Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Provozovatel sekundárního úložiště

03. 01. 2019
 

Dle prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/574 jmenuje Evropská komise ze schválených poskytovatelů primárních úložišť provozovatele sekundárního úložiště. Jeho výběr je založen na posouzení objektivních kritérií a musí se uskutečnit nejpozději osm měsíců po vstupu nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/573 v platnost.

Dne 21. prosince 2018 Evropská komise jmenovala Dentsu Aegis Network Switzerland AG provozovatelem sekundárního úložiště.

Provozovatel sekundárního úložiště sdělí seznam specifikací potřebných pro výměnu údajů se sekundárním úložištěm a routerem, který bude založen na informacích uvedených v příloze II prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/574. Seznam specifikací a společný datový slovník se zpřístupní poskytovatelům provozujícím primární úložiště, vydavatelům identifikátorů a hospodářským subjektům nejpozději dne 21. února 2019.