Download the mobile application Download the mobile application Download the mobile application
go to:

CAFIA Laboratory Activities

10/17/2018
 
List of external laboratories that carry out analyses of samples taken during CAFIA official inspections.
Laboratory (name and address)
Státní veterinární ústav Jihlava (State Veterinary Institute Jihlava)
Oddělení chemie, hygieny potravin a úsek kontroly zdraví zvířat (Chemistry, Food Hygiene Department and Animal Health Section)
Rantířovská 93
586 05 Jihlava
Státní veterinární ústav Olomouc (State Veterinary Institute Olomouc)
Oddělení hygieny potravin, výživy, virologie, sérologie, chemie, cizorodých látek, patologické morfologie, speciální mikrobiologie (Food Hygiene, Nutrition, Virogoly, Serology, Chemistry, Foreign Substances, Pathologic Morphology, Special Microbiology Department)
based on Jakoubka ze Stříbra 1
779 00 Olomouc
Státní veterinární ústav Prague (State Veterinary Institute Prague)
Oddělení chemie (Chemistry Unit)
based on Sídlištní 136/24,
165 03 Prague 6
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (University of Chemistry and Technology in Prague)
Ústav chemie a analýzy potravin (Food Chemistry and Analysis Department)
based on Technická 3
166 28 Prague 6
Ústav konzervace potravin a technologie masa (Food Preservation and Meat Technology Department)
Independent Packaging Laboratory
Technická 3
166 28 Prague
Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s. (Research Institute of Brewing and Malting)
Analytical Testing Laboratory – Brewery Institute Prague
based on Lípová 15
120 44 Prague 2
Zdravotní ústav v Ostravě (Health Institute in Ostrava)
regional workplace Karviná
based on Těreškovové 2206
734 01 Karviná – Mizerov
Zdravotní ústav v Ústí nad Labem (Health Institute in Ústí nad Labem)
regional workplace Hradec Králové
Jana Černého 361
503 41 Hradec Králové
EKOCENTRUM OVALAB, s.r.o.
based on Martinovská 3248/166,
723 08 Ostrava Martinov
EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o.
based on Továrenská 14, 811 09 Bratislava,
workplace Nové Zámky, Piešťany, Bratislava, Turčianské Teplice, Ružomberok
Slovak Republic
EUROFINS CZ, Ltd.
Poděbradská 186/56
198 00 Prague 9 – Hloubětín
Výzkumný ústav bramborářský (Potato Research Institute)
Kyjovská 3605
580 01 Havlíčkův Brod
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. (Crop Research Institute)
National Reference Laboratory for identification of GMO and DNA fingerprinting
Drnovská 507
161 06 Prague 6 - Ruzyně
Intertek Food Services GmbH
Olof-Palme-Str. 8
D-28719 Bremen
Germany
Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i. (Veterinary Research Institute) (laboratory centre)
Hudcova 70
621 00 Brno
Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i (Veterinary Research Institute) (NRL for coli infections)
Hudcova 70
621 00 Brno
Státní ústav radiační ochrany, v.v.i. (National Radiation Protection Institute)
Odbor monitorování (Monitoring Department)
Bartoškova 28
140 00 Prague 4
LATSERT
Latvian Certification Centre, Ltd.
87 Lacplesa Street
Riga
Latvia LV1011
University of Primorska
Science and Research Centre of Koper
Laboratory of olive oil tasting
Zelena ulica 8
6310 IZOLA
Slovenia
Státní zdravotní ústav
Škrobárova 48
100 42 Praha 10
LANDESUNTERSUCHUNSGAMT RHEINLAND-PFALZ
Institut für Lebensmittelchemie und Arzneimittelprüfung
Emy-Roeder-Straße 1
55129 Mainz
 
 
 
 

Attachments