Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013

10. 02. 2014
 
Upozorňujeme na Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007.
Nařízení je použitelné od 1. 1. 2014. Článek 230 tohoto nařízení blíže upravuje otázku zrušení výše uvedených předpisů.