Tabákové výrobky

Počet článků:  33
 
Podle zákona č. 110/1997 Sb. o potravinách a tabákových výrobcích je podnikatel, který vyrábí nebo uvádí do oběhu tabákové výrobky, povinen předložit úplný výčet složek použitých při výrobě jednotlivých typů a značek tabákových výrobků s členěním do jednotlivých kategorií a jejich hmotnostní podíly v daném výrobku, v sestupném pořadí a doplnit seznam složek prohlášením obsahujícím důvody použití těchto složek a jejich funkci ve výrobku, jejich toxikologické účinky na zdraví člověka a návykové účinky, podle dostupných údajů, a to ve shořelé nebo neshořelé formě. SZPI zveřejní seznam složek každého výrobku, s údaji o celkovém obsahu dehtu, nikotinu a oxidu uhelnatého v příslušném výrobku, za účelem informovat spotřebitele. Z důvodu možného chybného překladu názvů ingrediencí použitých při výrobě tabákových výrobků jsou seznamy složek tabákových výrobků zvěřejněny v podobě, v jaké je SZPI obdržela prostřednictvím jednotlivých výrobců nebo dovozců tabákových výrobků. více informací
23. 02. 2015 AGIO CIGARS
Výčet složek použitých při výrobě jednotlivých typů a značek tabákových výrobků podle zákona č. 110/1997 Sb. o potravinách a tabákových výrobcích. více informací
Výčet složek použitých při výrobě jednotlivých typů a značek tabákových výrobků podle zákona č. 110/1997 Sb. o potravinách a tabákových výrobcích. více informací
Výčet složek použitých při výrobě jednotlivých typů a značek tabákových výrobků podle zákona č. 110/1997 Sb. o potravinách a tabákových výrobcích. více informací
Výčet složek použitých při výrobě jednotlivých typů a značek tabákových výrobků podle zákona č. 110/1997 Sb. o potravinách a tabákových výrobcích. více informací
Výčet složek použitých při výrobě jednotlivých typů a značek tabákových výrobků podle zákona č. 110/1997 Sb. o potravinách a tabákových výrobcích. více informací
Výčet složek použitých při výrobě jednotlivých typů a značek tabákových výrobků podle zákona č. 110/1997 Sb. o potravinách a tabákových výrobcích. více informací
Výčet složek použitých při výrobě jednotlivých typů a značek tabákových výrobků podle zákona č. 110/1997 Sb. o potravinách a tabákových výrobcích. více informací
Výčet složek použitých při výrobě jednotlivých typů a značek tabákových výrobků podle zákona č. 110/1997 Sb. o potravinách a tabákových výrobcích. více informací
Výčet složek použitých při výrobě jednotlivých typů a značek tabákových výrobků podle zákona č. 110/1997 Sb. o potravinách a tabákových výrobcích. více informací