Podněty ke kontrole

 
Vážení spotřebitelé,
abychom se mohli zabývat Vámi zaslaným podnětem, je nutné, abyste vyplnili níže uvedené položky a poskytli nám tak dostatek informací. Mezi nejdůležitější položky řadíme ty, které se týkají výrobku, na který podnět směřuje a dále provozovny, které se podnět týká. Velmi užitečné jsou pro nás také Vaše kontaktní údaje, a to z důvodu případného dalšího upřesnění (Vaše kontaktní údaje jsou pouze pro naše využití, v žádném případě nejsou sdělovány třetí osobě). Proto Vás žádáme o jejich pečlivé vyplnění.
Děkujeme.
Obecné informace týkající se činnosti SZPI jsou zveřejněny na tomto webu. Užitečné rady najdete rovněž v rubrice "Nejčastější dotazy". V případě specifických dotazů můžete využít také naši informační linku 542 426 625, která je v provozu v úřední hodiny vždy v pondělí a středu od 7:00 do 15:30 hod.

Nejprve si, prosím, zvolte inspektorát, kterému chcete svůj podnět zaslat.
 
Prosím, konkretizujte, čeho se Vaše stížnost týká (hygiena prodeje obecně, nebo závadný výrobek – uveďte přesný název, hmotnost či objem balení, datum spotřeby či minimální trvanlivosti, označení šarže, jméno výrobce či prodávajícího, vadu výrobku atp.).

Vysvětlivka: * povinná položka

 
Je možno vložit maximálně 10 příloh o celkové velikosti 5 MB.
Povolené typy souborů: pdf, gif, png, jpg, jpeg, bmp, tif, tiff, doc, docx, xls, xlsx, zip, txt

 
(ochrana proti nevyžádané poště)