Download the mobile application Download the mobile application
go to:

CAFIA Laboratory Activities

02/03/2021
 
The list of external laboratories designated by CAFIA to perform laboratory analyses, testing and diagnostics of samples taken during official controls and other official activities pursuant to Article 37 of Regulation (EU) 2017/625. Particular designations are available in the Annex (in Czech language).
Update: January 2021
Laboratory (name and address)
Státní veterinární ústav Jihlava (State Veterinary Institute Jihlava)
Laboratoře SVÚ Jihlava
Rantířovská 93/20, Horní KOsov
586 05 Jihlava
Státní veterinární ústav Prague (State Veterinary Institute Prague)
Zkušební laboratoř č. 1176
Sídlištní 136/24,
165 03 Prague 6
Státní veterinární ústav Olomouc (State Veterinary Institute Olomouc)
Laboratoře SVÚ Olomouc
Jakoubka ze Stříbra 462/1
779 00 Olomouc
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (VSB - Technical University of Ostrava)
Zkušební laboratoře výzkumného centra hornin, Hornicko-geologická fakulta
17. listopadu 2172/15
708 33 Ostrava-Poruba
Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s. (Research Institute of Brewing and Malting)
Analytická zkušební laboratoř - Pivovarský ústav Praha
Lípová 511/15
120 44 Prague 2
Výzkumný ústav bramborářský (Potato Research Institute)
Laboratorní centrum Kyjovská 3505
580 01 Havlíčkův Brod
Státní zdravotní ústav (The National Institute of Public Health)
Centrum laboratorních činností Škrobárova 49/48
100 00 Prague 10 – Vinohrady
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. (Crop Research Institute)
National Reference Laboratory for identification of GMO and DNA fingerprinting
Drnovská 507
161 06 Prague 6 – Ruzyně
Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i. (Veterinary Research Institute) 
Centrum laboratoří Hudcova 70
621 00 Brno
EUROFINS CZ, Ltd.
Zkušební laboratoř EUROFINS CZ Poděbradská 186/56
198 00 Prague 9 – Hloubětín
Zdravotní ústav v Ostravě (Health Institute in Ostrava)
Centrum hygienických laboratoří
se sídlem Partyzánské náměstí 2633/7
702 00 Ostrava 
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (University of Chemistry and Technology in Prague)
Metrologická a zkušební laboratoř VŠCHT Praha
se sídlem Technická 1903/3
166 28 Prague 6 – Dejvice
Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv (Institute for State Control of veterinary Biologicals and Medicines)
Zkušební laboratoř
se sídlem Hudcova 232/56a, Medlánky
621 00 Brno
Státní ústav radiační ochrany, v.v.i. (National Radiation Protection Institute)
Zkušební laboratoře SÚRO
Bartoškova 1450/28
140 00 Prague 4 – Nusle
The Science and Research Centre Koper
Laboratory of the Institute for Oliveculture
Zelena ulica 8c
6310 Izola Slovenia
Kalamata Olive Oil Taste Laboratory
University of the Peloponnese
Antikalamos 24100
Kalamata
Greece
Agri-Food Arbitral Laboratory
Ministry of Agriculture, Fisheries and Food (MAPA)
Aguarón 13
Madrid 28023
Spain
Eurofins Dr. Specht Laboratorien GmbH
Am Neuländer Gewerbepark 2
Hamburk 21079
Germany
 
 
 

Attachments