Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Časté chyby při podávání zpráv

24. 01. 2020
 

S ohledem na aktuální verzi 1.4.2 specifikací, které jsou potřebné pro výměnu údajů se sekundárním úložištěm a routerem zveřejněných provozovatelem sekundárního úložiště, Evropská komise připravila dokument týkající se nejčastějších chyb, které se vyskytují při předávání zpráv. Dokument v českém překladu je přiložen k tomuto článku a je dostupný ke stažení na adrese https://ec.europa.eu/health/tobacco/tracking_tracing_system_cs.

V první fázi fungování systému byly identifikovány nedostatky v kvalitě zasílaných dat, jako jsou chybějící nebo nepřesné základní údaje, nesprávné nebo chybějící informace o událostech či chyby při používání událostí včetně posloupnosti. Pro bezproblémové přijetí zasílaných zpráv do sekundárního úložiště je nutné se chyb vyvarovat a prověřit a případně přizpůsobit nastavení systémů daným pravidlům. Jedině tak může být zajištěno fungování systému sledovatelnosti a splnění povinností hospodářských subjektů daných platnými právními předpisy.

Hlavní technické změny specifikací verze 1.4.2 mají za cíl zlepšit ověřování zasílaných zpráv v souladu s legislativou. Aby byl omezen dopad této plné validace na trh s tabákovými výrobky, byla přijata některá preventivní opatření. Mezi ně patří mj. zasílání chybových zpráv upozorňující na chyby v odeslaných zprávách v období prvního měsíce plného ověřování a celkově benevolentní časový rámec při spuštění, kdy mají hospodářské subjekty ponechány 3,5 měsíce na úpravy procesů, nastavení systémů a testování. Níže uvádíme aktuální časový harmonogram týkající se uplatnění technických změn ve specifikaci verze 1.4.2:

  • 16. října 2019 – publikace specifikace verze 1.4 (20. prosince 2019 – verze 1.4.2)
  • 6. ledna 2020 – spuštění v QA
  • 20. února 2020 – spuštění v produkčním prostředí sekundárního úložiště
  • 20. února 2020 – zavedení pro primární úložiště
  • 23. února 2020 – zavedení pro router, vydavatele identifikátorů a hospodářské subjekty
  • období od 28. února do 31. března 2020 – přechodné období – router a primární úložiště budou dostávat chybové zprávy v případě nesouladu zpráv, které ovšem budou sekundárním úložištěm přijímány.
  • od 1. dubna 2020 – plné ověřování

 

 

Přílohy