Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Seznam rizikových webových stránek a výrobků

31. 03. 2017
 

Základní pravidla bezpečnějšího nakupování potravin na internetu naleznete zde

Na co si dát pozor při nákupu přes telefon – telemarketingu? naleznete zde


Flexa Plus

Stav stránek ke dni 31. 3. 2017

(Aktualizace vůči záznamu: Flexa Plus 2, viz níže)

www.flexa-plus.cz

http://webmoneysaver.com/420/flexaplus/

Výrobek Flexa Plus je na webových stránkách http://www.flexa-plus.cz nabízen jako „inovační doplněk stravy“ na klouby. Z těchto stránek se lze dostat prostřednictvím hyperlinkového odkazu na stránky http://webmoneysaver.com/420/flexaplus/, kde je možné provést objednávku tohoto přípravku.

Na co si dát pozor?

Spotřebitel neví, s kým uzavírá kupní smlouvu

 • na webové stránce http://www.flexa-plus.cz není uveden žádný kontakt, a to ani telefonický, ani e-mailový
 • při pokusu výrobek koupit je spotřebitel přesměrován na webové stránky http://webmoneysaver.com/420/flexaplus/ (viz také níže – záznam k produktu Flexa Plus 2); zde nejsou (vyjma anonymního telefonního čísla) také žádné kontaktní údaje à jediný kontakt s provozovatelem je umožněn přes webový formulář, kde nejsou uvedeny žádné údaje o provozovateli webových stránek ani o výrobci doplňku stravy.
 • kromě toho, že chybí kontaktní údaje, spotřebitel nezjistí ani výrobce, ani dodavatele, ani provozovatele webových stránek

Zakázaná tvrzení a nekalé obchodní praktiky

 • při propagaci výrobku jsou použita zdravotní tvrzení v rozporu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin
 • informace o doplňku stravy Flexa Plus, které jsou k dispozici na internetových stránkách http://webmoneysaver.com/420/flexaplus/ přes adresu domény http://www.flexa-plus.cz, jsou v rozporu s článkem 7 odst. 3 nařízení (EU) č. 1169/2011, protože tyto nesmějí připisovat vlastnosti umožňující zabránit určité lidské nemoci, zmírnit ji nebo ji vyléčit, ani na tyto vlastnosti ukazovat
 • zdánlivý časový limit „akce“ na propagované zboží (viz „Akce platí pouze dnes.“), jakož i frekventovaně zobrazující se informace o tom, kolik dalších spotřebitelů si webovou stránku v dané chvíli také prohlíží a o tom, kdo si výrobek právě zakoupil, by mohly na spotřebitele vyvíjet tlak a přivést ho k tomu, že učiní koupi, kterou by jinak (za jiných okolností) neučinil
 • webová prezentace výrobku na webové stránce http://webmoneysaver.com/420/flexaplus/ se odkazuje na „recenzi“ Leška Plachého, „odborníka v oblasti onemocnění kosterního systému a jeho rehabilitace“, který „má ordinaci v Praze“; dle veřejně dostupných záznamů lékař tohoto jména neexistuje, respektive není registrován u České lékařské komory

Detoxic®

Stav stránek ke dni 29. 3. 2017

http://cz.detoxic.net

Detoxic®  je nabízen jako prostředek (lék) proti parazitům. Ve skutečnosti se však jedná o doplněk stravy, tedy o potravinu.

Na co si dát pozor?

 • Na webových stránkách nebyly uvedeny žádné informace ani kontaktní údaje o provozovateli webových stránek a dodavateli tohoto doplňku stravy (potravině). Při objednání zboží tedy nebylo zřejmé, s kým spotřebitel uzavírá smlouvu na dálku.
 • Celková prezentace mohla u spotřebitele vyvolávat strach a naznačovala, že nekonzumací tohoto doplňku stravy mohlo být poškozeno zdraví různými druhy parazitů. Takový styl prezentace je zcela nepřípustný.
 • Webové stránky, které však nejsou v současné době aktivní, nevyznívaly důvěryhodně, byl zde patrný psychologický efekt nabídky časově limitované slevy.
 • Na stránce chyběly povinné informace o doplňku stravy (potravině) a naopak na nich byla uvedena celá řada zakázaných léčebných a zdravotních tvrzení.

Anti-parasite Herbal Tea

Stav stránek ke dni 27. 2. 2017

http://tea.cz.forhealth.me/

Anti-parazitický čaj Anti-parasite Herbal Tea je nabízen jako prostředek účinný při léčbě různých hlístů, plísňových infekcí, prvoků (Chlamydia, Giardia, atd.). Webové stránky navozují dojem, že je nabízen lék proti parazitům, je to však doplněk stravy, tedy potravina.

Na co si dát pozor?

 • Na webových stránkách nejsou uvedeny žádné informace ani kontaktní údaje o provozovateli webových stránek a dodavateli této potraviny. Spotřebitel tedy při objednání zboží vůbec netuší, s kým vlastně uzavírá smlouvu na dálku.
 • Celková prezentace může u spotřebitele vyvolávat strach a naznačuje, že nekonzumací tohoto doplňku stravy může být poškozeno zdraví. Takový styl prezentace je zcela nepřípustný.
 • Webové stránky nevyznívají důvěryhodně, je zde opět psychologický efekt nabídky velké slevy při okamžitém objednání, přičemž nabídka je stejná každý den.
 • Na stránce chybí povinné informace o potravině, naopak je zde uvedena celá řada zakázaných léčebných tvrzení

FORMEXPLODE EFFECTIVE MUSCLE FORMULA FOR MAN – doplněk stravy

Stav stránek ke dni 1. 2. 2017

http://forme-xplode.cz/

http://centrumakci.com/sport/formexplode/

Jedná se o reklamní webové stránky pro doplněk stravy FORMEXPLODE EFFECTIVE MUSCLE FORMULA FOR MAN, na něž se dá dostat buď přímo z adresy http://forme-xplode.cz/, případně přes stránky Centra akcí.com: http://centrumakci.com/sport/formexplode/. Na obou webových stránkách se dá přípravek zakoupit, respektive ze webových stránek http://forme-xplode.cz/ je spotřebitel pro nákup přesměrován právě na Centrum akcí.com.

