Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Zpráva o činnosti ČZPI za rok 2002

06. 03. 2003
 

2. Organizační struktura a její změny

Nová územní působnost krajských inspektorátů ČZPI:

Od 1.1.2002 došlo ke změně územní působnosti jednotlivých krajských inspektorátů České zemědělské a potravinářské inspekce (ČZPI) tak, aby zohledňovala aktuální administrativní členění České republiky:

 • Krajský inspektorát v Praze – územní působnost pro kraj Středočeský a hlavní město Praha;
 • Krajský inspektorát v Táboře – územní působnost pro kraj Jihočeský a kraj Vysočina;
 • Krajský inspektorát v Plzni – územní působnost pro kraj Plzeňský a kraj Karlovarský;
 • Krajský inspektorát v Ústí nad Labem – územní působnost pro kraj Ústecký a kraj Liberecký;
 • Krajský inspektorát v Hradci Králové – územní působnost pro kraj Královéhradecký a kraj Pardubický;
 • Krajský inspektorát v Brně – územní působnost pro kraj Jihomoravský a kraj Zlínský;
 • Krajský inspektorát v Olomouci–územní působnost pro kraj Olomoucký a kraj Moravskoslezský.

Nový organizační řád ČZPI:

Od 1.3. 2002 nabyl účinnosti nový Organizační řád ČZPI, který podstatným způsobem změnil organizační strukturu ústředního inspektorátu zejména v souladu s připravovanými zásadami systemizace správních úřadů.

Nová organizační struktura ústředního inspektorátu

inspektorat.gif

Ústřední ředitel

 • Kancelář úřadu (K)
 • Odbor kontroly, laboratoří a certifikace (OKLC)
 • Odbor právní, evropské integrace a zahraničních vztahů (OPEZ)
 • Odbor ekonomický a personální (OEP)
 • Referát pro vztahy s veřejností (RVV)
 • Interní auditor

V závěru roku 2002 probíhaly přípravy na promítnutí veškerých změn, které vyplývají ze zákona č.146/2002, o Státní zemědělské a potravinářské inspekci, který nabývá účinnosti k 1.1. 2003, do praxe. Dochází tak např. ke změně názvu úřadu, zrušení pojmu „krajský inspektorát“ a nahrazení pojmem „inspektorát“ a dalším úpravám.

 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 ... 21