Tabákové výrobky

Počet článků:  31
 
Podle směrnice 2001/37/ES a zákona č. 146/2002 Sb. je výrobce nebo dovozce tabákových výrobků povinen předložit úplný výčet složek použitých při výrobě jednotlivých typů a značek tabákových výrobků s členěním do jednotlivých kategorií a jejich hmotnostní podíly v daném výrobku, v sestupném pořadí a doplnit seznam složek prohlášením obsahujícím důvody použití těchto složek a jejich funkci ve výrobku, jejich toxikologické účinky na zdraví člověka a návykové účinky, podle dostupných údajů, a to ve shořelé nebo neshořelé formě. SZPI zveřejní seznam složek každého výrobku, s údaji o celkovém obsahu dehtu, nikotinu a oxidu uhelnatého v příslušném výrobku, za účelem informovat spotřebitele. Z důvodu možného chybného překladu názvů ingrediencí použitých při výrobě tabákových výrobků jsou seznamy složek tabákových výrobků zvěřejněny v podobě, v jaké je SZPI obdržela prostřednictvím jednotlivých výrobců nebo dovozců tabákových výrobků. více informací
Výčet složek použitých při výrobě jednotlivých typů a značek tabákových výrobků podle směrnice č. 37/2001/ES a zákona č. 146/2002 Sb. více informací
Výčet složek použitých při výrobě jednotlivých typů a značek tabákových výrobků podle směrnice č. 37/2001/ES a zákona č. 146/2002 Sb. více informací
12. 09. 2013 OLVE CZ, spol. s r.o.
Výčet složek použitých při výrobě jednotlivých typů a značek tabákových výrobků podle směrnice č. 37/2001/ES a zákona č. 146/2002 Sb. více informací
12. 09. 2013 TDR d.o.o.
Výčet složek použitých při výrobě jednotlivých typů a značek tabákových výrobků podle směrnice č. 37/2001/ES a zákona č. 146/2002 Sb. více informací
Výčet složek použitých při výrobě jednotlivých typů a značek tabákových výrobků podle směrnice č. 37/2001/ES a zákona č. 146/2002 Sb. více informací
12. 09. 2013 Mirage Match
Výčet složek použitých při výrobě jednotlivých typů a značek tabákových výrobků podle směrnice č. 37/2001/ES a zákona č. 146/2002 Sb. více informací
12. 09. 2013 Gryson NV
Výčet složek použitých při výrobě jednotlivých typů a značek tabákových výrobků podle směrnice č. 37/2001/ES a zákona č. 146/2002 Sb. více informací
Výčet složek použitých při výrobě jednotlivých typů a značek tabákových výrobků podle směrnice č. 37/2001/ES a zákona č. 146/2002 Sb. více informací
Výčet složek použitých při výrobě jednotlivých typů a značek tabákových výrobků podle směrnice č. 37/2001/ES a zákona č. 146/2002 Sb. více informací