Na co si dát pozor? (týká se obou výše zmíněných webových stránek)

 • Smluvní podmínky sice podrobně vymezují obchodní vztah mezi Prodávajícím a Spotřebitelem, nelze však zjistit, kdo tím prodávajícím je. Nevíte tak dopředu, s kým budete řešit případné problémy ani podle práva které země budou řešeny případné spory. Chybí jakákoli adresa v ČR, IČO, DIČ (tzn. údaje nelze dohledat ani nahlédnutím do OR), veškerá komunikace je veskrze anonymní, protože na stránkách není kromě telefonního čísla uveden jakýkoli kontakt.
 • Dle dostupných informací se jedná společnost se sídlem na Komorských ostrovech, tedy při snaze společnost kontaktovat můžete zaplatit nemalou finanční přirážku pro hovor do zahraničí.
 • Celková prezentace nevyznívá příliš důvěryhodně, stejně jako u podobných produktů je zde psychologický efekt nabídky velké slevy při okamžitém objednání produktu (dokonce je zahrnuto i odpočítávání + při snaze opustit stránku se vás systém zeptá, zda jste si skutečně jistí a dá vám „ještě výhodnější“ nabídku). Stejná nabídka akční ceny se však objeví i následující den.
 • Prodejce se už v Obchodních podmínkách snaží zbavit odpovědnosti nejen za reklamu na produkt, nicméně i za „kvalitu, bezpečnost nebo zákonnost Slevových Produktů“, jimiž se mají na mysli všechny produkty inzerované na předmětných webových stránkách.
 • Prodejce v obchodních podmínkách rovněž uvádí, že „neuděluje žádné jiné záruky v souvislosti s ochranou osobních dat a bezpečnosti než ty, které jsou jasné stanovené v Ochraně osobních dat“, tato Ochrana je však dostupná pouze v anglickém jazyce a je formulována velmi obecně – spotřebitel si tak nemůže být jistý, zda jeho osobní údaje nebudou nějakým způsobem zneužity.

FORMEXPLODE EFFECTIVE MUSCLE FORMULA FOR MAN – doplněk stravy

Stav stránek ke dni 1. 2. 2017

http://prirucka-zdravy-sval.com/muscle/

Jedná se o reklamu na doplněk stravy FORMEXPLODE EFFECTIVE MUSCLE FORMULA FOR MAN na webových stránkách http://prirucka-zdravy-sval.com/muscle/. Pro objednání je spotřebitel přesměrován na webové stránky http://prirucka-zdravy-sval.com/muscle/order/.

Informace jsou téměř totožné jako u reklamy/inzerce na daný doplněk stravy na webových stránkách http://forme-xplode.cz/, respektive http://centrumakci.com/sport/formexplode/. Ani zde není uveden jakýkoli kontakt vyjma kontaktního formuláře a telefonního čísla.

Na co si dát pozor?

 • Smluvní podmínky sice podrobně vymezují obchodní vztah mezi Prodávajícím a Spotřebitelem, nelze však zjistit, kdo tím prodávajícím je. Nevíte tak dopředu, s kým budete řešit případné problémy ani podle práva které země budou řešeny případné spory. Chybí jakákoli adresa v ČR, IČO, DIČ (tzn. údaje nelze dohledat ani nahlédnutím do OR), veškerá komunikace je veskrze anonymní, protože na stránkách není kromě telefonního čísla uveden jakýkoli kontakt.
 • Dle dostupných informací se jedná společnost se sídlem na Komorských ostrovech, tedy při snaze společnost kontaktovat můžete zaplatit nemalou finanční přirážku pro hovor do zahraničí.
 • Celková prezentace nevyznívá příliš důvěryhodně, stejně jako u podobných produktů je zde psychologický efekt nabídky velké slevy při okamžitém objednání produktu (dokonce je zahrnuto i odpočítávání + při snaze opustit stránku se vás systém zeptá, zda jste si skutečně jistí a dá vám „ještě výhodnější“ nabídku). Stejná nabídka akční ceny se však objeví i následující den.
 • Prodejce se už v Obchodních podmínkách snaží zbavit odpovědnosti nejen za reklamu na produkt, nicméně i za „kvalitu, bezpečnost nebo zákonnost Slevových Produktů“, jimiž se mají na mysli všechny produkty inzerované na předmětných webových stránkách.
 • Prodejce v obchodních podmínkách rovněž uvádí, že „neuděluje žádné jiné záruky v souvislosti s ochranou osobních dat a bezpečnosti než ty, které jsou jasné stanovené v Ochraně osobních dat“, tato Ochrana je však dostupná pouze v anglickém jazyce a je formulována velmi obecně – spotřebitel si tak nemůže být jistý, zda jeho osobní údaje nebudou nějakým způsobem zneužity.

BEAUTY LINE s. r. o.

Stav ke dni 12. 10. 2016

P. O. BOX 74, 766 01 Valašské Klobouky

Jedná se o zásilkový prodej, kdy jsou produkty nabízeny zejména prostřednictvím inzerátů v tisku, prostřednictvím široce distribuovaných katalogů, případně skrze rozesílané zásilky obsahující výherní kupóny. Inzeráty bývají doprovázeny články o „příznivých až zázračných zkušenostech spokojených zákazníků“. Nabízeny jsou mimo jiné výrobky na rychlé zhubnutí nebo doplňky stravy určené pro léčbu různých zdravotních obtíží.

Šetřením SZPI bylo zjištěno, že pražské sídlo společnosti je pouze sídlem virtuálním (tedy se zde nikdo nezdržuje; jednatelé jsou přitom většinou cizí státní příslušníci), na území ČR nemá společnost žádnou (kamennou) provozovnu a P. O. Box ve Valašských Kloboukách je jediným dostupným kontaktním údajem.

Daná společnost přitom prokazatelně zneužívá důvěry spotřebitelů a jedná protiprávně, mj. v oblasti klamavých obchodních praktik.

Na co si dát pozor?

