Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Oznámení kombinace ověřovacích elementů, které mají být použity u bezpečnostních prvků

17. 09. 2018
 

Na základě ustanovení článku 3 prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2018/576 ze dne 15. prosince 2017 o technických normách pro bezpečnostní prvky používané na tabákové výrobky (dále jen „Rozhodnutí“) je povinností každého členského státu oznámit výrobcům a dovozcům tabákových výrobků kombinaci či kombinace ověřovacích elementů, které mají být použity u bezpečnostních prvků používaných na jednotková balení tabákových výrobků uváděných na trh.

Roli bezpečnostního prvku v České republice bude hrát tabáková nálepka. Připravovaný návrh nové tabákové nálepky emise 2019 splňuje jak požadavek článku 3 odst. 1 Rozhodnutí, tj. požadavek na nejméně pět typů ověřovacích elementů, z nichž alespoň jeden je zjevný, jeden poloskrytý a jeden skrytý, tak požadavek článku 3 odst. 2 Rozhodnutí. Případné změny kombinace či kombinací ověřovacích elementů Vám budou v souladu s ustanovením článku 3 odst. 4 Rozhodnutí oznámeny nejméně šest měsíců před datem, kdy mají tyto změny nabýt účinku.