Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Víno

21. 12. 2015
 

Obecné informace – povinnosti „malého vinaře“

Povinnost vést evidenční knihy a povinnost zasílat prohlášení o sklizni, o produkci a o zásobách z pohledu  „malého vinaře“

Pokud se jedná skutečně o malého vinaře, který v oblasti vinohradnictví a vinařství nepodniká, ale vinohradnictví a vinařství bere jako činnost tradičně spojenou s krajinou, ve které žije, neklade na něj evropská úprava téměř žádné administrativní nároky. Činnost těchto malých vinařů totiž nikterak neovlivňuje celoevropský trh s vínem, který je příslušnými předpisy přednostně regulován a chráněn.

Vedení evidenčních knih

Od vedení evidenčních knih jsou příslušným předpisem EU osvobozeni všichni vinaři, kteří svá vína neuvádějí na trh, a prodávají je ke spotřebě přímo ve sklepě. Je samozřejmé, že vinaři, pro které je vinařství výdělečnou činností a svá vína na trh uvádějí, musí dodržovat pravidla stanovená evropskými a vnitrostátními předpisy chránící ve svém důsledku zvláště konečného spotřebitele.
Po novele zákona o vinohradnictví a vinařství vede dle § 30 odst. 3 až 5 tohoto zákona evidenční knihy i obchodní zprostředkovatel (účinnost od 1. 1. 2012)

Zasílání prohlášení

Ze tří druhů prohlášení (o sklizni, o produkci a o zásobách) je každý vinař povinen zasílat jen prohlášení o zásobách. Toto prohlášení se zasílá jednou ročně.
V případě, že vinař vlastní méně než 10 arů vinice a svá vína, která z této vinice či vinic pochází, na trh neuvádí a pouze je nabízí ve svém sklepě k přímé spotřebě, nemusí již žádná další prohlášení zasílat. Totéž se týká vinaře, který část nebo všechny hrozny použité k výrobě vína nakoupí, ale celkové množství vyrobeného vína nedosáhne 10 hektolitrů.
Pokud vinař vlastní více jak 10 arů vinice či vinic a veškeré hrozny z nich zpracuje na víno nebo vyrobí více jak 10 hektolitrů vína, musí mimo prohlášení o zásobách zaslat také prohlášení o produkci.

 

Návod na podávání povinných prohlášení viz webové stránky ÚKZÚZ
Z výše uvedeného vyplývá, že malí vinaři, kteří vlastní sklepy podél rozvíjejících se vinařských stezek a chtějí svá vína nabízet pouze k přímé spotřebě ve svých sklepech, nejsou administrativní zátěží nikterak zavaleni. Veškerá administrace spočívá v tom, že jednou ročně zašlou na ÚKZÚZ jedno či dvě prohlášení. 

Poznámka: zákonem č. 199/2012 Sb. byl změněn zákon č. 321/2004 Sb. – byla zrušena povinnost podávat prohlášení o nákupu (účinnost od 1. července 2012).

 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 ... 15
 

Přílohy