 • obecně platí, že firma skrývající se za pouhý P. O. BOX by u spotřebitelů měla vzbuzovat  dojem nedůvěry. V tomto případě jsou objednávky zasílány výlučně na uvedený P. O. Box ve Valašských Kloboukách, přičemž není uveden jakýkoli zpětný kontakt na osobu jednající a odpovědnou;
 • varovným signálem by mělo být i to, že sídlouvedené společnosti je prokazatelně virtuální, je navíc sídlem více („spolupracujících“) subjektů, přičemž tyto subjekty mají shodné jednatele (nejčastěji přitom ze zahraničí) – všechny údaje jsou veřejně dostupné v OR;
 • před objednáním výrobku je dále žádoucí pozorně přečíst smluvní podmínky, zejména to, za jakých podmínek je v případě nespokojenosti možné produkt reklamovat, například zda případné vracení peněz zahrnuje i poplatky za poštovné a balné; v případě, že smluvní podmínky nejsou k dispozici, je tato skutečnost dalším varovným signálem.

Společnost BEAUTY LINE s. r. o. (IČO 28569733) je úzce navázaná (často se jedná o různé firmy jedné a téže společnosti) na společnosti DIREKT MARKET s. r. o. (IČO 28971892, dle OR aktuálně v likvidaci; viz také níže), DREAM BODY s. r. o. (IČO 02011042); firmy BEAUTY LINE s. r. o. a DREAM BODY s. r. o. mají podle dostupných informací navíc totožné sídlo.

Stejný subjekt funguje i mimo ČR – například ve Slovenské republice se jedná o firmy VITA MARKET s. r. o a VITA NATURA s. r. o.


Alcostopex – přípravek proti alkoholismu

Stav stránek ke dni 19. 7. 2016

http://www.alcostopex.com

Přípravek ALCOSTOPEX je na webových stránkách http://www.noalcoholadvice.info/cz-alcoholism-article_1k/ propagován jako „lék proti alkoholismu“. Z těchto stránek se lze dostat prostřednictvím hyperlinkového odkazu na stránky http://www.alcostopex.com, kde je možné provést objednávku tohoto přípravku.

Na co si dát pozor?

 • Ačkoli celá prezentace stránek je v českém jazyce a ceny uvedeny v českých korunách, sídlo dodavatele je v USA - Alcostopex LLC, 262 Middlesex St, Lowell, MA 01852. Vzhledem k tomu, že subjekt spravující uvedený web se nachází mimo území ČR a nemá v ČR zastoupení, nemá SZPI právní možnost tento zahraniční subjekt kontrolovat.
 • Celková prezentace nevyznívá příliš důvěryhodně, je zde opět psychologický efekt speciální zlevněné nabídky při okamžitém objednání. Tato nabídka je však stejná každý den.
 • Na stránce chybí povinné informace o potravině a je zde uvedena celá řada léčebných tvrzení a nepovolených zdravotních tvrzení

CGA800 – přípravek na hubnutí

Stav stránek ke dni 4. 7. 2016

Jedná se o reklamní webové stránky pro přípravek CGA800 – přípravek na hubnutí, ze kterých se dostanete prostřednictvím hyperlinkového odkazu na stránky http://centrumakci.com/zdravi/cga800-kp/. Zde je již možné provést objednávku.

Na co si dát pozor?

 • Smluvní podmínky sice podrobně vymezují obchodní vztah mezi Prodávajícím a Spotřebitelem, nelze však zjistit, kdo tím prodávajícím je. Nevíte tak dopředu, s kým budete řešit případné problémy ani podle práva které země budou řešeny případné spory. Chybí jakákoli adresa v ČR , IČO, DIČ (tzn. údaje nelze dohledat ani nahlédnutím do OR), veškerá komunikace je veskrze anonymní, protože na stránkách není kromě telefonního čísla uveden jakýkoli kontakt.

 • Vzhledem k tomu, že se dle všech dostupných informací jedná o doplňky stravy nabízené dodavatelem přímo ze zahraničí, nebyly notifikovány na ministerstvu zdravotnictví ČR.

 • Celková prezentace nevyznívá příliš důvěryhodně, stejně jako u podobných produktů je zde psychologický efekt nabídky velké slevy při okamžitém objednání produktu (dokonce je zahrnuto i odpočítávání + při snaze opustit stránku se vás systém zeptá, zda jste si skutečně jistí a dá vám „ještě výhodnější“ nabídku). Stejná nabídka akční ceny se však objeví i následující den.


Men Solution plus

Stav stránek ke dni 1. 7. 2016

Jedná se o reklamní webové stránky pro přípravek Men Solution na růst svalů a hubnutí, ze kterých se dostanete prostřednictvím hyperlinkového odkazu na stránky http://centrumakci.com/sport/men-solution-plus-2/. Zde je již možné provést objednávku.

Na co si dát pozor?

 • Smluvní podmínky sice podrobně vymezují obchodní vztah mezi Prodávajícím a Spotřebitelem, nelze však zjistit, kdo tím prodávajícím je. Nevíte tak dopředu, s kým budete řešit případné problémy ani podle práva které země budou řešeny případné spory. Chybí jakákoli adresa v ČR , IČO, DIČ (tzn. údaje nelze dohledat ani nahlédnutím do OR), veškerá komunikace je veskrze anonymní, protože na stránkách není kromě telefonního čísla uveden jakýkoli kontakt.

 • Vzhledem k tomu, že se dle všech dostupných informací jedná o doplňky stravy nabízené dodavatelem přímo ze zahraničí, nebyly notifikovány na ministerstvu zdravotnictví ČR.

 • Celková prezentace nevyznívá příliš důvěryhodně, stejně jako u podobných produktů je zde psychologický efekt nabídky velké slevy při okamžitém objednání produktu (dokonce je zahrnuto i odpočítávání + při snaze opustit stránku se vás systém zeptá, zda jste si skutečně jistí a dá vám „ještě výhodnější“ nabídku). Stejná nabídka akční ceny se však objeví i následující den.


Flexa Plus 2

Stav stránek ke dni 18. 5. 2016.

http://xnovinky.com/

http://webmoneysaver.com/420/flexaplus/

Na webových stránkách není vůbec uveden název dodavatele ani jakýkoli kontakt na provozovatele webových stránek, nejsou zde ani Smluvní podmínky. Při propagaci výrobku jsou naopak použita zdravotní tvrzení v rozporu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin.

