Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

25. 01. 2016
 

Přehled nejdůležitějších předpisů upravujících postup SZPI při poskytování informací dle § 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb.:

Předpisy upravující postup SZPI při poskytování informací veřejnosti jsou zejména tyto: 

  • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
  • Zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a změně některých zákonů, ve znění zákona č. 164/1999 Sb.
  • Zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
  • Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení
  • Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník
  • Předpisy, podle nichž inspekce zejména jedná a rozhoduje, jsou uvedeny v odkazu těchto webových stránek "Právní předpisy”. Uvedené zákony lze nalézt ve Sbírce zákonů ČR.
 
 
 

Přílohy