Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Dovoz ze třetích zemí

17. 06. 2019
 
 1. Dovoz potravin a surovin ze třetích zemí
 2. Seznam I SZPI
 3. Hlášení zásilek dopředu
 4. Zásilka je označena jako nevyhovující
 5. Právo na doplňující posudek
 6. Potraviny, jejichž dovoz je zakázán
 7. Nařízení Komise (ES) č. 669/2009 - zesílená úřední kontrola
 8. Nařízení Komise (EU) č. 884/2014 - zvláštní podmínky dovozu některých potravin ze třetích zemí v důsledku rizika kontaminace aflatoxiny
 9. Nařízení (EU) 2018/1660 – zvláštní podmínky dovozu v důsledku rizika kontaminace pesticidy (dříve nařízení (EU) č. 885/2014)
 10. Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/186 - podmínky pro dovoz potravin z vybraných třetích zemí z důvodu mikrobiologické kontaminace
 11. Nařízení Komise (EU) č. 2015/175 - guarová guma z Indie
 12. Nařízení Komise (EU) č. 2016/6 - dovoz potravin pocházejících nebo odesílaných z Japonska po havárii v jaderné elektrárně Fukušima
 13. Rozhodnutí Komise 2011/884/EU - GMO rýže z Číny
 14. Nařízení Komise (ES) č. 1635/2006 - houby z určitých třetích zemí po havárii v jaderné elektrárně Černobyl
 15. Nařízení Komise (EU) č. 211/2013 - požadavky na osvědčení pro dovoz klíčků a semen určených k produkci klíčků
 16. Kontrola jakostních parametrů při dovozu ze třetích zemí - víno
 17. Nařízení Komise (EU) č. 543/2011 - dovoz čerstvého ovoce a zeleniny
 18. Nařízení Komise (EU) č. 1333/2011 - dovoz zelených banánů
 19. Nařízení Komise (EU) č. 2015/949 - schválení předvývozních kontrol
 20. Potraviny a suroviny ošetřené ionizujícím zářením
 21. Dovoz - tzv. červený seznam

Dovoz – Podmínky dovozu zemědělských produktů pocházejících ze třetích zemí po havárii jaderné elektrárny v Černobylu  – nařízení Komise (ES) č. 1635/2006

1. Komodity

Nařízení Komise (ES) č. 1635/2006 se vztahuje mj. na:
 • Houby, čerstvé nebo chlazené, kromě pěstovaných hub – KN 0709 59
 • Houby (nevařené nebo vařené ve vodě nebo v páře), zmrazené, kromě pěstovaných hub – KN 0710 80 69
 • Houby prozatímně konzervované (např. oxidem siřičitým, ve slané vodě, sířené vodou nebo v jiných konzervačních roztocích), ale v tomto stavu nevhodné k požívání, kromě pěstovaných hub – KN 0711 59 00
 • Houby sušené, též rozřezané na kousky nebo plátky, rozdrcené na kousky nebo v prášku, avšak jinak neupravované, kromě pěstovaných hub – KN 0712 39 00
 • Houby připravené nebo konzervované v octě nebo v kyselině octové, kromě pěstovaných hub – KN 2001 90 50
 • Houby připravené nebo konzervované jinak než v octě nebo v kyselině octové, kromě pěstovaných hub – KN 2003 90 00
dovážené z třetích zemí: Albánie, Běloruska, Bosny a Hercegoviny, Lichtenštejnska, Makedonie, Moldavska, Černé Hory, Norska,  Ruska, Srbska, Švýcarska, Turecka, Ukrajiny
a dovážené ze zemí EU: Bulharska a Rumunska.

2. Dovoz do EU

Zásilky lze do EU, resp. ČR přivézt přes kterýkoli CÚ na území ČR.

3. Doklady, které musí zásilku doprovázet

Vývozní certifikát dle přílohy III nařízení 1635/2006 prokazující, že produkt dodržuje nejvyšší přípustné úrovně stanovené článkem 2 nařízení Rady (ES) č. 733/2008

4. Kontrola dokladů a fyzická kontrola

U každé zásilky musí proběhnout kontrola dokladů.
Nařízení nestanovuje povinnost dovozce nahlásit příchod zásilky předem.
Zásilku nahlásí na příslušný I SZPI celní úřad při příchodu zásilky a teprve potom proběhne na I SZPI dokladová kontrola.
Z každé zásilky o hmotnosti čerstvého produktu, nebo jeho ekvivalentu, nad 10 kg jsou systematicky odebírány vzorky.

5. Nevyhovující zásilky

V případě zjištění překročení nejvyšších přípustných úrovní bude požadována likvidace zásilky nebo její zpětné odeslání do země původu (dovozce však musí předložit písemný důkaz, že zásilka opustila území Společenství).

6. Náklady na kontroly

Dovozci jsou účtovány náklady na odběr vzorků a analýzu.
U nevyhovujících zásilek dovozce hradí náklady spojené s likvidací zásilky nebo jejím zpětným odesláním do země původu.
 
 
 

Přílohy