Jediný kontakt s provozovatelem je umožněn přes webový formulář, kde nejsou uvedeny žádné údaje o provozovateli webových stránek ani o výrobci doplňku stravy.

Informace o doplňku stravy Flexa Plus 2, které jsou k dispozici na internetových stránkách http://webmoneysaver.com/420/flexaplus/ přes adresu domény http://xnovinky.com/, jsou v rozporu s článkem 7 odst. 3 nařízení (EU) č. 1169/2011, neboť nesmějí připisovat vlastnosti umožňující zabránit určité lidské nemoci, zmírnit ji nebo ji vyléčit, ani na tyto vlastnosti ukazovat.

Povinné údaje na doplňku stravy nejsou uvedeny v českém jazyce.

Po provedení laboratorních rozborů bylo zjištěno, že výrobek Flexa Plus, balení 27 g; označení šarže: Batch number: FP1-11-15; Datum: Best before: 11.2017; Manufactured for: Delta Care Products LLC, 285 Fulton Street Suite 8500, New York; Země původu: Evropská unie; Dodavatel: PRO SPEDITION LIMITE, Ivanská Cesta 999, Bratislava neobsahoval deklarované množství vitamínu A (jako retinol) na obale (zjištěné množství 0,005mg/2 kapsle; deklarované množství 0,4 mg/2 kapsle) a současně neobsahoval deklarované množství vitamínu E (jako tokoferol) na obale (zjištěné množství 2,14 mg/2 kapsle; deklarované množství 5 mg/2 kapsle).

Na co si dát pozor?

U objednávky není uveden název dodavatele. Ačkoli celá prezentace stránek je v českém jazyce a ceny uvedeny v českých korunách, sídlo dodavatele je s největší pravděpodobností zcela mimo území České republiky. Není uveden kontakt na dodavatele ani způsob vrácení zboží, produkt pravděpodobně nepůjde vrátit. Výrobek neobsahuje deklarované množství vitamínu A a vitamínu E.


SKINETRIN

Řekni plísni "stop"!

Stav stránek ke dni 15. 3. 2016.

http://www.skinetrin.cz/

http://webmoneysaver.com/420/skinetrin/

 

Na webových stránkách není vůbec uveden název dodavatele ani jakýkoli kontakt na provozovatele webových stránek, nejsou zde ani Smluvní podmínky. Při propagaci výrobku jsou naopak použita zdravotní tvrzení v rozporu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin.

 

Webové stránky jsou provozovány mimo území ČR i mimo území EU. Otázky a názory ohledně produktu by měly být zasílány na e-mailovou adresu výrobce: contactczzavinac.giftodaycontact.com. Poštovní korespondenci lze zasílat pouze na adresu logistické společnosti: Reverse Logistics LLC Centrum Zpětné Logistiky, ul. Chlodna 64, Warsaw, Poland“.

 

Informace o doplňku stravy SKINETRIN, které jsou k dispozici na internetových stránkách http://webmoneysaver.com/420/skinetrin přes adresu domény www.skinetrin.cz, jsou v rozporu s článkem 7 odst. 3 nařízení (EU) č. 1169/2011, neboť nesmějí připisovat vlastnosti umožňující zabránit určité lidské nemoci, zmírnit ji nebo ji vyléčit, ani na tyto vlastnosti ukazovat (Například jsou uvedena tvrzení: „LIKVIDUJE PLÍSNĚ“, „Doplněk stravy Skinetrin Ti pomůže vyléčit toto znepokojující onemocnění, bojem s nemocí na buněčné úrovni.“

 

Povinné údaje na doplňku stravy nejsou uvedeny v českém jazyce.

 

Na co si dát pozor?

 • U objednávky není uveden název dodavatele. Ačkoli celá prezentace stránek je v českém jazyce a ceny uvedeny v českých korunách, sídlo dodavatele je s největší pravděpodobností zcela mimo území České republiky. Případné problémy bude tedy nutné řešit s dodavatelem ze zahraničí, jehož aktivity nepodléhají kontrole českých kontrolních úřadů.

Lipocare Professional – přípravek na hubnutí

Stav stránek ke dni 12. 11. 2015
Na webových stránkách není vůbec uveden název dodavatele ani jakýkoli kontakt na provozovatele webových stránek, nejsou zde ani Smluvní podmínky. Při propagaci výrobku jsou naopak použita zdravotní tvrzení v rozporu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin. SZPI v rámci kontroly těchto stránek zjistila, že poskytovatelem webového prostoru http://www.lipocare.cz je společnost CloudFlare, Inc., 101 Townsend Street, San Francisco, CA 94107, USA. Zároveň byla zjištěna IP adresa, rovněž původem z USA.

Na co si dát pozor?

 • U objednávky není uveden název dodavatele. Ačkoli celá prezentace stránek je v českém jazyce a ceny uvedeny v českých korunách, sídlo dodavatele je s největší pravděpodobností zcela mimo území České republiky. Případné problémy bude tedy nutné řešit s dodavatelem ze zahraničí, jehož aktivity nepodléhají kontrole českých kontrolních úřadů.

Řasa Chlorella!

Přírodní potravina s blahodárnými účinky - potravina nového tisíciletí.
Stav stránek ke dni 9. 11. 2015
http://mojechlorella.eu/
Na uvedené webové stránce nejsou uvedeny resp. zpřístupněny spotřebitelům před odesláním závazné nabídky informace o právu spotřebitele na odstoupení od kupní smlouvy, podmínky, lhůta a postup pro uplatnění tohoto práva, přičemž prodávající je povinen spotřebitele řádně informovat o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práva z vadného plnění (dále jen „reklamace“), spolu s údaji o tom, kde lze reklamaci uplatnit.
Na uvedené webové stránce chybí identifikační údaje o prodávajícím (totožnost prodávajícího není známa). Na prodávajícího chybí kontakt (není uvedena poštovní adresa, telefonní číslo ani adresa pro doručování elektronické pošty nebo jiný kontaktní údaj).

Na co si dát pozor?

 • Protože není znám název ani sídlo dodavatele přípravku Chlorella, lze předpokládat, že komunikace s takovým obchodníkem bude v případě nespokojenosti s výrobkem velice obtížná a nákup rizikový. Zboží nepůjde vrátit a spotřebitel tak může přijít o své peníze.

