Aplikace právních předpisů

Počet článků:  86
 
Povinnost uvádět povinné informace o potravinách v jazyce snadno srozumitelném spotřebitelům je stanovena v článku 15 nařízení č. 1169/2011. více informací
Při kontrolách SZPI zaměřených na kontrolu jakosti a označování medu bylo zjištěno, že jsou uváděny na trh medy, na jejichž etiketách jsou uvedeny smyšlené osoby či dodavatelé, kteří ve skutečnosti med nevyrábí ani nedodávají na trh. více informací
Přístup SZPI více informací
13. 01. 2015 Značení tabáku
Stanovisko SZPI více informací