Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Návštěva ze srbského ministerstva na SZPI

06. 04. 2012
 
Od 2. do 4. dubna Státní zemědělská a potravinářská inspekce hostila zástupce srbského ministerstva zemědělství, obchodu, lesnictví a vodního hospodářství. Do ČR přijel náměstek ministra pro zemědělskou inspekci, ředitel fytosanitární služby a další dva odborníci, kteří mají na starosti bezpečnost potravin.
V Srbsku, které se k 1. březnu letošního roku stalo kandidátskou zemí pro vstup do EU, dosud neexistují samostatné úřady pro kontrolu výše uvedených oblastí a tyto úseky jsou součástí srbského ministerstva a mnohdy se jejich aktivity překrývají. Experti ze Srbska se proto velmi zajímali o proces vzniku a fungování obdobných úřadů v České republice, protože v Srbsku bude soustavu těchto institucí v budoucnu řešena.
Na SZPI je nejprve přijal ústřední ředitel Jakub Šebesta a poté se srbští delegáti seznámili s fungováním úřadu. Byly jim představeny aktivity brněnské laboratoře a zástupci srbského ministerstva měli možnost si laboratoř na vlastní oči prohlédnout.
Druhý den se návštěvy ujali zástupci brněnského inspektorátu SZPI, představili jim své aktivity a ukázali kontrolu v pivovaru Černá Hora. Zástupci Srbska se velmi zajímali o informační systém Kontrolní a laboratorní činnost (KLČ), praktické provádění analýzy rizika a další otázky.
Poslední den se pak delegaci věnovali zaměstnanci pražského inspektorátu SZPI, kde rovněž proběhly diskuze o kontrolách a návštěva laboratoře. Zde byla vedena diskuse o kontrolách v celních skladech, dále o problematice podnětů, odběru vzorků a spolupráci s externími laboratořemi.
Sdílení a poskytování informací a zkušeností v oblasti bezpečnosti potravin bude nadále pokračovat.

Zpracoval: Mgr. Pavel Kopřiva - tiskový mluvčí, tel.: +420 542 426 633