Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

ZPRÁVA O ČINNOSTI SYSTÉMU VČASNÉ VÝMĚNY INFORMACÍ PRO POTRAVINY A KRMIVA (RASFF) V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2006

13. 07. 2007
 
 • Úvod - 4
 • Kategorie oznámení - 5
 • Principy fungování RASFF v ČR - 6
 • Schéma fungování RASFF v ČR - 7
 • Statistika oznámení v roce 2006 - 8
 • Oznámení přijatá systémem RASFF v ČR - 10
 • Oznámení odeslaná systémem RASFF z ČR týkající se kontroly trhu  - 13
 • Oznámení odeslaná systémem RASFF z ČR týkající se kontroly dovozu  - 15
 • Oznámení s nejvyšším výskytem rozdělená dle typu nebezpečí a týkající se ČR  - 16
 • Oznámení týkající se třetích zemí - 19
 • Závěr  - 20
 • Toxikologický slovníček - 21
 • Přílohy - 23

Systém včasné výměny informací pro potraviny a krmiva (RASFF) je jedním z mechanismů kontroly  bezpečnosti potravin a krmiv na území jednotného trhu Evropského společenství..

Důvodem publikace závěrečné zprávy je podávání jednotných informací o systému včasné výměny informací pro potraviny a krmiva jak vůči státní institucím, unijním institucím, tak i směrem ke spotřebitelské veřejnosti. Zároveň se tím naplňují úkoly Strategie zajištění bezpečnosti potravin v České republice po přistoupení k Evropské unii, na jejíž úrovni je současně obdobná zpráva shrnující systém včasné výměny informací vydávána.

Zpráva o činnosti RASFF v České republice je pravidelně publikována od roku 2005. Obsahuje vysvětlení fungování systému, zhodnocení funkčnosti sytému, textové a grafické vyhodnocení jednotlivých typů oznámení a toxikologický slovníček pro informace o nejčastěji vyskytujících se látkách.


Zpracoval: Ministerstvo zemědělství ČR