Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Přístup SZPI k povinnosti provozovatele vést evidenčních knihy s přihlédnutím k postavení provozovatele jako maloobchodníka

11. 12. 2017
 

Účelem tohoto stanoviska je vymezit, kdo je maloobchodníkem a jaké má povinnosti provozovatel-obchodník, který není maloobchodníkem.

Právní rámec

 • Zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících předpisů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 321/2004 Sb.“).
 • Nařízení Komise (ES) č. 436/2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 479/2008, pokud jde o registr vinic, povinná prohlášení a shromažďování údajů pro sledování trhu, průvodní doklady pro přepravu vinařských produktů a evidenční knihy vedené v odvětví vína, v platném znění (dále jen „nařízení (ES) č. 436/2009“).
 • Vyhláška č. 88/2017 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o vinohradnictví a vinařství, v platném znění (dále jen „vyhláška č. 88/2017 Sb.“).

Dle čl. 22 písm. c) nařízení (ES) č. 436/2009 se Maloobchodníkem rozumí fyzické nebo právnické osoby či jejich seskupení, jejichž podnikatelská obchodní činnost zahrnuje přímý prodej vína spotřebiteli v malém množství, jež stanoví jednotlivé členské státy s ohledem na charakteristiky svého obchodu a distribuce, s výjimkou těch, které používají sklepy vybavené pro skladování, případně zařízení pro plnění vína ve větším množství, nebo prodávají nebalené víno v rámci ambulantního prodeje.

Má-li být provozovatel považován za maloobchodníka ve smyslu čl. 22 písm. c) nařízení (ES) č. 436/2009, tak

 • musí:  provádět podnikatelskou obchodní činnost, která zahrnuje přímý prodej vína spotřebiteli v malém množství (tj. v souladu s § 3 odst. 1 písm. p) zákona č. 321/2004 Sb. PPP neprodá spotřebiteli za jeden vinařský rok více než 750 hl vína v obalu určeném pro spotřebitele a 1 000 litrů sudového vína).
 • nesmí:
  • používat sklepy vybavené ke skladování PRIMÁRNĚ vína
  • používat zařízení pro plnění vína ve větším množství (tj. jakékoliv zařízení, které je uzpůsobeno k plnění vína ve větším množství např. stáčecí linka nebo pomocí hnacího plynu, čerpadla)

Provozovatel, který nesplňuje jednu nebo více z zvýše uvedených podmínek, není maloobchodníkem, a je proto povinen vést evidenční knihy.

Příklady – provozovatel není maloobchodníkem:

 • Provozovatel, který používá stáčecí linku (ta je schopná při plném provozu plnit XXXX litrů vína denně, tj. jedná se o zařízení, které je schopné plnit víno ve větším množstvím).
 • Provozovatel plní nebalené víno z KEG sudu do obalu určeného pro spotřebitele pomocí zařízení s hnacím plynem, čerpadlem, aj. I takové zařízení je schopné plnit během dne XXXX litrů vína,  tj. jedná se o zařízení, které má možnost/kapacitu plnit víno ve větším množství (např. 1 litr za 10 sekund, 360 litrů za hodinu, 2520 litrů za 7 hodin – pracovní doba, pak 17640 litrů za 4 týdny atd.).
  • včetně výrobce nebo příjemce nebaleného vína ve smyslu § 16b zákona č. 321/2004 Sb., který používá zařízení pro plnění vína ve větším množství (bez ohledu na to, jestli překročí malé množství pro sudové víno – tj. 1000 l za vinařský rok)
 • Provozovatel, který disponuje sklepem (skladem) pro skladování PRIMÁRNĚ vína (jedná se o převažující artikl – vinné sklepy, místa dodání, vinotéky).
  • včetně výrobce nebo příjemce nebaleného vína ve smyslu § 16b zákona č. 321/2004 Sb., který používá sklepy pro skladování primárně vína (bez ohledu na to, jestli překročí malé množství pro sudové víno – tj. 1000 l za vinařský rok)

Příklad – provozovatel je maloobchodníkem:

 • Provozovatel, který plní všechny podmínky definice maloobchodníka např. prodejce čepovaného vína, který nevyužívá sklepy pro skladování primárně vína a nepoužívá externí výčepní zařízení využívající hnací plyn, čerpadlo (tj. nevyužívá zařízení pro plnění vína ve větším množství a zároveň, jehož podnikatelská obchodní činnost zahrnuje prodej vína přímo spotřebiteli v malém množství (750 hl vína).