Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Sledovatelnost tabákových výrobků - povinnosti kontrolovaných osob

14. 03. 2019
 

Od 20. května 2019 musí být všechna jednotková balení cigaret a tabáku k ručnímu balení cigaret vyrobená v EU nebo do EU dovezená s výjimkou stávajících zásob označená jedinečným identifikátorem, bezpečnostním prvkem a musí být zaznamenáván jejich pohyb v určitých fázích distribuce. Od května 2024 budou tato pravidla platit pro všechny tabákové výrobky. Následuje shrnutí, co musíte splnit pro splnění legislativních požadavků.

Výrobce a dovozce

Jestliže jste výrobcem nebo dovozcem cigaret a tabáku k ručnímu balení cigaret, je vaší povinností:

 • označit cigarety a tabák k ručnímu balení cigaret bezpečnostním prvkem, jehož funkci může plnit tabáková nálepka používaná pro daňové účely
 • zaregistrovat se u vydavatele jedinečných identifikátorů Státní tiskárny cenin, dále jen „STC“ (https://stc.cz/produkty/track-trace) a zdarma získat:
  • identifikační kód pro hospodářský subjekt
  • identifikační kódy pro všechna zařízení, kde probíhá výroba, skladování nebo prodej tabákových výrobků (dovozce žádá o identifikační kód i pro zařízení nacházejících se mimo EU)
  • identifikační kódy pro všechny stroje používané při výrobě
 • zajistit instalaci prostředku k ověření neoprávněné manipulace nezávislou třetí stranou. Tento prostředek nemusí být instalován:
  • do 20. května 2020, pokud společnost v roce 2019 v EU použila na méně než 120 milionů jedinečných identifikátorů na úrovni jednotkových balení
  •  do 20. května 2021, pokud se jedná o malé a střední podniky
  • na plně manuální výrobní procesy
 • požádat STC o jedinečné identifikátory na úrovni jednotkových balení
 • zakódovat jedinečný identifikátor na úrovni jednotkových balení a označit jím jednotková balení cigaret a tabáku k ručnímu balení cigaret a doplnit časové razítko. U tabákových výrobků vyrobených mimo EU, se jedinečný identifikátor aplikuje na jednotkové balení před dovozem tabákového výrobku do EU
 • ověřit správnost aplikace a čitelnost jedinečného identifikátoru pomocí prostředku k ověření neoprávněné manipulace a uchovávat záznamy o ověření po dobu 9 měsíců
 • požádat STC o jedinečné identifikátory na úrovni skupinových balení nebo si je vydat sám v souladu s normou ISO/IEC 15459-1:2014 nebo ISO/IEC 15459- 4:2014
 • zakódovat jedinečný identifikátor na úrovni skupinových balení a opatřit jím skupinová balení s odkazem na zahrnuté jedinečné identifikátory na úrovni jednotkových balení
 • zřídit si primární úložiště za účelem uchovávání všech údajů předaných do systému sledovatelnosti. Poskytovatele primárního úložiště schvaluje Evropská komise.
 • zaznamenat finanční transakce související s prodejem tabákových výrobků (vystavení objednávky, faktury a přijetí platby) a odeslat tyto informace do 24 hodin (od 20. května 2024 do 3 hodin) do primárního úložiště, odkud jsou odesílány kopie dat do sekundárního úložiště provozované společností Dentsu Aegis Network Switzerland AG (více informací na https://eu-secondary.dentsuaegistracking.com)
 • zaznamenávat pohyby cigaret a tabáku k ručnímu balení cigaret pomocí skenování jedinečných identifikátorů, když jsou:
  • aplikovány jedinečné identifikátory na úrovni jednotkových balení
  • aplikovány jedinečné identifikátory na úrovni skupinových balení
  • tabákové výrobky přijímány do zařízení
  • tabákové výrobky odesílány ze zařízení
  • tabákové výrobky překládány mezi vozidly při přepravě
 • zajistit nezávislého externího oborníka, který je schválen Evropskou komisí a který kontroluje, že primární úložiště dostatečně chrání data
 • poskytnout výrobcem pro dovozce a distributory zařízení nezbytné k záznamu pohybu tabákových výrobků a k předání do primárního úložiště (lze se připojit k modelu náhrad výrobců https://ontrack.sgs.com/cs-cz)

Distributor a velkoobchodník

Pokud skladujete, distribuujete nebo prodáváte tabákové výrobky maloobchodníkům, musíte splnit následující povinnosti:

