Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Zpráva o výsledcích národního a koordinovaného monitoringu reziduí pesticidů v potravinách za rok 2008

27. 11. 2009
 
Dle nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 396/2005, o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu, se členské státy účastní kontrolního programu Společenství s cílem zajistit dodržování maximálních limitů reziduí pesticidů v potravinách rostlinného a živočišného původu, který je zahrnutý do národního monitorovacího programu pro sledování přítomnosti reziduí pesticidů v potravinách v ČR. Požadavky na provádění koordinovaného monitoringu jsou detailně popsány v příslušném evropském právním předpise, pro rok 2008 v doporučení Komise č. 2008/103/ES.

V souladu s nařízením č. 396/2005 článek 30 bod 3 mají členské státy povinnost zveřejnit výsledky vnitrostátního monitoringu reziduí pesticidů na internetu.

Text zprávy (v anglickém znění) najdete i s přílohou v seznamu dokumentů níže.

1.1.                
Summary of Results
1.2.                 Organisation of monitoring programmes and Sampling                              
     1.2.1.              Responsibilities
     1.2.2.              Design of Programmes 
     1.2.3.              Sampling: personnel, procedures, sampling points
     1.2.4.              Enforcement action
1.3.                 Quality assurance                                                                                    
     1.3.1.              Status of accreditation of laboratories, number of laboratories
     1.3.2.              Analytical methods used
     1.3.3.              Participation in proficiency tests
     1.3.4.              Implementation of EU quality control procedures
     1.3.5.              Analytical uncertainty
1.4.                 Other information


 
 

Přílohy