Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Nová nařízení (EU) 2018/273 a 2018/274 pro víno platná od 3. 3. 2018

08. 03. 2018
 

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/273

Prováděcí Nařízení Komise (EU) 2018/274

Upozorňujeme na NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2018/273 ze dne 11. prosince 2017, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o systém povolení pro výsadbu révy, registr vinic, průvodní doklady a certifikaci, evidenční knihu vstupů a výstupů, povinná prohlášení, oznámení a zveřejňování oznamovaných informací, doplňuje se nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o příslušné kontroly a sankce, mění se nařízení Komise (ES) č. 555/2008, (ES) č. 606/2009 a (ES) č. 607/2009 a zrušuje se nařízení Komise (ES) č. 436/2009 a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/560.

Dále upozorňujeme na PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/274 ze dne 11. prosince 2017, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o systém povolení pro výsadbu révy, certifikaci, evidenční knihu vstupů a výstupů, povinná prohlášení a oznámení, a k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o příslušné kontroly, a zrušuje prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/561.

Nařízení jsou platná od 3. 3. 2018.

Článek 52 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/273 blíže upravuje otázku změny nařízení (ES) č. 555/2008 následovně:

  • Nařízení (ES) č. 555/2008 se mění takto:
  1. Články 1, 21, 22 a 23, 38 až 54, 74, 83 až 95a a 98 až 102 se zrušují.
  2. Přílohy IX až XIII a XVI až XXI se zrušují.

Článek 53 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/273 blíže upravuje otázku změny nařízení (ES) č. 606/2009 následovně:

  • Nařízení (ES) č. 606/2009 se mění takto:
  1. Články 12 a 13 se zrušují.
  2. Vkládají se nové články 14a a 14b.

Článek 54 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/273 blíže upravuje otázku změny nařízení (ES) č. 607/2009 následovně:

  • Článek 63 nařízení (ES) č. 607/2009 se zrušuje.

Článek 55 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/273 blíže upravuje otázku zrušení nařízení (ES) č. 436/2009 a zrušení nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/560.

Článek 36 prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/274 blíže upravuje otázku zrušení prováděcího nařízení (EU)  2015/561.