Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Laboratorní činnost SZPI

31. 01. 2019
 
Seznam externích laboratoří provádějících rozbory vzorků odebraných při úředních kontrolách SZPI.
Laboratoř (název a adresa)
Státní veterinární ústav Jihlava
Oddělení chemie, hygieny potravin a úsek kontroly zdraví zvířat
Rantířovská 93
586 05 Jihlava
Státní veterinární ústav Olomouc
Oddělení hygieny potravin, výživy, virologie, sérologie, chemie, cizorodých látek, patologické morfologie, speciální mikrobiologie
se sídlem Jakoubka ze Stříbra 1
779 00 Olomouc
Státní veterinární ústav Praha
Oddělení chemie
se sídlem Sídlištní 136/24,
165 03 Praha 6
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Ústav analýzy potravin a výživy
Metrologická zkušební laboratoř
se sídlem Technická 5
166 28 Praha 6
Ústav konzervace potravin a technologie masa
Nezávislá obalová laboratoř
Technická 5
166 28 Praha 
Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Analytická zkušební laboratoř - Pivovarský ústav Praha
se sídlem Lípová 15
120 44 Praha 2
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Centrum hygienických laboratoří
Partyzánské náměstí 7
702 00 Ostrava 
Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem
regionální pracoviště Hradec Králové
Jana Černého 361
503 41 Hradec Králové
EKOCENTRUM OVALAB, s.r.o.
se sídlem Martinovská 3248/166,
723 08 Ostrava Martinov
EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o.
se sídlem Továrenská 14, 811 09 Bratislava,
pracoviště Nové Zámky, Piešťany, Bratislava, Turčianské Teplice, Ružomberok
Slovak Republic
EUROFINS CZ, s.r.o.
Poděbradská 186/56 
198 00 Praha 9 – Hloubětín
Výzkumný ústav bramborářský
Kyjovská 3605
580 01 Havlíčkův Brod
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
Národní referenční laboratoř pro identifikaci GMO a DNA fingerprinting
Drnovská 507
161 06 Praha 6 - Ruzyně
Intertek Food Services GmbH
Olof-Palme-Str. 8
D-28719 Bremen
Germany
Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i. (centrum laboratoří)
Hudcova 70
621 00 Brno
Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i. (NRL pro koliinfekce)
Hudcova 70
621 00 Brno
Státní ústav radiační ochrany, v.v.i.
Odbor monitorování
Bartoškova 28
140 00 Praha 4
LATSERT
Latvian Certification Centre, Ltd.
87 Lacplesa Street
Riga
Latvia LV1011
University of Primorska
Science and Research Centre of Koper
Laboratory of olive oil tasting
Zelena ulica 8
6310 IZOLA
Slovenia 
Státní zdravotní ústav
Škrobárova 48
100 42 Praha 10
LANDESUNTERSUCHUNSGAMT RHEINLAND-PFALZ
Institut für Lebensmittelchemie und Arzneimittelprüfung
Emy-Roeder-Straße 1
55129 Mainz
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Zkušební laboratoře výzkumného centra hornin a Hornicko-geologická fakulta
17. listopadu 2172/15
708 33 Ostrava-Poruba
 
 
 

Přílohy