Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Potraviny určené pro zvláštní výživu, doplňky stravy a přístup SZPI k jejich kontrole

23. 07. 2015
 

Uvádění do oběhu potravin pro zvláštní výživu a doplňků stravy


Potraviny pro zvláštní výživu ve smyslu vyhlášky č. 54/2004 Sb.

Potraviny pro zvláštní výživu musí splňovat obecné požadavky na uvádění potravin do oběhu - např. zdravotní nezávadnost, jakost, označení aj. a rovněž specifické požadavky na uvádění potravin určených pro zvláštní výživu do oběhu.
Mezi specifické požadavky patří:
  • Potraviny určené pro zvláštní výživu je možné uvádět do oběhu pouze balené.
  • Uvádění níže uvedených kategorií potravin pro zvláštní výživu do oběhu v ČR podléhá oznamovací povinnosti.

Dietní potraviny pro zvláštní lékařské účely
Provozovatel potravinářského podniku, který vyrábí nebo uvádí na trh dietní potravinu pro zvláštní lékařské účely, je povinen před prvním uvedením takové potraviny na trh oznámit Ministerstvu zdravotnictví v listinné podobě nebo v elektronické podobě dálkovým přenosem dat její uvedení formou zaslání českého textu označení, včetně povinných informací o potravinách, který bude uveden na obale nebo etiketě potraviny.
Tuto informační povinnost je možné splnit zasláním návrhu označení v českém jazyce, a to buď písemně anebo elektronickou formou na adresu: Ministerstvo zdravotnictví ČR, odbor ochrany veřejného zdraví, Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2; elektronická adresa: mzcrzavinac.gifmzcr.cz nebo vhzavinac.gifmzcr.cz. Bližší informace najdete na webových stránkách MZd v sekci „Uvedení PZLÚ na trh“ viz:  
http://www.mzcr.cz/Verejne/obsah/uvedeni-pzlu-na-trh_3229_5.html
Počáteční kojenecká strava
Provozovatel potravinářského podniku, který vyrábí nebo uvádí na trh potravinu pro počáteční kojeneckou výživu je povinen před prvním uvedením takové potraviny na trh oznámit Ministerstvu zdravotnictví v listinné podobě nebo v elektronické podobě dálkovým přenosem dat její uvedení formou zaslání českého textu označení, včetně povinných informací o potravinách, který bude uveden na obale nebo etiketě potraviny.
Tuto informační povinnost je možné splnit zasláním návrhu označení v českém jazyce, a to buď písemně anebo elektronickou formou na adresu: Ministerstvo zdravotnictví ČR, odbor ochrany veřejného zdraví, Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2; elektronická adresa: mzcrzavinac.gifmzcr.cz nebo vhzavinac.gifmzcr.cz. Bližší informace najdete na webových stránkách MZd v sekci „Uvedení na trh kojenecké výživy“ viz: 
http://www.mzcr.cz/Verejne/obsah/uvedeni-na-trh-kojenecke-vyzivyoznameni-a-pravidla-_3231_5.html
Potraviny určené pro zvláštní výživu neupravené v prováděcím právním předpisu
Provozovatel potravinářského podniku, který vyrábí nebo dováží z třetí země potravinu určenou pro zvláštní výživu, která není stanovena v prováděcím právním předpisu, je povinen před jejím prvním uvedením na trh zaslat Ministerstvu zdravotnictví český text označení, který má být uveden na obale výrobku.Provozovatel potravinářského podniku, který takovou potravinu uvedl předtím poprvé na trh v jiném členském státě Evropské unie, označí v oznámení i orgán tohoto jiného členského státu Evropské unie, který byl informován jako první.
Tuto informační povinnost je možné splnit zasláním návrhu označení v českém jazyce, a to buď písemně anebo elektronickou formou na adresu: Ministerstvo zdravotnictví ČR, odbor ochrany veřejného zdraví, Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2; elektronická adresa: mzcrzavinac.gifmzcr.cz nebo vhzavinac.gifmzcr.cz. Bližší informace najdete na webových stránkách MZd v sekci „Uvedení na trh PZV“ viz:
http://www.mzcr.cz/Verejne/obsah/uvedeni-na-trh-pzvoznameni-a-pravidla-_3232_5.html
Doplňky stravy ve smyslu vyhlášky č. 225/2008 Sb., kterou se stanoví požadavky na doplňky stravy a na obohacování potravin
Doplňky stravy musí splňovat jak obecné požadavky na uvádění potravin do oběhu - např. zdravotní nezávadnost, jakost, označení aj., tak také specifické požadavky na uvádění doplňků stravy do oběhu.
Mezi specifické požadavky patří:
  1. Uvádění doplňků stravy do oběhu v ČR podléhá notifikační povinnosti (§ 3d odst. 1 zákona č. 110/1997 o potravinách)  – tj. provozovatel potravinářského podniku, který vyrábí nebo uvádí na trh doplněk stravy, je povinen před prvním uvedením takové potraviny na trh oznámit Ministerstvu zemědělství v listinné podobě nebo v elektronické podobě dálkovým přenosem dat její uvedení formou zaslání českého textu označení, včetně povinných informací o potravinách, který bude uveden na obale nebo etiketě potraviny. Tuto informační povinnost je možné splnit zasláním textu označení výrobku včetně povinných informací o potravině, které budou uvedeny na obale potraviny v českém jazyce, a to buď v listinné podobě, nebo v elektronické podobě:
Písemně: Ministerstvo zemědělství, odbor potravinářské výroby a legislativy, Těšnov 17, 117 05 Praha 1. Uvede se poznámka: notifikace – doplněk stravy
Elektronicky: elektronická adresa: podatelnazavinac.gifmze.cz, ID DS: yphaax8
Maximální velikost datové zprávy: 10 MB
Uvede se poznámka: notifikace – doplněk stravy
Bližší informace najdete na webových stránkách MZe v sekci „Doplňky stravy“ viz:
http://eagri.cz/public/web/mze/potraviny/legislativa/doplnky-stravy/
Notifikace neznamená schválení etikety/složení výrobku, potažmo posouzení jeho účinnosti.
  1. Doplňky stravy mohou být uváděny do oběhu pouze balené (§ 11 odst. 1 písm. f) zákona o potravinách).