Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Brexit - sledovatelnost tabákových výrobků

23. 10. 2019
 

V souvislosti s možným vystoupením Spojeného království z Evropské unie k 1. listopadu 2019 vydala Evropská komise oznámení hospodářským subjektům, které uvádí na trh tabákové výrobky a které budou případným výstupem výrazně ovlivněni. Spojené království se stane třetí zemí a budou pro něj platit stejná pravidla jako pro ostatní třetí země. Změny se týkají rovněž sledovatelnosti tabákových výrobků, kdy cigarety a tabák určený k ručnímu balení cigaret dovozený ze Spojeného království do EU musí být označeny jedinečným identifikátorem, který byl vydaný vydavatelem identifikátorů příslušným pro členský stát, ve kterém mají být tabákové výrobky uvedeny na trh. Výše zmíněné tabákové výrobky vyvážené z EU do Spojeného království musí splnit požadavky pro vývoz a jako takové musí být označeny jedinečným identifikátorem vydaným vydavatelem identifikátorů, který je příslušný pro členský stát, v němž byly tabákové výrobky vyrobeny. Další podrobnosti jsou uvedeny v přiloženém dokumentu.

 

Přílohy