Aplikace právních předpisů

Počet článků:  59
 
Organizační směrnice stanovuje vnitřní pravidla odběru vzorků potravin, surovin a ostatních výrobků při kontrole jakosti a zdravotní nezávadnosti prováděné Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí podle zákona č. 146/2002 Sb. o SZPI ve znění pozdějších předpisů a podle dalších právních předpisů. více informací
Dle § 8 odst. 6 a 7 vyhášky č. 275/2004 Sb. více informací
Uvádění spotřebitele v omyl údajem „sypaný sýrem“ v názvu nebalených pekařských výrobků, pokud je sýr částečně nahrazen jinou součástí nebo složkou (např. analogem sýra). více informací
Stanovisko SZPI více informací
Stanovisko SZPI více informací