Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Přikyselování 9. 9. 2015 – opatření obecné povahy MZe

21. 09. 2015
 
Dne 1. 9. 2015 se v České republice povoluje výjimka vyplývající z přílohy VIII části C bodu 6 nařízení EP a Rady (EU) č. 1308/2013 spočívající v přikyselování výrobků, včetně opakovaného přikyselování, uvedených v příloze VIII části C bodu 1 nařízení EP a Rady (EU) č. 1308/2013, z důvodů mimořádných povětrnostních podmínek. Opatření obecné povahy MZe nabývá účinnosti 9. 9. 2015 a vztahuje se na všechny vinařské produkty přikyselené ve vinařském roce 2015/2016 (tedy i přikyselení před datem účinnosti).
Podmínky přikyselování v příloze VIII části C bodu 1 nařízení EP a Rady (EU) č. 1308/2013
Přikyselování
1. U čerstvých vinných hroznů, hroznového moštu, částečně zkvašeného hroznového moštu, mladého vína v procesu kvašení a vína lze použít
b) přikyselování a odkyselování ve vinařských zónách C I, C II a C III a), aniž je dotčen odstavec 7, nebo
c) přikyselování ve vinařské zóně C III b).
2. Přikyselení výrobků uvedených v odstavci 1 jiných než vína lze provést až do výše 1,50 gramů na litr, vyjádřeno jako kyselina vinná, nebo 20 miliekvivalentů na litr.
3. Přikyselení vína lze provést až do výše 2,50 gramů na litr, vyjádřeno jako kyselina vinná, nebo 33,3 miliekvivalentů na litr.
6. Bez ohledu na odstavec 1 mohou členské státy v letech s mimořádně nepříznivými povětrnostními podmínkami povolit přikyselování výrobků podle odstavce 1 ve vinařských zónách A a B za podmínek uvedených v odstavcích 2 a 3.
7. Přikyselování a obohacování, kromě odchylek, jež stanoví Komise postupem podle čl. 75 odst. 2, jakož i přikyselování a odkyselování jednoho a téhož výrobku, se vzájemně vylučují.

Opatření obecné povahy je zveřejněno na úřední desce MZe a ke stažení v níže uvedené příloze.
 
 

Přílohy