 • zaregistrovat se u vydavatele jedinečných identifikátorů STC (https://stc.cz/produkty/track-trace) a zdarma získat:
  • identifikační kód pro hospodářský subjekt
  • identifikační kódy pro všechna zařízení, kde probíhá skladování nebo prodej vašich tabákových výrobků maloobchodníkům a konečnému spotřebiteli
 • získat od výrobců tabákových výrobků zařízení nezbytné k záznamu pohybu tabákových výrobků a k předání přes router do primárního úložiště. Skupina výrobců svoji zákonnou povinnost plní prostřednictvím jednotného kontaktního místa formou náhrad za zakoupení potřebného hardware a software (více informací https://ontrack.sgs.com/cs-cz)
 • zaznamenat finanční transakce související s prodejem tabákových výrobků (vystavení objednávky, faktury a přijetí platby) a odeslat tyto informace do 24 hodin (od 20. května 2024 do 3 hodin) přes router do primárního úložiště, odkud jsou odesílány kopie dat do sekundárního úložiště provozované společností Dentsu Aegis Network Switzerland AG (více informací na https://eu-secondary.dentsuaegistracking.com)
 • pro případ, že se jednotková balení sdružují do větších skupinových balení, jako např. kartony, přepravní bedny, palety, požádat STC o jedinečné identifikátory na úrovni skupinových balení nebo si je vydat sám v souladu s normou ISO/IEC 15459-1:2014 nebo ISO/IEC 15459- 4:2014
 • zakódovat jedinečný identifikátor na úrovni skupinových balení a opatřit jím skupinová balení s odkazem na zahrnuté jedinečné identifikátory na úrovni jednotkových balení
 • zaznamenávat pohyby cigaret a tabáku k ručnímu balení cigaret pomocí skenování jedinečných identifikátorů, když jsou:
  • aplikovány jedinečné identifikátory na úrovni skupinových balení
  • tabákové výrobky přijímány do zařízení
  • tabákové výrobky odesílány ze zařízení
  • tabákové výrobky překládány mezi vozidly při přepravě
 • jedná se rovněž o záznam pohybu mezi zařízeními jednoho hospodářského subjektu s různými identifikačními kódy zařízení
 • není nutné zaznamenávat příjem tabákových výrobků na zařízení, kde probíhá pouze prodej konečnému spotřebiteli

Přepravce

Pokud jsou tabákové výrobky pouze přepravovány a nedochází ke skladování nebo k překládce mezi vozidly, nemusí být tabákové výrobky přepravcem skenovány. Při překládce nemusí být tabákové výrobky přeloženy na jiné vozidlo okamžitě, ale je důležité, aby byli přítomní zaměstnanci nebo jiné vozidlo po celou dobu nakládání na nové vozidlo. Aby bylo možné klasifikovat pohyb výrobku jako překládku, musí hospodářský subjekt při vykládání výrobků z původního prostředku znát místo určení těchto výrobků. Pokud dochází ke skladování nebo k překládce, musí přepravce:

 • zaregistrovat se u vydavatele jedinečných identifikátorů STC (https://stc.cz/produkty/track-trace) a zdarma získat:
  • identifikační kód pro hospodářský subjekt
  • identifikační kódy pro všechna zařízení, kde probíhá skladování tabákových výrobků
 • získat od výrobců tabákových výrobků zařízení nezbytné k záznamu pohybu tabákových výrobků a k předání přes router do primárního úložiště. Skupina výrobců svoji zákonnou povinnost plní prostřednictvím jednotného kontaktního místa formou náhrad za zakoupení potřebného hardware a software (více informací https://ontrack.sgs.com/cs-cz)
 • zaznamenávat pohyby cigaret a tabáku k ručnímu balení cigaret pomocí skenování jedinečných identifikátorů, když jsou:
  • tabákové výrobky překládány mezi vozidly bez vstupu do zařízení nebo výstupu z něj během 24 hodin před překládkou (od 20. května 2028 během 3 hodin před překládkou)
  • tabákové výrobky přijímány do zařízení
  • tabákové výrobky odesílány ze zařízení

Maloobchodní prodejce

V případě, že pouze prodáváte tabákové výrobky konečnému spotřebiteli (trafika, supermarket, e-shop, prodejní automat aj.), jste provozovatelem první maloobchodní prodejny a nemáte povinnost zaznamenávat pohyb tabákových výrobků. Jestliže skladujete tabákové výrobky v různých zařízeních nebo pravidelně přesouváte tabákové výrobky mezi různými prodejnami (s výjimkou nepředvídatelného přesunu tabákových výrobků poté, co již byly dány k dispozici konečnému spotřebiteli v první maloobchodní prodejně), musíte získat skenovací zařízení a pohyby na maloobchodní prodejnu zaznamenávat (viz povinnosti distributorů a velkoobchodníků). Povinností maloobchodního prodejce, který pouze prodává tabákové výrobky konečnému spotřebiteli, je:

 • zaregistrovat u vydavatele jedinečných identifikátorů STC (https://stc.cz/produkty/track-trace) a zdarma získat:
  • identifikační kód pro hospodářský subjekt
  • identifikační kódy pro všechna zařízení, kde probíhá prodej vašich tabákových výrobků konečnému spotřebiteli
 • váš distributor, který je již zaregistrován u STC, vás může na základě vašeho souhlasu zaregistrovat a získat pro vás identifikační kódy, ale je vaší povinností získané identifikační kódy distributorům sdělit