AlphaXYZ – doplněk stravy na soustředění

Stav stránek ke dni 22. 10. 2015
U stránky s objednávkou není uveden dodavatel, ve Smluvních podmínkách se však dozvíte, že dodavatelem je Advanto LLC | 1120 20th Street | Washington, DC 20036, USA.
Není uvedeno, kam může zákazník zboží vrátit, místo 14 denní zákonné lhůty je uvedena 10 denní lhůta a to jen v omezených případech.
Vzhledem k tomu, že subjekt spravující uvedený web se nachází mimo území ČR a nemá v ČR zastoupení, nemá SZPI právní možnost tento zahraniční subjekt kontrolovat.

Na co si dát pozor?

 • Ačkoli celá prezentace stránek je v českém jazyce a ceny uvedeny v českých korunách, sídlo dodavatele je v USA. V případě nespokojenosti a vrácení zboží není uvedeno, kam lze zboží vrátit.
 • Celková prezentace nevyznívá příliš důvěryhodně, je zde opět psychologický efekt nabídky velké slevy při okamžitém objednání. Zobrazuje se zde vyskakovací reklama, která ukazuje zmenšující se počet množství zvýhodněného balení, která má na spotřebitele zapůsobit, že se jedná o omezené množství a pokud zboží spotřebitel neobjedná ihned, nebude již za tuto cenu k dispozici. Tato nabídka je však stejná každý den.
 • Na stránce chybí povinné údaje o doplňku stravy jako je jeho složení.

Tinnitus Stop – kapky proti hučení v uších

Stav stránek ke dni 11. 10. 2016
http://webmoneysaver.com/420/bnme-6545/
Přípravek je nabízen prostřednictvím reklam na internetu, jako prodejce bývá uváděn PRO SPEDITION LIMITED SAITE 4 BIBRO HAUSE 4 GIRO S PASSAGE 00000 GIBRALTAR. Výrobek je v e-shopu deklarován, jako „PŘÍRODNÍ LÉČBA HUČENÍ V UŠÍCH“, což samo o sobě vyvolává dojem, že se jedná o léčivo a nikoli doplněk stravy, tedy potravinu.

Na co si dát pozor?

 • Provozovatel e-shopu není na stránkách vůbec deklarován. Prezentace stránek je v českém jazyce a ceny uvedeny v českých korunách, sídlo dodavatele je však v Gibraltaru. V případě nespokojenosti s výrobkem bude tedy nutné komunikovat s dodavatelem ze zahraničí.
 • Samotná prezentace stránek je v rozporu s evropskou legislativou o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, která zakazuje potravinám připisovat vlastnosti umožňující zabránit určité lidské nemoci, zmírnit ji nebo ji vyléčit.
 • K dnešnímu dni je výrobek nabízen prostřednictvím webových stránek http://webmoneysaver.com/420/bnme-6545/, je pravděpodobné, že v budoucnu bude výrobek nabízen i na jiných webových stránkách.
 • Na webu je uvedena zvýhodněná cena výrobku „2190 Kč 990 Kč“, a tvrzení „akce platí pouze dnes“, jedná se o nekalou obchodní praktiku spočívající v poskytnutí nepravdivého údaje, neboť výrobek je nabízen za stále stejnou cenu.

Slim Power – přípravek na hubnutí

Stav stránek ke dni 24. 4. 2015

http://www.uareattractive.com/CZ/index.php#orders

U stránky s objednávkou není uveden dodavatel, ve Smluvních podmínkách se však dozvíte, že dodavatelem je společnost z Panamy (REAL MAKER INVESTMENTS INC, Apartado 0916-01557, City of Panama)

Vzhledem k tomu, že subjekt spravující uvedený web se nachází mimo území ČR a nemá v ČR zastoupení, nemá SZPI právní možnost tento zahraniční subjekt kontrolovat.

 Na co si dát pozor?

 • Ačkoli celá prezentace stránek je v českém jazyce a ceny uvedeny v českých korunách, sídlo dodavatele je v Panamě. V případě nespokojenosti tedy budete muset jednat s dodavatelem z Panamy.

 • Obchodní podmínky jsou POUZE v anglickém jazyce.

 • Celková prezentace nevyznívá příliš důvěryhodně, je zde opět psychologický efekt nabídky velké slevy při okamžitém objednání celé kůry, tato nabídka je však stejná každý den.


Garcinia Loss® – přípravek na hubnutí

Stav stránek ke dni 16. 2. 2015

http://www.garcinialoss.com/cz2RtpPXN/m/

Přes reklamní stránku http://www.news4healhtysoul.com/cz2df01y/ se lze dostat na stránku http://www.garcinialoss.com/cz2RtpPXN/m/, kde je možné si objednat přípravek na hubnutí s obsahem garcinie kambodžské.

Na co si dát pozor?

 • Ačkoli celá prezentace stránek je v českém jazyce a ceny uvedeny v českých korunách, sídlo dodavatele je V USA (GarciniaLoss, Mayer Laboratories Inc, 1950 Addison Street, Suite 101, Berkeley, CA 94704-1182 USA). V případě nespokojenosti tedy budete muset jednat s dodavatelem z USA.

 • V obchodních podmínkách není prodejce vůbec charakterizován.

 • Celková prezentace nevyznívá příliš důvěryhodně, stejně jako u podobných produktů je zde psychologický efekt nabídky velké slevy při okamžitém objednání produktu. Stejná nabídka akční ceny se však objeví i následující den.


FULL SEX – přípravek pro lepší erekci

Stav stránek ke dni 3. 2. 2015

http://www.dontbeaspectator.com/home_cz.html

Přípravek slibující zlepšení erekce barvitě nabízí doslova zázračné výsledky. Dodavatel tohoto „zázraku“ však skromně skrývá své jméno, pouze v pečlivě ukrytých obchodních podmínkách se dozvíte, že za provoz e-shopu je odpovědný REAL MAKER INVESTMENTS INC, Apartado 0916-01557, City of Panama 5.

Na co si dát pozor?

 • Prezentace je v českém jazyce. Pro zjištění dodavatele je třeba jít přes obchodní podmínky schované pod záložkou „záruka". Díky tomu zjistíte, že po objednání přípravku by následná komunikace probíhala s dodavatelem ze zahraničí, jehož aktivity nepodléhají kontrole českých kontrolních úřadů.

