Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Zpráva o výsledcích národního a koordinovaného monitoringu reziduí pesticidů v potravinách za rok 2010

06. 09. 2011
 
Dle nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 396/2005, o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu, se členské státy účastní kontrolního programu Společenství s cílem zajistit dodržování maximálních limitů reziduí pesticidů v potravinách rostlinného a živočišného původu, který je zahrnutý do národního monitorovacího programu pro sledování přítomnosti reziduí pesticidů v potravinách v ČR. Požadavky na provádění koordinovaného monitoringu jsou detailně popsány v příslušném evropském právním předpise, pro rok 2010 v nařízení Komise č. 901/2009.

V souladu s nařízením č. 396/2005 článek 30 bod 3 mají členské státy povinnost zveřejnit výsledky vnitrostátního monitoringu reziduí pesticidů na internetu.

Text zprávy (v anglickém znění) najdete v seznamu dokumentů níže:

1.      Objective and design of the national control programme
2.      Key findings, interpretation of the results and comparability with the previous year results
3.      Non-compliant samples: possible reasons and actions taken
4.      Quality assurance
5.      Additional Information