Aplikace právních předpisů

Počet článků:  61
 
Stanovisko SZPI více informací
Stanovisko SZPI více informací
Označení výrobku označeného jako „burčák ředěný vodou“ a výrobku označeného jako „částečně zkvašený hroznový mošt ředěný vodou“, není v souladu s platnými právními předpisy. více informací
Organizační směrnice stanovuje vnitřní pravidla odběru vzorků potravin, surovin a ostatních výrobků při kontrole jakosti a zdravotní nezávadnosti prováděné Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí podle zákona č. 146/2002 Sb. o SZPI ve znění pozdějších předpisů a podle dalších právních předpisů. více informací
Dle § 8 odst. 6 a 7 vyhášky č. 275/2004 Sb. více informací