Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Kontaktní e-mail SZPI

20. 05. 2019
 

Informujeme všechny dotčené hospodářské subjekty, na které se vztahují povinnosti týkající se sledovatelnosti TV, že pro komunikaci se SZPI je možné využívat kontaktní email TTTzavinac.gifszpi.gov.cz. Na uvedenou emailovou adresu je možné zasílat obecné dotazy ke sledovatelnosti.

Dále může být tato adresa využita rovněž pro potřeby uplatnění ustanovení § 13f odst. 5 zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, kdy bude na SZPI výrobcem či dovozcem tabákových výrobků zaslána řádně odůvodněná žádost o poskytnutí přístupu k uchovávaným údajům v sekundárním úložišti pro účely sledovatelnosti tabákových výrobků. Na základě této žádosti SZPI může poskytnout žadateli požadovaný soubor dat (obchodní tajemství a obchodně citlivé informace nebudou poskytnuty).

Řádně odůvodněná žádost zahrnuje mimořádné případy (např. v případě ztráty či odcizení tabákových výrobků pro potřebu deaktivace jedinečných identifikátorů, v průběhu vyšetřování podvodů a jiné nelegální aktivity).