Download the mobile application Download the mobile application
go to:

CAFIA Laboratory Activities

01/12/2022
 

For its own purposes, CAFIA searches and designates, in accordance with Article 37(1) of Regulation (EU) No. 2017/625, official laboratories to perform laboratory analyses, tests and diagnostics on samples taken during official controls and other official activities. The individual designations of official external laboratories are available for download in pdf version below.

Note on performing sample testing for the second expert opinion:

The CAFIA laboratories do not perform sample testing for the second expert opinion.

The laboratories of the SVI Prague, SVI Jihlava, SVI Olomouc, and ISCVBM have the tests for which they have been designated by CAFIA defined by the Annex to the Certificate of Accreditation of the designated laboratory departments. The scope of the designated tests can thus be found in the Annexes to the Certificate of Accreditation of the laboratories in the CIA system at: https://www.cai.cz/?page_id=4499 .

The remaining designated laboratories have a list of designated tests stated in the Annex to the Designation or by defining of the specific tests or the subjects of the tests in the text of the Designation.

Update: February 2023
Laboratory (name and address)
Státní veterinární ústav Jihlava (State Veterinary Institute Jihlava)
Laboratoře SVÚ Jihlava
Rantířovská 93/20, Horní Kosov
586 05 Jihlava
Státní veterinární ústav Prague (State Veterinary Institute Prague)
Zkušební laboratoř č. 1176
Sídlištní 136/24
165 03 Prague 6
Státní veterinární ústav Olomouc (State Veterinary Institute Olomouc)
Laboratoře SVÚ Olomouc
Jakoubka ze Stříbra 462/1
779 00 Olomouc
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (VSB – Technical University of Ostrava)
Zkušební laboratoře výzkumného centra hornin, Hornicko-geologická fakulta
17. listopadu 2172/15
708 33 Ostrava-Poruba
Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s. (Research Institute of Brewing and Malting)
Analytická zkušební laboratoř – Pivovarský ústav Praha
Lípová 511/15
120 44 Prague 2
Výzkumný ústav bramborářský (Potato Research Institute)
Laboratorní centrum Kyjovská 3505
580 01 Havlíčkův Brod
Státní zdravotní ústav ( The National Institute of Public Health )
Centrum laboratorních činností
Škrobárova 49/48
100 00 Prague 10 – Vinohrady
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. (Crop Research Institute)
National Reference Laboratory for identification of GMO and DNA fingerprinting
Drnovská 507
161 06 Prague 6 – Ruzyně
Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i. (Veterinary Research Institute)  
Centrum laboratoří
Hudcova 70
621 00 Brno
EUROFINS Food & Feed Testing Czech Republic s.r.o.
Zkušební laboratoř EUROFINS CZ
Radiová 1285/7
102 00 Praha 10 – Hostivař
Zdravotní ústav v Ostravě (Health Institute in Ostrava)
Centrum hygienických laboratoří
Partyzánské náměstí 2633/7
702 00 Ostrava 
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (University of Chemistry and Technology in Prague)
Metrologická a zkušební laboratoř VŠCHT Praha
Technická 1903/3
166 28 Prague 6 – Dejvice
Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv (Institute for State Control of veterinary Biologicals and Medicines)
Zkušební laboratoř
Hudcova 232/56a
621 00 Brno – Medlánky
Státní ústav radiační ochrany, v.v.i. (National Radiation Protection Institute)
Zkušební laboratoře SÚRO
Bartoškova 1450/28
140 00 Prague 4 – Nusle
The Science and Research Centre Koper
Laboratory of the Institute for Oliveculture
Zelena ulica 8c
6310 Izola Slovenia
Kalamata Olive Oil Taste Laboratory
University of the Peloponnese
Antikalamos 24100
Kalamata
Greece
Agri-Food Arbitral Laboratory
Ministry of Agriculture, Fisheries and Food (MAPA)
Aguarón 13
Madrid 28023
Spain
Intertek Food Services GmbH
Olof-Palme-Str.8
287 19 Bremen
Germany
Generální ředitelství cel (General Directorate of Customs)
Celně technická laboratoř
Budějovická 7
140 96 Praha 4
BS vinařské potřeby s.r.o.
Žižkovská 1230
691 02 Velké Bílovice
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (Central Institute for Supervising and Testing in Agriculture)
zkušební laboratoř Oddělení diagnostiky škodlivých organismů rostlin Olomouc
Šlechtitelů 773/23
779 00 Olomouc
Ústav pro vyšetřování potravin spol. s r.o.
K Hrnčířům 25
149 00 Praha 4 – Šeberov
 
 
 

Attachments