Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Zpráva o výsledcích národního a koordinovaného monitoringu reziduí pesticidů v potravinách za rok 2015

08. 11. 2017
 

Dle nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 396/2005, o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu, se členské státy účastní kontrolního programu Společenství s cílem zajistit dodržování maximálních limitů reziduí pesticidů v potravinách rostlinného a živočišného původu, který je zahrnutý do Víceletého kontrolního plánu pro kontrolu reziduí pesticidů v potravinách v ČR.

Požadavky na provádění koordinovaného monitoringu Unie jsou detailně popsány v příslušném evropském právním předpise, pro rok 2015 v prováděcím nařízení Komise (EU) č. 400/2014.

V souladu s nařízením č. 396/2005 článek 30 bod 3 mají členské státy povinnost zveřejnit výsledky vnitrostátního monitoringu reziduí pesticidů na internetu.

Text zprávy (v českém i anglickém znění) najdete v seznamu dokumentů níže:

  1. Plán národního kontrolního programu
  2. Nálezy, interpretace výsledků a srovnání s předcházejícím rokem
  3. Nevyhovující vzorky: důvody a opatření
  4. Záruka kvality
  5. Faktory zpracování
  6. Doplňující informace
 
 

Přílohy