Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Označování vín, vinifikovaných v zahraničí a plněných v ČR, údajem o provenienci

06. 09. 2011
 
Pro stanovení povinného údaje o provenienci vína je nezbytné vyjít z pojmu „výroba vína“.
Pojem výroba vína je pro účel označování vín s CHOP/CHZO definován v čl. 6 odst. 1 nařízení Komise (ES) č. 607/2009, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 479/2008, pokud jde o chráněná označení původu a zeměpisná označení, tradiční výrazy, označování a obchodní úpravu některých vinařských produktů, v platném znění (dále jen „NK 607/2009“), jako:
„veškeré dotyčné činnosti od sklizně hroznů po dokončení procesu vinifikace s výjimkou případných následných procesů“.
Pojem výroba vína pro účel označování vín bez CHOP/CHZO v předpisech ES a ani v zákoně č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů definován není.
SZPI bude pro účel uvedení údaje o provenienci v případě vín s CHOP/CHZO i vín bez CHOP/CHZO:
  • u nichž byla vinifikace ukončena v jiném členském státu nebo třetí zemi (tj. vína po prvním stočení), a
  • která byla v ČR ošetřena těmito následnými procesy: čiření, filtrace, stabilizace, a
  • která byla poté v ČR plněna do obalu určeného spotřebiteli, popřípadě prodejci,

považovat za příslušný členský stát nebo třetí zemi ten stát, v němž byla ukončena vinifikace.

V případě, že v ČR dochází ke scelování vín z různých zemí ES (tedy i českých/moravských vín s víny z jiných členských států ES), bude údaj o provenienci v souladu s čl. 55 odst. 1 písm. a) bodem ii) NK 607/2009 vypadat následovně:

„víno z Evropského společenství“ nebo rovnocenný výraz, nebo „směs vín z různých zemí Evropského společenství“.