Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Zpráva o výsledcích národního a koordinovaného monitoringu reziduí pesticidů v potravinách za rok 2011

03. 09. 2012
 
Dle nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 396/2005, o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu, se členské státy účastní kontrolního programu Společenství s cílem zajistit dodržování maximálních limitů reziduí pesticidů v potravinách rostlinného a živočišného původu, který je zahrnutý do národního monitorovacího programu pro sledování přítomnosti reziduí pesticidů v potravinách v ČR. Požadavky na provádění koordinovaného monitoringu jsou detailně popsány v příslušném evropském právním předpise, pro rok 2011 v nařízení Komise č. 915/2010.

V souladu s nařízením č. 396/2005 článek 30 bod 3 mají členské státy povinnost zveřejnit výsledky vnitrostátního monitoringu reziduí pesticidů na internetu.

Text zprávy (v českém i anglickém znění) najdete v seznamu dokumentů níže:

1.      Plán národního kontrolního programu
2.      Nálezy, interpretace výsledků a srovnání s předcházejícím rokem
3.      Nevyhovující vzorky: důvody a opatření
4.      Záruka kvality
5.      Doplňující informace
 
 

Přílohy