu následující:

  • produkt musí být před zažádáním o logo KLASA již nějakou dobu na český trh dodáván, a to pravidelně (kromě sezónních výrobků jako je ovoce a zelenina)
  • výrobek nesmí obsahovat strojně oddělené maso (tzv. separát)
  • nesmí se jednat o výrobek distribuovaný pod privátní značkou obchodních řetězců
  • vína nemohou získávat toto označení (mají vlastní druh podpory)

Po udělení loga si výrobci neoddechnou

Logo KLASA je výrobku udělováno na dobu tří let. Podnikatel se však musí i v průběhu této doby snažit, aby si jeho potravina označení udržela. Výroba je každoročně kontrolována ze strany dozorových orgánů (SZPI, SVS). Produkt musí být do české tržní sítě dodáván pravidelně s nezměněným složením a v odpovídající konzistentní kvalitě. Pokud pro výrobce vše probíhá dobře, může si po třech letech zažádat o prodloužení označení logem KLASA. Zasedne hodnotící komise a ta rozhodne, zda je produkt stále výjimečný a zasluhující si logo KLASA.

V případě, že producent hrubě nebo opakovaně porušuje podmínky označení logem KLASA, je jeho výrobkům značka odebrána. V minulosti bylo důvodem odejmutí tohoto označení například klamání spotřebitele o zemi původu výrobku, nesplnění jakostních požadavků pro produkt požadovaných národními předpisy, obsah látek v produktu, které nebyly vyznačeny ve složení, či zavádějící chybná deklarace výživových látek na obalu.

Kdo rozhoduje o ocenění logem KLASA?

Značka KLASA je udělována ministrem zemědělství České republiky. Poradní skupinou při rozhodování je Hodnotitelská komise, která je složena z odborníků v oblasti potravinářství a zasedají v ní i pracovníci SZPI. Samotnou značku KLASA spravuje Odbor administrace podpory kvalitních potravin Státního zemědělského intervenčního fondu. SZIF je státní institucí („akreditovanou platební agenturou“), která zprostředkovává finanční podporu z fondů Evropské unie a národních zdrojů a zajišťuje následnou kontrolu oprávněnosti užívání dotací.

Aktuálně (k dubnu 2020) je logem KLASA označeno 907 výrobků od 223 výrobců. Na webových stránkách www.eklasa.cz je možné nalézt seznam konkrétních oceněných výrobků a další informace k podmínkám získání loga KLASA.


Aktualizováno: 1. 4. 2020