NIDORA®přípravek na hubnutí

Stav stránek ke dni 14. 8. 2014

http://www.nidora.com/cz/index.php

Další přípravek na hubnutí podporovaný masivní reklamní kampaní nabízí zázračné hubnutí prostřednictvím malých krystalů, které se sypou na jídlo a tím snižují chuť k jídlu. Na stránkách je uveden kontakt, takže informace, že dodavatelem je americká společnost Global Diet Solutions LLC, Trolley Square Suite 20C, Wilmington, DE 19806, USA máte k dispozici ještě před uzavřením smlouvy. Jsou zde uvedeny i Všeobecné smluvní podmínky.

Na co si dát pozor?

 • Ačkoli celá prezentace stránek je v českém jazyce a ceny uvedeny v českých korunách, jediná adresa dodavatele uvedená na stránce i ve Všeobecných obchodních podmínkách je V USA. Chybí tedy jakákoli adresa v ČR , IČO, DIČ. V případě nespokojenosti tedy budete muset jednat s dodavatelem z USA.
 • Vzhledem k tomu, že se jedná o doplňky stravy nabízené dodavatelem přímo ze zahraničí, nebyly notifikovány na ministerstvu zdravotnictví ČR.

Loomya – Diet Pills – přípravek na hubnutí

Stav stránek ke dni 4. 7. 2014

www.loomya4u.com/cz

U stránky s objednávkou není uveden dodavatel, ve Smluvních podmínkách se však dozvíte, že dodavatelem je společnost Herbal Dream Ltd., s místem podnikání 286 Easton Rd. London, Middlesex NW1 3DP, 2433423688, což potvrdilo i šetření SZPI. Vzhledem k tomu, že subjekt spravující uvedený web se nachází mimo území ČR a nemá v ČR zastoupení, nemá SZPI právní možnost tento zahraniční subjekt kontrolovat.

Na co si dát pozor?

 • U objednávky není uveden název dodavatele. Ačkoli celá prezentace stránek je v českém jazyce a ceny uvedeny v českých korunách, sídlo dodavatele je ve Spojeném Království. Případné problémy bude tedy nutné řešit s dodavatelem ze zahraničí, jehož aktivity nepodléhají kontrole českých kontrolních úřadů.

PURE GREEN COFFEE – přípravek na hubnutí

Stav stránek ke dni 15. 4. 2014

http://centrumakci.com/zdravi/pure-green-coffee-ngc-kp/

Další výrobek na hubnutí nabízený nově prostřednictvím výše uvedené webové stránky. Z obchodních podmínek však zjistíme, že dodavatelem je  A.F.S. (Active Food Supplements) Ltd se sídlem v Suite 1156 BP 303, Mutsamudu, Anjouan, Komorská Unie. Tento dodavatel již dříve nabízel celou řadu přípravků na hubnutí či zvětšení ňader prostřednictvím  http://ngc.weightlossc.com/.

Na co si dát pozor?

 • Po přečtení Smluvních podmínek zjistíte, že sídlo dodavatele je v Komorské Unii a případné spory budou řešeny podle práva Komorské Unie. Výrobky jsou nabízeny v souladu se všemi právními předpisy v místě prodeje (Anjouan, Komory) a potenciální zákazník by se podle doporučení dodavatele měl v souvislosti s nákupem seznámit s příslušnými místními zákony.
 • Dále se dozvíte, že při reklamaci se nevrací poštovné, ani případné další náklady a vrácení peněz je možné pouze při prvním nákupu, za jedno balení na osobu.
 • Vzhledem k tomu, že se jedná o doplňky stravy nabízené dodavatelem přímo ze zahraničí, nebyly notifikovány na ministerstvu zdravotnictví ČR.

Green Coffee na centrumakci.com

Stav stránek ke dni 15. 4. 2014
http://centrumakci.com/zdravi/green-coffee/
Tento přípravek na hubnutí byl prostřednictvím těchto webových stránek nabízen již dříve. Z obchodních podmínek vyplynulo, že dodavatelem je A.F.S. (Active Food Supplements) Ltd se sídlem v Suite 1156 BP 303, Mutsamudu, Anjouan, Komorská Unie. V současnosti není dodavatel už uveden vůbec.

Na co si dát pozor?

 • Sídlo dodavatele již není ve Smluvních podmínkách vůbec uvedeno. Naopak je tu odkaz na české zákaznické centrum s telefonním číslem +420 234 102 147, které je uživateli internetu označováno jako obtěžující číslo či podvodné číslo. Toto telefonní číslo je označeno jako Obtěžující hovor (1x), Podvodý hovor (1x). Toto telefonní číslo by měla být pevná linka.
 • Dále se dozvíte, že při reklamaci se nevrací poštovné, ani případné další náklady a vrácení peněz je možné pouze při prvním nákupu, za jedno balení na osobu. Vzhledem k tomu, že se jedná o doplňky stravy nabízené dodavatelem přímo ze zahraničí, nebyly notifikovány na ministerstvu zdravotnictví ČR.

Muscle Max – přípravek pro sportovce

Stav stránek ke dni 15. 4. 2014

http://musclemax.cz/

U objednávky není vůbec uveden název dodavatele, nejsou zde ani Smluvní podmínky. Spotřebitel tak nemá vůbec žádnou možnost zjistit údaje o dodavateli ještě před uzavřením smlouvy – tedy objednáním výrobku. 

Na co si dát pozor?

 • Protože vůbec neznáte název ani sídlo dodavatele přípravku Muscle Max, lze předpokládat, že komunikace s takovým obchodníkem bude velice obtížná a nákup rizikový.
 • Vzhledem k tomu, že se jedná o doplňky stravy nabízené dodavatelem přímo ze zahraničí, nebyly notifikovány na ministerstvu zdravotnictví ČR.

