Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Přístup SZPI k úředním kontrolám nové potraviny CASCARA

18. 04. 2018
 

Nové nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 o nových potravinách, které vstoupilo v platnost 1.1.2018, ve svém článku 6 odstavci 2 uvádí, že : „Pouze nové potraviny povolené a zařazené na seznam Unie smějí být jako takové uváděny na trh v Unii nebo používány v potravinách nebo na jejich povrchu v souladu s podmínkami použití a požadavky na označení, které jsou v něm uvedeny.“ 

V návaznosti na výše zmíněnou skutečnost a současně v souladu se stanoviskem MZe ze dne 4.4.2018 jehož znění naleznete zde http://eagri.cz/public/web/mze/potraviny/legislativa/potraviny-noveho-typu/cascara-lze-ji-uvadet-na-trh-jako.html, nesmí být cascara uváděna na trh v Unii.