Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

ZPRÁVA O ČINNOSTI SYSTÉMU VČASNÉ VÝMĚNY INFORMACÍ PRO POTRAVINY A KRMIVA (RASFF) V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2008

22. 10. 2009
 
Systém včasné výměny informací pro potraviny a krmiva (RASFF) je jedním z mechanismů kontroly  bezpečnosti potravin a krmiv na území jednotného trhu Evropského společenství.
Důvodem publikace závěrečné zprávy je podávání jednotných informací o systému včasné výměny informací pro potraviny a krmiva jak vůči státní institucím, unijním institucím, tak i směrem ke spotřebitelské veřejnosti. Zároveň se tím naplňují úkoly Strategie zajištění bezpečnosti potravin v České republice po přistoupení k Evropské unii, na jejíž úrovni je současně obdobná zpráva shrnující systém včasné výměny informací vydávána.
Zpráva o činnosti RASFF v České republice je pravidelně publikována od roku 2005. Obsahuje vysvětlení fungování systému, zhodnocení funkčnosti sytému, textové a grafické vyhodnocení jednotlivých typů oznámení a toxikologický slovníček pro informace o nejčastěji vyskytujících se látkách.