Direkt Market s.r.o. – zásilkový obchod

Stav ke dni 7. 1. 2014
P.O.Box 77, 766 01 Valašské Klobouky

V tomto případě se nejedná o nabízení výrobků formou internetového obchodu, ale o zásilkový prodej, kdy produkty jsou nabízeny zejména prostřednictvím inzerátů v tisku či rozesílaných zásilek obsahujících výherní kupón. Inzeráty bývají doprovázeny články o „příznivých až zázračných zkušenostech spokojených zákazníků“. Nabízeny jsou mimo jiné výrobky na rychlé zhubnutí nebo například doplněk stravy  Elixír z hlemýždě, určený na léčbu artrózy. Šetřením SZPI bylo zjištěno, že společnost nemá na území ČR žádnou provozovnu, na sídle v Praze se nikdo nezdržuje (jednatel i společníci jsou mimo ČR)  a P.O.Box ve Valašských Kloboukách slouží pouze ke sběru objednávek. Na základě objednávky je pak zboží dovezeno ze zahraničí a přímo rozesíláno zájemcům.

Na co si dát pozor?

 • Obecně platí, že firma skrývající se za pouhý P.O. Box by měla u spotřebitelů vzbuzovat  dojem nedůvěry. V tomto případě jsou objednávky na zaslání zboží zasílány pouze na P.O. Box ve Valašských Kloboukách bez uvedení jakéhokoliv zpětného kontaktu na osobu jednající a odpovědnou.
 • Před objednáním výrobku je žádoucí si zjistit a pozorně přečíst smluvní podmínky, zejména za jakých podmínek je v případě nespokojenosti možné produkt reklamovat, například zda případné vracení peněz zahrnuje i poplatky za poštovné a balné.
 • Při nákupu potravin je garantována záruka vrácení peněz při nespokojenosti zákazníka nebo neúčinnosti zakoupeného přípravku. V podmínkách však bývá stanoveno, co vše musí zákazník dodržovat, aby bylo dosaženo cíleného efektu. Prokazovat dodržení všech těchto podmínek a neúčinnost přípravku může být pak velmi obtížné. 

AGAR AGAR – GASTROBIORING – přípravek na hubnutí

Stav stránek ke dni 9. 12. 2013

http://besthealthychoice.net/itworks_cz.html
Přípravek AGAR AGAR – kouzelná řasa je nabízen prostřednictvím reklamních e-mailů rozesílaných společností Direct-email. V rámci šetření podnětu na možné nekalé praktiky při nabízení těchto přípravků byla objevena i výše uvedená stránka, nabízející výrobek se stejným názvem.
U stránky s objednávkou dodavatel uveden není, ve Smluvních podmínkách se však dozvíte, že dodavatelem je společnost REALMAKER INVESTMENTS sídlící v Panamě.

 Na co si dát pozor?

 • U objednávky není uveden název dodavatele. Ačkoli celá prezentace stránek je v českém jazyce a ceny uvedeny v českých korunách, sídlo dodavatele je v Panamě. V případě nespokojenosti tedy možná budete muset jednat s dodavatelem z Panamy.
 • Smluvní podmínky jsou na stránce jen těžko dohledatelné a jsou pouze v angličtině

GREEN COFFEE – přípravek na hubnutí

Stav stránek ke dni 3. 9. 2013
http://ngc.weightlossc.com/
Další výrobek nabízený prostřednictvím http://ngc.weightlossc.com/, což je stránka nabízející prostředek na hubnutí Weight Loss i přípravek na zvětšení prsou Push Up2 (viz níže). I tady se z Obchodních podmínek dozvíte, že dodavatelem je A.F.S. Ltd se sídlem v Suite 1156 BP 303, Mutsamudu, Anjouan, Komorská Unie.

 Na co si dát pozor?

 • Po přečtení Smluvních podmínek zjistíte, že sídlo dodavatele je v Komorské Unii a případné spory budou řešeny podle práva Komorské Unie. Zákazník je zde přímo vyzýván, aby si ve svém vlastním zájmu zjistil zákonné požadavky v místě prodeje (tj. Anjouan) týkající se nákupu, skladování a použití výrobků uvedených na webových stránkách a tyto zákony dodržoval. Dále se dozvíte, že při reklamaci se nevrací poštovné ani případné další náklady a vrácení peněz je možné pouze při prvním nákupu, za jedno balení na osobu.

Breastfast – přípravek na zvětšení prsou

Stav stránek ke dni 29. 7. 2013

http://zvetsiprsa.com/

Na webových stránkách zvetsiprsa.com není vůbec uveden název dodavatele, nejsou zde ani Smluvní podmínky. Ceny jsou uvedeny v korunách. http://breastfast.cz/. Na webových stránkách opět není nikde uveden dodavatel. Jsou zde Všeobecné obchodní podmínky, ale ani zde se nedozvíte, kdo je dodavatel, uvádí se zde pouze termín „prodávající“, který však není nijak charakterizován.Pokud si kliknete na odkaz „partnerský program“, zjistíte, že výrobek je nabízen prostřednictvím programu CashinPills, který funguje na principu partnerství mezi stránkami prodejce výrobků nebo služeb a stránkami, které tyto produkty doporučují a odkazují na ně. Jako kontaktní adresa je uvedena společnost JPT Investment Partners Limited, Kostaki Pantelidi 1, PC 1010 Nicosia, Kypr.

Na co si dát pozor?

 • Nikde u nabízeného výrobku se nedozvíte, kdo je dodavatelem. Smluvní podmínky sice podrobně vymezují obchodní vztah mezi Prodávajícím a Spotřebitelem, nelze však zjistit, kdo tím prodávajícím je. Nevíte tak dopředu, s kým budete řešit případné problémy ani podle práva které země budou řešeny případné spory. Český kontakt není každopádně nikde uveden, ačkoli celá prezentace výrobku je v českém jazyce a ceny v korunách. 

Xtreme Power – přípravek zejména pro sportovce

Stav stránek ke dni 29. 7. 2013

http://www.xtremepowereu.net/cz/

U objednávky není vůbec uveden název dodavatele. Obecné podmínky jsou psány jednostranně, dodavatel není vůbec zmiňován. Spotřebitel tak nemá vůbec žádnou možnost zjistit údaje o dodavateli ještě před uzavřením smlouvy – tedy objednáním výrobku.Dle zjištění SZPI webové stránky používají službu maskované domény, kdy jako vlastník vystupuje právnická osoba, na kterou je doména převedena. Součástí této služby je i přidělená emailová adresa, která slouží ke kontaktování původního majitele domény. Právním vlastníkem domény  je firma Whois Privacy Protection Service, Inc. z USA - Whois Agent, PMB 368, 14150 NE 20th St - F1, Bellevue, WA 98007 US

Na co si dát pozor?

