Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Dovoz ze třetích zemí

15. 01. 2019
 
 1. Dovoz potravin a surovin ze třetích zemí
 2. Seznam I SZPI
 3. Hlášení zásilek dopředu
 4. Zásilka je označena jako nevyhovující
 5. Právo na doplňující posudek
 6. Potraviny, jejichž dovoz je zakázán
 7. Nařízení Komise (ES) č. 669/2009 - zesílená úřední kontrola
 8. Nařízení Komise (EU) č. 884/2014 - zvláštní podmínky dovozu některých potravin ze třetích zemí v důsledku rizika kontaminace aflatoxiny
 9. Nařízení (EU) 2018/1660 – zvláštní podmínky dovozu v důsledku rizika kontaminace pesticidy (dříve nařízení (EU) č. 885/2014)
 10. Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/186 - podmínky pro dovoz potravin z vybraných třetích zemí z důvodu mikrobiologické kontaminace
 11. Nařízení Komise (EU) č. 2015/175 - guarová guma z Indie
 12. Nařízení Komise (EU) č. 2016/6 - dovoz potravin pocházejících nebo odesílaných z Japonska po havárii v jaderné elektrárně Fukušima
 13. Rozhodnutí Komise 2011/884/EU - GMO rýže z Číny
 14. Nařízení Komise (ES) č. 1635/2006 - houby z určitých třetích zemí po havárii v jaderné elektrárně Černobyl
 15. Nařízení Komise (EU) č. 211/2013 - požadavky na osvědčení pro dovoz klíčků a semen určených k produkci klíčků
 16. Kontrola jakostních parametrů při dovozu ze třetích zemí - víno
 17. Nařízení Komise (EU) č. 543/2011 - dovoz čerstvého ovoce a zeleniny
 18. Nařízení Komise (EU) č. 1333/2011 - dovoz zelených banánů
 19. Nařízení Komise (EU) č. 2015/949 - schválení předvývozních kontrol
 20. Potraviny a suroviny ošetřené ionizujícím zářením
 21. Dovoz - tzv. červený seznam

Dovoz – Víno – nařízení (EU) č. 1308/2013 (čl. 90 odst. 3) a nařízení Komise (ES) č. 555/2008

1. Komodity

KN 2009 61, 2009 69, 2204

2. Doklady

Dovozce má povinnost předložit v místě  vstupu:
 • Osvědčení vystavené ve třetí zemi, ze které výrobek pochází, příslušným subjektem, který je uveden na seznamu 6 (list 06) zveřejněném Komisí na adrese: http://ec.europa.eu/agriculture/markets/wine/lists/index_en.htm
 • Zprávu  o výsledku rozboru vypracovanou subjektem nebo útvarem pověřeným třetí zemí, ze které výrobek pochází

Osvědčení a zpráva o výsledku rozboru se vyplňují na samostatném formuláři VI 1 (Přílohy IX nařízení Komise (ES) č. 555/2008) nebo VI 2 (Příloha X nařízení Komise (ES) č. 555/2008).

3. Dokladová a fyzická kontrola

Pokud je zásilka vybavena potřebnými doklady, propouští ji CÚ do volného oběhu bez účasti SZPI.

Zásilku bez dokladů nelze propustit do volného oběhu.

 
 
 
 

Přílohy