 • Protože vůbec neznáte název ani sídlo dodavatele přípravku Xtreme Power, lze předpokládat, že komunikace s takovým obchodníkem bude velice obtížná a nákup rizikový.

Big man – přípravek na podporu erekce

Stav stránek ke dni 29. 7. 2013

http://www.mybigman.com/domu.php

Na stránkách je uveden kontakt, takže informaci, že dodavatelem je rakouská společnost Bionature Wiener Strasse 7, AT-2320 Schwechat máte k dispozici ještě před uzavřením smlouvy. Smluvní podmínky naopak zcela chybí.

 Na co si dát pozor?

 • Ačkoli celá prezentace stránek je v českém jazyce a ceny uvedeny v českých korunách, sídlo dodavatele je v Rakousku. V případě nespokojenosti tedy budete muset jednat s dodavatelem z Rakouska.

Xtreme Gain – doplněk stravy pro sportovce

Stav stránek ke dni 20. 5. 2013
http://www.xtremegain.com/cz/
Na stránkách je uveden kontakt, takže informace, že dodavatelem je americká společnost Xtreme Gain LLC, Trolley Square Suite 20C, Wilmington, DE 19806, USA, máte k dispozici ještě před uzavřením smlouvy. Jsou zde uvedeny i Smluvní podmínky.

Na co si dát pozor?

 • Ačkoli celá prezentace stránek je v českém jazyce a ceny uvedeny v českých korunách, sídlo dodavatele je v USA. V případě nespokojenosti tedy budete muset jednat s dodavatelem z USA.

Raspberry Ketone – přípravek na hubnutí 

Stav stránek ke dni 20. 5. 2013
http://www.siluetadoleta.cz/doplnky-stravy/d/raspberry-ketone/
www.rapsberryketonesforte.com/
Odkaz na stránky s objednávkou často nefunguje, je zablokován antivirovým programem ESET NOD32 Antivirus. Pokud se na stránku přesto dostanete, je u objednávky uveden kontakt, takže informace, že dodavatelem je americká společnost Raspberry Ketone Forte LLC 445 Park Avenue NY 10022, USA máte k dispozici ještě před uzavřením smlouvy. Jsou zde uvedeny i Smluvní podmínky.

Na co si například dát pozor?

 • Ačkoli celá prezentace stránek je v českém jazyce a ceny uvedeny v českých korunách, sídlo dodavatele je V USA. V případě nespokojenosti tedy budete muset jednat s dodavatelem z USA.
 • Na stránkách je 60 denní garance vrácení peněz, v obchodních podmínkách nic takového není.
 • Dodavatel uvádí, že nenese odpovědnost za informace podávané výrobcem.

Weight Loss  přípravek na hubnutí 

Stav stránek ke dni 14. 5. 2013
http://pkx4.medicalnewsreporter.co

http://nsln.weightlossc.com/
Přímo u objednávky dodavatel uveden není, ve Smluvních podmínkách se však dozvíte, že dodavatelem je společnost  A.F.S. Ltd sídlící v Suite 1156 BP 303, Mutsamudu, Anjouan, Komorská Unie.
Dříve byla jako dodavatel uváděna společnost Active Food Supplements a jako reklamační oddělení pro celou Evropu Massive Dynamic Ltd., Nowogrodzka 23, 00-511 Warszawa, Polsko.

Na co si dát pozor?

 • U objednávky není uveden název dodavatele. Ačkoli celá prezentace stránek je v českém jazyce a ceny uvedeny v českých korunách, sídlo dodavatele je v Komorské Unii.
 • Případné spory budou řešeny podle práva Komorské Unie.
 • V smluvních podmínkách je uvedeno, že při reklamaci se nevrací poštovné ani případné další náklady a poplatky.
 • Vrácení peněz je možné pouze při prvním nákupu, za jedno balení na osobu.
 • V případě že nezhubnete, může od vás dodavatel požadovat písemné potvrzení od lékaře s uvedením vaší hmotnosti před užíváním přípravku Weight Loss a po něm.

Push Up2 – přípravek na zvětšení prsou

Stav stránek ke dni 14. 5. 2013
http://p3.pushup2.com
U objednávky není vůbec uveden název dodavatele.Nejsou zde ani smluvní podmínky a spotřebitelem nemá vůbec žádnou možnost zjistit údaje o dodavateli ještě před uzavřením smlouvy – tedy objednáním výrobku.
Šetření SZPI však ukázalo, že se jedná opět o dodavatele A .F.S. Ltd se sídlem v Suite 1156 BP 303, Mutsamudu, Anjouan, Komorská Unie.
Dříve byla jako dodavatel uvedena společnost Active Food Supplements a jako reklamační oddělení pro celou Evropu Massive Dynamic Ltd., Nowogrodzka 23, 00-511 Warszawa, Polsko.

Na co si dát pozor?

 • Pokud nemáte možnost zjistit, odkud pochází dodavatel ani si přečíst smluvní podmínky, nevíte, co vás čeká v případě reklamace zboží, ani na koho se obrátit, pokud zboží vůbec neobdržíte.

Přípravek na hubnutí Slim Trim

Stav stránek ke dni 14. 5. 2013
http://www.myslimtrim.com/domu.php
Na stránkách je uveden kontakt, takže informace, že dodavatelem je rakouská společnost Phyto-style, Postfach 940, AT- 6960 Wolfurtmáte k dispozici ještě před uzavřením smlouvy. Totéž se bohužel nedá říct o smluvních podmínkách, ty na webové stránce nejsou vůbec.

Na co si dát pozor?

 • Ačkoli celá prezentace stránek je v českém jazyce a ceny uvedeny v českých korunách, sídlo dodavatele je v Rakousku. V případě nespokojenosti tedy budete muset jednat s dodavatelem z Rakouska. Protože si před samotným objednáním nemůžete přečíst smluvní podmínky, nevíte co čekat v případě nespokojenosti s výrobkem.


Zpracoval: Ing. Miriam Bellofattová